Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bråk om makten i Svensk travsport: ”En statskupp”

Lutfi Kolgjini i stallet hemma i Vomb, Skåne.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Svensk travsports vice vd Ulf Hörnberg.
Foto: LARS JAKOBSSON / TR MEDIA
Foto: ROGER VIKSTRÖM

Ett storbråk har brutit ut om makten i Svensk travsport. 

Travprofilen Lutfi Kolgjini liknar förslaget till ny styrelse vid en ”statskupp”.

– Kompisar väljer kompisar, stadgar åsidosätts och möjlighet att komma med motförslag försvåras. 

Svensk travsports vice vd Ulf Hörnberg saknar dock förståelse för kritiken. 

– Man gör en höna av en fjäder. 

I slutet av april ska Svensk travsport, som är huvudorganisation för travsporten, välja en ny styrelse. Men valberedningens förslag på nio namn, varav tre ställer upp för omval, har redan utlöst en kritikstorm. 

En av kritikerna, travtränaren Lutfi Kolgjini, menar att Svensk travsport ”håller på med en intern statskupp”. 

– Travförbundet avser att behandla ett förslag till styrelsesammansättning som satts ihop på ett sätt som för tankarna till Kreml, hävdar han. 

– I potten ligger makten över ATG:s överskott på 2 miljarder kronor.  

Svensk travsport, ST, äger 90 procent av aktierna i aktiebolaget Trav och galopp och Svensk Galopp äger 10 procent. Förutom makten över ATG:s överskott på runt 2 miljarder om året ansvarar ST:s styrelse bland annat för tävlingsprogram, reglementen och framtida strategier.

Bakgrunden till den tunga kritiken går tillbaka till 2021 när Svensk travsport utsåg en kommitté som i sin tur skulle föreslå en valberedning till en ny styrelse. I kommittén ingick Anders Jonsson och Mikael Melefors – två namn som sedan återfinns i valberedningens förslag till ny styrelse. 

– Det sättet att ta makt är väl sådant som vi svenskar brukar beslå andra länder och kulturer med som direkt korrupt styrelsesätt, påpekar Lutfi Kolgjini. 

Detta har hänt

Hösten 2020: En kommitté utser en ny valberedning för Svensk travsport, i kommittén ingår bland annat Anders Jonsson och Mikael Melefors.

Oktober, 2021: Nomineringsprocessen till en ny styrelse för Svensk travsport inleds. 

4 februari, 2022: Extra fullmäktigemöte där närvarande beslutar att ändra stadgarna så att valberedningen kan presentera nytt förslag till styrelse en månad innan fullmäktige, i stället för två månader innan. Trots att en ändring av stadgar ska beslutas på två fullmäktige efter varandra genomför man ändringen direkt. 

Mars, 2022: Valberedningen presenterar förslag till ny styrelse. Anders Jonsson och Mikael Melefors – från kommittén som utsett valberedningen –finns med bland namnen. 

Mars, 2022: Travtränarnas riksförbund riktar skarp kritik mot att ingen proffstränare finns representerad i förslaget. 

April, 2022: Svensk travsport ska välja ny styrelse. I valbredningens förslag kan tre personer bli omvalda från nuvarande styrelse. 

”Kan inte se problematiken” 

Förbundets vice vd Ulf Hörnberg ser dock inget konstigt i att två namn som varit med och tagit fram valberedningen nu är aktuella för styrelsen. 

– Jag kan inte se problematiken. Vi är inte en större förening än så. Sådant kan hända, det var ett år sedan. De är aktuella för styrelsen på helt andra premisser, säger han. 

Även valberedningens ordförande Fredrik Tenfält slår från sig kritiken. 

– Då påstår man att personerna inte är kompetenta att sitta i styrelsen. Jag har inga kommentarer till den typen av påstående. Man väljs också in i valberedningen för att man har kontakter och personkännedom. 

Samtidigt har den sedvanliga gången för ny styrelse åsidosatts. Valberedningens förslag ska enligt travets egna stadgar presenteras senast två månader innan stämman men under ett extra fullmäktigemöte i början av februari ändrades det till 30 dagar. Fullmäktige beslutade att stadgeändringen skulle ske omgående – trots att det enligt gällande stadgar krävs beslut från två fullmäktigemöten med minst 30 dagar emellan för dylika ändringar. 

En av travsportens maktprofiler under många år vill vara anonym, men säger: 

– Det är ett brott mot stadgarna och övergrepp på demokratin. Det får den praktiska konsekvensen att motförslag får kortare tid. Det är ett sätt att blockera motförslag. 

Ulf Hörnberg, vice vd, säger att stadgeändringen föreslogs med bakgrunden att valberedningen har fått större uppdrag med fler tillsättningar i exempelvis dotterbolag och nämnder som man inte haft innan. Han menar också att alla medlemmar stod bakom stadgeändringen på det extra fullmäktigemötet och att om någon sagt emot då hade det inte gått genom. 

Men finns det inte en risk att det utifrån ändå uppfattas som brott mot stadgarna och att det urholkar stadgarna – och i förlängningen styrelseförslaget – om stadgarna inte behöver följas så länge alla närvarande är med på det? 

– Det är en avvikelse från stadgarna och det hade aldrig skett om vi inte varit inne på nya stadgar. Det är inga konstigheter, det handlar om många fler val nu och ett sätt att möjliggöra för valberedningen att göra ett bra jobb. 

Kritiken från tränarna 

Vidare opponerar Travtränarnas riksförbund sig starkt mot att tränarna inte har någon representation i den föreslagna styrelsen. I ett pressmeddelande skriver förbundet att proffstränarna är en bärande komponent i Svensk travsports uttalande målsättning om att ha hästar och utövare i världsklass. 

Stjärntränaren Jörgen Westholm säger att det är märkligt och synd att proffstränarna inte är representerade. 

– Det är de viktigaste för att få travsporten att fungera. Ägarna kan avsluta sitt ägande om sporten drivs fel men tränare har väldigt många anställda och stora fasta investeringar. 

Jörgen Westholm.

Enligt Fredrik Tenfält har valberedningen inte i uppdrag att säkerställa att olika organisationer ska vara representerade utan i stället hitta personer med erfarenhet och kunskap från olika områden. 

– Vi ska hitta de bästa personerna. Ingen organisation kan kräva att vara med men de har naturligtvis full rätt att argumentera för det. 

– Tränarna hade dessutom med två representanter som godkände ändringen av datum. Det känns konstigt att komma med kritik mot något som man själv godkänt. Sedan såg jag till att tränarna fick information om förslagen innan den offentliga presentationen så tidsaspekten är en efterhandskonstruktion. 

Maktprofilen, som vill vara anonym, ställer sig också kritisk till åldersstrukturen i styrelseförslaget. Medelåldern är 56 år och alla utom en är 50 år eller äldre. Kritiken bottnar i att travsporten i stort behöver föryngras. 

– Vi har tänkt på åldern, medelåldern är lägre än i sittande styrelse, påpekar Fredrik Tenfält. 

– Vi har haft i uppdrag att lägga förslag med åldersspridning och det tolkar vi som att ingen är för gammal eller för ung. Vi är nöjda med vårt förslag. Vi har fått en bra könsfördelning, för första gången en majoritet kvinnor och en bra geografisk spridning. 

Förslag om höjda arvoden 

Valberedningen ska också ha lagt som förslag att höja arvodena för styrelsemedlemmarna. Enligt facktidningen Travronden vill valberedningen att ordförande ska få 350 000, vice ordförande 220 000 och ordinarie ledamöter 160 000 kronor om året. 

Den 27 april ska den nya styrelsen för Svensk travsport väljas. 

– Historiskt brukar valberedningens förslag gå genom men om det är tillräckligt många som inte är nöjda så kan det finnas en möjlighet, säger Jörgen Westholm. Valberedningens förslag till ny styrelse i svensk travsport

Anders Källström, 63, ordförande, (omval, men nyval som ordförande)

Kerstin Peterson-Brodda, 70, vice ordförande

Remy Nilson, 72 (omval)

Saila Quicklund, 60 (omval)

Anders Jonsson, 63 

Marie Dellhag, 51

Marita Arvidsson, 50

Mikael Melefors, 52

Hanna Norring, 28