Så här spelar man poker

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Läs om de olika spelformerna och dess regler.

Texas Hold'em

 Den överlägset populäraste pokerformen just nu. I Texas Hold'em används en vanlig kortlek med 52 kort. Spelet börjar med att alla spelare vid bordet tilldelas två mörka kort (dvs som de andra inte får se). Under spelets gång lägger givaren i omgångar upp öppna kort på bordet som alla får använda sig av. Korten på handen och de på bordet får spelaren kombinera hur som helst för att skapa en så bra femkortshand som möjligt. 

Första given Efter första given är det vanligtvis så att de två spelarna till vänster om given lägger lilla respektive stora mörken. Lilla mörken är oftast hälften av stora mörken som i sin tur är den summa det kostar att gå med före floppen. Om det är ett $1/$2-bord är stora mörken $1 och lilla $0,5. Alla spelare turas om att vara givare, så alla får lägga lika mycket pengar i mörken. 

Första satsningsrundan (pre-flop) När första satsningsrundan börjar delas de två mörka korten ut med början vid lilla mörken. Den spelare som sitter till vänster om stora mörken börjar tala och kan då antingen syna (med lika mycket som stora mörken) eller höja eller lägga sig. 

Andra satsningsrundan (the flop) Andra satsningsrundan börjar med att givaren bränner det översta kortet i leken (dvs lägger det åt sidan) och sedan  Lägger upp tre öppna kort på bordet. Detta kallas floppen (the flop) och dessa kort kan användas av alla spelare för att bilda en pokerhand. Lilla floppen börjar tala. Nu och i kommande satsningsrundor är det tillåtet att checka om ingen spelare har öppnat potten, vilket inte är tillåtet i första satsningsrundan. Om någon satsar, så måste övriga spelare syna (check), höja (raise) eller lägga sig (fold).

Tredje satsningsrundan (the turn)Översta kortet bränns och given lägger upp det fjärde öppna kortet på bordet (the turn) bredvid floppen. Tredje satsningsrundan börjar och sker på samma sätt som föregående runda. Först ut att tala är första aktiva spelaren till väster om given.

Fjärde satsningsrundan (the river) Given bränner översta kortet och det femte kortet (the river) läggs upp öppet efter det fjärde kortet. Spelaren vet nu vilken hans bästa hand är. Den slutliga satsningsrundan inleds av den första aktiva spelaren till vänster om given. När rundan är klar visar alla kvarvarande spelare sina kort (även om alla har passat). Den spelare med den bästa femkortskombinationen av de sju kort som finns sammanlagt tar hem potten (the pot).  

Omaha

 Spelet liknar Texas Hold'em, men är något mer komplicerat. Istället för två egna kort får spelarna fyra mörka kort var. Av dessa fyra kort måste spelarna använda exakt två och kombinera dem med tre av de öppna korten på bordet. Stora och lilla mörken används på samma sätt som i Texas Hold'em.

Första satsningsrundan (pre-flop) Alla spelare får fyra kort i given, ett i taget, med början på lilla mörken. Spelaren till vänster om stora mörken inleder satsningsrundan genom att syna (lika mycket som stora mörken), höja eller lägga sig. 

Andra satsningsrundan (the flop) Given bränner det översta kortet i leken och lägger sedan upp tre öppna kort på bordet. Floppen får användas av alla spelare för att få till en bra hand. Lilla mörken inleder andra satsningsrundan. När någon har öppnat (satsat) måste övriga spelare syna, höja eller lägga sig.

Tredje satsningsrundan (the turn)Översta kortet i leken bränns och det fjärde kortet läggs upp öppet vid sidan av floppen. Den tredje satsningsrundan genom förs på samma sätt som tidigare runda. Den första aktiva spelaren till vänster om given inleder rundan.

Fjärde satsningsrundan (the river) Givaren bränner det översta kortet och lägger upp det sista kortet (the river) öppet på bordet. Spelaren ser nu sin slutliga hand och måste kombinera två av sina egna kort med tre av dem på bordet. Satsningsrundan inleds av första aktiva spelare till vänster om given och sker på samma sätt som tidigare rundor. Spelaren med den bästa femkortskombinationen av de nio korten totalt tar hem potten (the pot).

Omaha Hi/Lo

 Vanligaste formen av Omaha och spelas på samma sätt som vanlig Omaha förutom att den högsta och lägsta handen delar på potten. En spelare som har både högsta och lägsta handen tar således hem hela potten.

För att få spela om den låga potten är det vanligt vi så att spelarens hand inte får ha kort högre än åtta. Den höga handen vinner hela potten om det inte finns någon spelare som har en hand som kvalificerar sig för den låga potten. Stege och färg räknas inte för den låga handen, så om en spelare har det försämras inte handen av det. Ess kan användas både till hög och låg hand. Precis som i Omaha ska man använda två av sina egna kort och tre av bordets kort för att skapa sin höga respektive låga hand.

5 Card Stud

 Svenska namnet är femkorts stötpoker. Varje spelare får fem kort, ett av dessa är mörka och fyra kort är öppna. Inga gemensamma kort läggs ut på bordet. Den spelare som har bäst pokerhand vinner potten.

Istället för stora och lilla mörken används ante i den här spelformen. Ante innebär att alla spelare som ska var med lägger en förutbestämd summa i potten.

Första satsningsrundan Två kort delas ut till alla spelare, ett mörkt och ett öppet. Satsningen inleds av den spelare som har högst valör på det öppna kortet. Skulle två spelare ha likvärdiga kort rankas färgerna i fallande ordning spader-hjärter-ruter-klöver.

Andra satsningsrundan Ytterligare ett öppet kort delas ut till alla spelare som är kvar i spelet. Spelaren med högsta öppna handen inleder satsningsrundan. Om flera spelare har samma hand börjar den som sitter närmast till vänster om givaren. 

Tredje satsningsrundan Alla spelare får ännu ett öppet kort och satsningsrundan sker på samma sätt som föregående runda.

Fjärde satsningsrundan Spelarna får ytterligare ett öppet kort. Satsningen genomförs på samma sätt som tidigare runda. Spelaren med den bästa handen efter den fjärde satsningsrundan vinner potten.

7 Card Stud

 På svenska sjukorts stötpoker. Varje spelare har sju egna kort, inga gemensamma kort delas ut. Tre kort är mörka och fyra öppna, och av dessa sju kort kombineras de fem som bildar den bästa handen. Sjukorts stötpoker spelas med ante på samma sätt som femkorts stötpoker.

Första satsningsrundan Spelarna får tre kort var, först två mörka sedan ett öppet. Den som har det lägsta öppna kortet inleder satsningsrundan. Skulle två spelare ha lika lägsta kort rankas de enligt fallande skala spader-hjärter-ruter-klöver. 

Andra satsningsrundan Ytterligare ett öppet kort delas ut till alla aktiva spelare. Den spelare som har den högsta öppna handen inleder satsningsrundan. Spelaren närmast till vänster om givaren börjar om flera deltagare har samma hand.

Tredje satsningsrundanÄnnu ett öppet kort delas ut till varje spelare. Reglerna för vem som börjar satsa är samma som i föregående satsningsrunda.

Fjärde satsningsrundan Spelarna får ytterligare ett öppet kort var. Samma regler gäller som i föregående runda för vem som ska börja satsa.

Femte satsningsrundan Ett sista, mörkt kort ges till alla kvarvarande spelare och därefter inleds sista satsningsrundan. Den spelare som genom att kombinera de mörka och öppna korten har den bästa femkortshanden vinner potten.

7 Card Hi/Lo

 Samma regler som för 7 Card Stud, men potten delas mellan den bästa högsta handen och bästa lägsta handen precis som i andra Hi/Lo-spel.

Satsningsrunderna är lika dem i 7 Card Stud och reglerna för höga och låga händer är samma som i Omaha Hi/Lo.

Draw (Mörkpoker)

 Mörkpoker har länge varit ett populärt spel i Sverige och spelformen finns i många olika varianter. Till exempel används olika joker-regler och olika antal byten med mera. Generellt är det så att alla kort är mörka under spelets gång. Mörkpoker spelas oftast med ante (som Stud-spel), men ibland med mörkar (som i Texas Hold'em) istället. 

Första satsningsrundan Varje spelare får fem mörka kort och spelaren till vänster om given inleder satsningsrundan. Spelare kan passa så länge ingen har satsat, men så fort någon gör det måste övriga spelare antingen syna, höja eller lägga sig.

Kortbyte Efter första satsningsrundan kan spelarna byta ett, flera eller alla kort. Bytandet av kort sker i samma ordning som satsningsrundan.

Andra satsningsrundan En liknande satsningsrunda som föregående genomförs och därefter visar kvarvarande spelare upp korten. Spelaren med bästa femkortshanden vinner potten.