Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Edberg frias – vinner tvist om 40 miljoner

Foto: AMER GHAZZAL/REX/SHUTTERSTOCK / AMER GHAZZAL/REX/SHUTTERSTOCK REX FEATURES
Foto: IMAGO SPORTFOTODIENST / IMAGO/EQ IMAGES IMAGO SPORTFOTODIENST
Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN
Foto: © BILDBYRÅN

Tennisikonen Stefan Edberg har anklagats för brott mot aktiebolagslagen och krävts på 40 miljoner kronor.

Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom: Edberg frias.

Motparten ska också betala rättegångskostnader på nio miljoner kronor.

– Jag är lättad, säger Edberg till SportExpressen.

Stefan Edberg har gjort sig en framgångsrik karriär som kapitalförvaltare efter tenniskarriären, framför allt genom sitt bolag Case Asset Management.

De senaste åren har tennisikonen varit indragen i miljontvist gällande tillgångarna i det bolag som drev verksamheten.

År 2017 stämdes Edberg och hans affärspartner av sju minoritetsägare för att de år 2014 – via ett nybildat företag – tog över tillgångarna i det bolag som drev fondbolaget Case Asset Management. Dagens Industri rapporterade att Edberg och hans partner betalade 32 miljoner kronor för bolaget, samtidigt som ägarna hävdade att det var värt 150 miljoner kronor. Därför stämdes Edberg och hans affärspartner på 40,6 miljoner kronor.

Domen överklagades till hovrätten

Den omfattande tvisten har handlat om komplicerade värderingsfrågor där sakkunniga har uttalat sig såväl i tingsrätt som i hovrätt. 

SportExpressen har tidigare rapporterat om att minoritetsägarna har pekat på att det har förekommit bud såväl före som efter transaktionen på 32 miljoner och att buden ska ha varit högre än 32 miljoner kronor. 

När fallet togs upp i Västmanlands tingsrätt år 2017 valde tingsrätten att gå på Stefan Edberg och affärspartnerns linje.

Några månader senare, i januari 2018, överklagades domen till hovrätten. Motparten har hävdat att Stefan Edberg och affärspartnern har orsakat skada genom att ha överträtt aktiebolagslagen då de agerat under uppsåt eller oaktsamt. 

Men nu står det klart att även hovrätten friar Stefan Edberg.

”Hovrätten har kommit fram till att den regel i ABL (aktiebolagslagen) som påstås ha överträtts inte har till syfte att skydda aktieägarna i dotterbolaget CAM (Case Asset Management) mot sådana åtgärder som har vidtagits av styrelseledamöterna i moderbolaget CI (Case Investment). Varken Stefan Edberg eller X (affärspartnern) kan därför, såsom styrelseledamöter i Cl, anses ha något självständigt skadeståndsansvar i förhållande till aktieägarna i CAM”, skriver hovrätten i domen.

Stefan Edberg efter miljontvisten: ”Lättad”

Därmed går Stefan Edberg segrande i miljontvisten. Motparten ska därtill betala vinnarnas rättegångskostnader på nio miljoner kronor.

– Jag är lättad över att hovrätten har gjort samma bedömning som tingsrätten och framför allt att jag äntligen kan lägga allt detta bakom mig, säger Edberg till SportExpressen.