Sågar Löfvens beslut: "Det drabbar barnen"

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber är besviken på den nya regeringen.
Foto: Marcus Ericsson

Idrottsrörelsen blev utan ökat stöd i den nya regeringens första budget. 

Beslutet kommer att drabba landets idrottsliga barn– och ungdomsverksamheter, menar Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

– Vi kommer att tvingas göra nedskärningar i det lokala aktivitetsstödet, säger Mattsson Weijber till SportExpressen.se.

"Jag förstår Karins reaktion", skriver idrottsministern Gabriel Wikström i ett sms till SportExpressen.se. 

Den svenska idrottsrörelsen får för tillfället 1,7 miljarder i anslag från regeringen. Under valrörelsen lovade Socialdemokraterna att 272 miljoner hade öronmärkts för idrotten, vilket skulle innebära en höjning för första gången sedan 2010. 

Men när den nya regeringen presenterade sin nya budget stod det klart att inga nya pengar kommer att tillfalla idrotten. 

Karin Mattsson Weijber, ordförande för Riksidrottsförbundet, menar att det kan få digra konsekvenser för Sveriges ideella idrottsföreningar. I fjol skar RF ner på stödet till medlemsförbundets elitverksamhet, men lät medvetet bli barn- och ungdomsverksamheten. 

"Kommer att bli en nedskärning"

Nu kommer man tvingas att tänka om. "Det drabbar i så fall främst barn och ungdomar i familjer med knappa ekonomiska resurser", meddelar Mattsson Weijber via RF:s hemsida och utvecklar resonemanget för SportExpressen.se. 

– Vi har gjort en hel del egna besparingar, vi har skurit på personal, skurit i elitstödet, lagt ner vår tidning, men vi har hållit på det som vi skickar ut till föreningar och förbund. Det har vi nästan inte rört. Vi har städat framför egen dörr i stället. Men det finns en gräns. Tyvärr kommer det nu att bli en nedskärning i det lokala aktivitetsstödet, som just rör barn– och ungdomsverksamheten, säger Mattsson Weijber. 

– Det kommer inte att bli en dramatisk förändring. Vi ser att kostnaderna ökar för att hålla på med idrott, och det har inte bara med det statliga stödet att göra. Men det är ingen bra signal. Vi hade velat behålla stödet oförändrat eller till och med kunna öka stödet. 

"Väldigt besvikna"

Mattsson Weijber antyder att Socialdemokraterna bortser från en av idrottens viktigaste funktioner. 

– Det har varit deras argument: att så många som möjligt ska kunna idrotta. Därför blir det här märkligt, att gå från 272 miljoner till noll, säger hon. 

– Vi är väldigt besvikna. S lovade ju pengar redan i sin skuggbudget, så jag upplever att det var förankrat i partiledningen. Det blir en väldigt märklig signal. 

Ministern: "Förstår henne"

I en första kommentar på RF-basens kritik antyder idrottsminister Gabriel Wikström att staten i framtiden kan komma att bidra i större utsträckning än vad som anges i budgeten. 

"Regeringsförklaringen är ambitionen för hela mandatperioden. Centrum för idrottsforskning presenterar i maj ett uppdrag om medlems- och träningsavgifter och jag vill avvakta den och ha en dialog med idrottsrörelsen om hur staten bäst kan bidra. Men jag förstår Karins reaktion och har också pratat med henne i dag", skriver Wikström i ett sms till SportExpressen.se. 

Vill du ha fler sportnyheter direkt i ditt dagliga flöde? Följ SportExpressen på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat - här kan du även få nyheter om dina lag direkt i Messenger.