”Intressekonflikter slår väldigt hårt mot förtroendet”

RF mörkade Björn Erikssons uppdrag som vaktlobbyist

En oberoende utredning friar Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson från misstänkt jäv, efter Expressens avslöjande om hans sidouppdrag som vaktbolagslobbyist.  

Enligt Björn Eriksson har han själv alltid varit transparent med sitt uppdrag. 

Men hans uppdrag som lobbyist redovisades inte i handlingarna på riksidrottsmötet 2015 då han valdes som ordförande. Samma gällde både 2017 och 2019 då han omvaldes.

– Det ska inte och får inte råda några tvivel om vad man representerar. Intressekonflikter slår väldigt hårt mot förtroendet, säger Natali Engstam Phalén på Institutet mot mutor.

Publicerad 9 sep 2019 kl 13.09

Folksam Sak, Idrottshögskolan och Svenska Transportarbetarförbundet. 

Det är de tre sidouppdrag som Björn Eriksson redovisat i Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse för 2015, 2016, 2017 och 2018. 

Enligt samma årsredovisningar har Eriksson sammanlagt tjänat 107 000 kronor per år på andra arvoderade uppdrag än det för Riksidrottsförbundet. 

Men det stämmer inte. 

Det sidouppdrag som Björn Eriksson tjänat överlägset mest pengar från framgår inte av årsredovisningen: det som ordförande för vakt- och övervakningsbolagens lobbygrupp Säkerhetsbranschen. 

För det har han tjänat cirka 200 000 kronor per år, berättade Björn Eriksson för Expressen i början av juni. Då beskrev han sitt jobb som lobbyist på följande sätt:

– I princip är det överläggningar med ministrar eller resonemang om system. Jag kan inte påminna mig om att vi någon gång pratat om fotboll. 

Alexander Simeonidis, Riksidrottsförbundets ekonomichef sedan 22 år, berättar att han bara ber att få in de arvoderade uppdrag som genererar kontrolluppgifter – och alltså inte de uppdrag som faktureras via ett privat bolag, enligt ett beslut från riksidrottsmötet 2009. 

– Det har inte tagits ett formellt beslut att upplösa beslutet och för att vara konsekvent fortsättningsvis har jag haft med den upplysningen. Jag gör rätt utifrån att jag är plikttrogen, men jag undrar om det beslutet är applicerbart på nuvarande ordförande. Det är upp till oss att förändra detta till nästa RF-möte, säger Alexander Simeonidis.

Eriksson lobbyarbete saknas i dokument

Inte heller i presentationen inför riksidrottsmötet 2015, årsstämman, framgick det att Björn Eriksson samtidigt var vaktbolagslobbyist och i den rollen flitigt förespråkade att vaktbolagen skulle ta över vissa uppdrag från polisen, samt att arenorna skulle bli polisfria.

I presentationsmaterialet står det att Björn Eriksson har en gedigen arbetslivserfarenhet. Han har varit ”budgetchef på finansdepartementet, generaldirektör för tullen och chef för kustbevakningen, rikspolischef samt landshövding i Östergötland.” 

I presentationen av valberedningens förslag till ny ordförande, Björn Eriksson, stod det vidare att han varit nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld, vilket väckt stor uppmärksamhet, samt att han haft olika internationella styrelseuppdrag. 

Inte med ett ord nämns det lobbyarbete han då bedrev för de svenska vaktbolagen.

– På ett generellt plan är intressekonflikter, både faktiska men också uppfattade, problematiska. Det ska inte och får inte råda några tvivel om vad man representerar. Intressekonflikter slår väldigt hårt mot förtroende, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare på Institutet mot mutor. 

När Expressen når Björn Eriksson säger han att han inte vet varför hans uppdrag har fallit bort från Riksidrottsförbundets handlingar.

– Ingen aning, säger han, och hänvisar till Riksidrottsförbundets kansli. 

Valberedningens ordförande 2015, Hans Hellquist, har under sommaren kallats in på samtal med Setterwalls advokatbyrå under deras arbete med utredningen. 

I samtal med advokatbyrån berättade Hans Hellquist, som lämnade valberedningen efter årsstämman 2017, att de var medvetna om Erikssons sidouppdrag som vaktbolagslobbyist.

Han berättar att valberedningen krävde att Björn Eriksson skulle stryka vissa av sina uppdrag för att få bli vald som ordförande. Men inte sidouppdraget som ordförande för Säkerhetsbranschen.

– Vi tog bort engagemang som vi tyckte var av olämplig typ, som aktiebolag som kunde gå i konkurs. Sen var det en tre eller fyra ganska ointressanta föreningar som hade årsmöte någon gång där han var med. Men inget annat vi tyckte var konstigt. 

Hellquist var vid den tiden ordförande för Forex, som via kontanthanteringsföretaget Loomis var medlemmar i just Säkerhetsbranschen, där Björn Eriksson var ordförande. 

Eriksson har själv framhållit det så kallade ”Kontantupproret”, som syftar till att behålla kontanter på den svenska marknaden och därigenom säkra efterfrågan på kontanthanteringsföretagens tjänster, som en av Säkerhetsbranschens ”mest uppmärksammade kampanjer”.

Men någon intressekonflikt fanns inte, säger Hellquist.

– Mellan mig, Forex och Säkerhetsbranschen? Det är en väldigt långsökt koppling för så nära kände jag inte Björn Eriksson. Jag hade inga kontakter med honom på den sidan. 

Var det en styrka att han hade den bakgrunden som huliganutredare och från en organisation som Säkerhetsbranschen?

– Ja, definitivt. Huliganer var redan då, 2015, ett stort bekymmer. Det är inte något nytt det här med bengaler och det här bråket som varit i flera år. Men han valdes som ordförande för att han har stor erfarenhet av idrottssamarbeten, utöver att han arbetat i regeringen som budgetchef och varit chef för polisen och tullen. Han var oerhört lämpad. 

Natali Engstam Phalén vid Institutet mot mutor säger att den egna uppfattningen att man varit objektiv är irrelevant vid intressekonflikter. 

– Det är en vanlig missuppfattning vid intressekonflikter och jävssituationer att den egna uppfattningen att man har varit objektiv har någon betydelse. Men det handlar om hur det ser ut utifrån och kopplingen till förtroendeaspekten. 

undefined

De arvoderade styrelseuppdrag Björn Eriksson redovisade.

Med facit i hand, skulle ni bett honom stryka även uppdraget för Säkerhetsbranschen?

– Det är en hypotetisk fråga som jag inte kan svara på. 

Drar in pengar på privata uppdrag

Utöver uppdraget som ordförande för Säkerhetsbranschen, som övergick till att enbart vara hedersordförande från och med i våras, drar Eriksson in pengar på föreläsningar om bland annat säkerhet, via sitt privata bolag. Det handlar om flera miljoner kronor sedan 2011.

Som Expressen kunde avslöja i maj har Björn Eriksson under flera år suttit på dubbla stolar. Som ordförande för Riksidrottsförbundet har Eriksson haft tillgång till ett exklusivt råd med Rikspolischefen, Riksåklagaren och chefen för Brottsförebyggande rådet, där strategiska beslut har fattats som rör säkerhet och idrott. En av dessa har enligt Eriksson själv varit tillämpning av ordningslagen vid idrottsevenemang. Samtidigt har han varit ordförande för vakt- och kameraövervakningsbolagens lobbygrupp Säkerhetsbranschen. 

undefined

Protest mot Björn Eriksson i slutet av juni.

Foto: Expressen

Expressen har även kunnat avslöja att Björn Eriksson, i egenskap av RF-ordförande, redan 2015 var drivande i frågan om polisens kollektiva bestraffning av fotbollsarrangörer – något han hela tiden förnekat. 

Målsättningen med ”polisfria arenor” lämnade han även som regeringens ”huliganutredare” i mars 2013. Bara en månad senare tillträdde han på ordförandeposten i Säkerhetsbranschen. När Eriksson presenterade sina slutsatser från Huliganutredningen i oktober 2013 var han redan ordförande för lobbyorganisationen, och på plats i Riksdagen för att lyssna till rekommendationerna var hans lobbyistkollega, Åke Andersson, som uppmuntrade idén om polisfria arenor.

Expert: ”Kan leda till förtroendeskador”

Våren 2018 infördes regler om restriktioner för statsråd och statssekreterare som går till den privata sektorn.

– Övergångar kan leda till förtroendeskador. Det har framförts från olika håll att den här regleringen kanske skulle utökas även till andra personer inom politiken och höga myndighetschefer, säger Natali Engstam Phalén.

På onsdagen friades Björn Eriksson av en oberoende utredning som gjorts av advokatbyrån Setterwalls i Göteborg, på uppdrag av Riksidrottsförbundet. 

Enligt Setterwalls rapport har Björn Eriksson informerat valberedningen om sitt sidouppdrag för Säkerhetsbranschen och därför kunde advokatbyrån inte se några problem med det. 

undefined

Inte heller i handlingarna inför riksidrottsförbundets årsmöte 2015 framgick det att Björn Eriksson även var vaktlobbyist.

Utredningen visade dock att ”det är korrekt att Björn Eriksson innehar eller har innehaft ett antal närliggande uppdrag inom säkerhetsområdet som skulle kunna innebära en intressekonflikt i förhållande till uppdraget som ordförande i Riksidrottsförbundets styrelse”.

Eriksson har under sommaren avfärdat utredningen och misstankarna som ”trams”, något han även gjorde i en intervju med Dagens Nyheter efter att ha friats.

– För mig är det mest trams. Om 180 man anmäler inom ett dygn kallar jag det opinionsbildning. Att jag har hållit på med de här frågorna länge vet alla om. Det jag är orolig för är att det blir för lite observans på kvinnor som är utsatta och att man skjuter undan barnövergrepp och annat för att hålla på med vad man tror att en RF-ordförande gör men inte gör. Ju förr det här är klart ju bättre, sade han när han intervjuades av SVT under SM-veckan i Malmö den 28:e juni.

Samtidigt fick utredningen hård kritik av personer som intervjuades i den, eftersom det inte fanns möjlighet att vittna anonymt mot RF-ordföranden.

Utredningens resultat

”Utredningen visar att det är korrekt att Björn Eriksson innehar eller har innehaft ett

antal närliggande uppdrag inom säkerhetsområdet som skulle kunna innebära en intressekonflikt i förhållande till uppdraget som ordförande i Riksidrottsförbundets

styrelse. Uppdragen har emellertid rapporterats och godkänts av valberedningen,

före det att Björn Eriksson har blivit vald till ordförande i Riksidrottsförbundets styrelse, i enlighet med de riktlinjer som Riksidrottsförbundets valberedning har ställt

upp.”

Förundersökning efter hot mot Eriksson

I en intervju med Aftonbladet beskriver Björn Eriksson misstankarna mot honom som trams, och säger att han blivit utsatt för påhopp och hot, som också ska ha riktats mot hans vuxna barn.

Fredrik Gårdare, chef för polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad organiserad brottslighet, bekräftar att det pågår minst en förundersökning gällande otillåten påverkan, ett samlingsbegrepp som omfattar olika brottsrubriceringar som olaga hot, våld, trakasserier, skadegörelse eller mutor. Exakt vad som gäller i detta fallet vill Gårdare inte gå in på. 

– Vi jobbar mot otillåten påverkan gällande Björn Eriksson och ytterligare drabbade. Det är allvarligt och polisen prioriterar detta och vi agerar därefter, säger kriminalkommissarie Fredrik Gårdare. 

RF:s presentation av Eriksson

Han kan också lägga ett stort antal styrelseuppdrag och offentliga utredningsuppdrag på meritlistan, varav det senast som nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld som väckt stor uppmärksamhet. 

 

Björn har också erfarenhet av olika internationella uppdrag, bland annat som ledamot i Advisory Committee i Internationella Skidskytteförbundet och president i International Criminal Police Commission (Interpol).

 

Björn har mångårig erfarenhet av idrott och har bland annat varit ordförande i Svenska Skidskytteförbundet, suttit AIK:s styrelse och ingått i den så kallade medlargruppen mellan RF och SOK. Idag är han ordförande i Gymnastik- och Idrottshögskolan (sedan 2013), Svenska Friidrottsförbundet (sedan 2014) och ledamot i RS (sedan 2011) och dess representant i Kampsportsdelegationen.