Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

”Krav på registerutdrag för alla ungdomstränare”

Johan Fyrberg. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Riksidrottsförbundet har stärkt insatserna för att stoppa sexuella övergrepp och kränkningar inom idrotten.

Nästa år skärps stadgarna ytterligare. 

– Från och med 1 januari är det krav på registerutdrag för alla ledare som tränar barn och unga, säger Johan Fyrberg, avdelningschef för SF-stöd på RF.

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något grovt brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. 

– Att begära registerutdrag är en rekommendation som vi på RF ger till förbund och föreningar, säger Johan Fyrberg, avdelningschef för SF-stöd på Riksidrottsförbundet.

Från och med årsskiftet kommer reglerna om registerutdrag att skärpas, något som beslutades på Riksidrottsmötet i våras. Med start nästa år är det krav på registerutdrag för alla ledare som tränar barn och unga.

– Att göra registerutdrag är en åtgärd. Men erfarenhet hittills är att det är mycket viktigare att jobba med frågan i stort och förebyggande insatser. Och där har vi lagt stor vikt vid utbildningsinsatser och stödmaterial, säger Johan Fyrberg. 

– Samtidigt ska man komma ihåg att vi har en föreningsfrihet att engagera de tränare och ledare som man vill. Det är inte så att RF är en myndighet som går in och säger att ”ni får inte ha den här tränaren” om det inte finns skäl för det. 

”Inkommer ärenden frekvent”

Ytterligare åtgärder har införts för att förhindra missförhållanden inom idrotten, och det efter förslag från bland annat gymnastikförbundet och friidrottsförbundet i samband med Riksidrottsmötet 2017.

Det ledde till att ”visselblåsaren” och Idrottsombudsmannen infördes under 2018. 

– I grund och botten är det föreningen och dess styrelse som är ansvarig, och det är dit man i första hand ska vända sig. Men i alla fall fungerar inte det och då finns de här funktionerna, säger Johan Fyrberg. 

I visselblåsar-tjänsten kan man vara anonym som anmälare. 

– Det inkommer ärenden löpande, både till ”visselblåsaren” och Idrottsombudsmannen. Men tjänsterna har varit i gång för kort tid för att vi ska kunna dra några slutsatser av det här än, säger Johan Fyrberg och fortsätter.

– Men det vi kan se är att anmälningarna handlar om allt från misstänkt korruption och ekonomiska oegentligheter till upplevelser av sexuella övergrepp och kränkningar. Och att det fördelar sig jämt mellan lagidrotter och individuella idrotter, det är ingen större skillnad i kön. Däremot möjligen lite kopplat till vad man upplever att man utsatts för, där det är vanligare med kränkningar som är relaterat till kropp hos tjejer, och prestation hos killar. 

Johan Fyrberg menar att det redan nu är tydligt att funktionerna behövs, trots att de inte ens varit i gång i ett år. Ett 70-tal anmälningar har kommit in hittills. 

Hit kan du vända dig

Idrottsombudsmannen

■ tar emot ärenden, ge råd och vägledning

■ utreder ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)

■ hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott

 ■ hanterar ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Du kontaktar idrottsombudsmannen på telefon 08-627 40 10 eller e-post idrottsombudsmannen@rf.se. 

Visselblåsaren

Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

■ gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd

■ anmäla misstänkt brott till polis

■ anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 

LÄS MER: Dömd för sexualbrott mot barn - fick fortsatta som tränare 

Vill du ha fler sportnyheter direkt i ditt dagliga flöde? Följ SportExpressen på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat - här kan du även få nyheter om dina lag direkt i Messenger.