Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Polisens nya plan för villkorstrappan

Hammarbys supportrar.
Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN
I samband med derbyt mellan AIK och Hammarby i juni 2019 bar AIK:s spelare tröjor för att visa sitt stöd till supportrarna.
Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN
AIK:s supportrar protesterar mot förbudet mot ”OH-flaggor”.
Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES
Djurgårdens supportrar i samband med derbyt mot Hammarby i april 2019.
Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

Polisens hårt kritiserade villkorstrappa stod i centrum för en stor konflikt under hela fotbollssäsongen 2019. 

Myndigheten själv betraktar den som en framgångsfaktor – och i år ska den användas på nytt.

Nu kan SportExpressen avslöja hur utkastet ser ut inför säsongen 2020.

Samtidigt känner sig flera allsvenska klubbar förbisedda i processen.

– Jag känner frustration och ledsamhet, säger Hammarbys säkerhetsansvarige Göran Rickmer när han tar del av dokumenten.

Konflikten mellan supportrar, klubbar och polisen som eskalerade under fotbollssäsongen 2019 tog sin början när polismyndigheten i början av förra året meddelade att man tänkte genomföra en mer aktiv tillämpning av den så kallade villkorstrappan.

Villkorstrappan är ett verktyg där polismyndigheten i olika steg upprättar villkor för klubbarna att arrangera publikevenemang beroende på hur ordningsläget är på arenorna. Under säsongen följde flera exempel på åtgärder som vidtogs efter att till exempel pryoteknik använts i samband med fotbollsmatcher: Publikneddragningar, noggranna visitationer och förbud mot vissa typer av flaggor. 

Protesterna från flera aktörer i svensk fotboll blev många och högljudda, många motsatte sig metoden, kritiserade kollektiva bestraffningar och manade till mer dialog och samverkan.

SportExpressen kunde tidigare under vintern avslöja att polisen i sina interna mötesanteckningar beskrivit villkorstrappan som ”en framgångsfaktor” under 2019 och att myndigheten pekar ut den som ett viktigt verktyg inför fotbollssäsongen 2020. 

Av presentationsmaterialet från mötet framgår bland annat att ”lag går före samverkan” och att myndighetens ledord är ”tydlighet, uthållighet och ökad enhetlighet”.

Utkast för villkorstrappan inför säsongen 2020

SportExpressen kan nu avslöja att polismyndigheten har skickat ut ett utkast om hur villkorstrappan ska se ut och användas under säsongen 2020. Säsongen är i nuläget uppskjuten till juni månad på grund av coronapandemin.

Förslaget har skickats ut i ett internt beslutsprotokoll med titeln ”Tillämpningen av Polismyndighetens riktlinjer för villkorsgivning i samband med offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang” och stakar ut vad som ska gälla för säsongen 2020. 

Förslaget är enligt polisen själv just nu ute på samråd inom myndigheten och ska därefter ut på delning innan beslut fattas.

Polisens utkast för villkorstrappan 2020. Del 1.
Foto: Noa Bachner
Polisens utkast för villkorstrappan 2020. Del 2.
Foto: Noa Bachner

I det nya utkastet för villkorstrappan förekommer en mängd olika åtgärder som kommer att vidtas om inte klubbarna kan garantera ordningsläget. Flera känns igen från tidigare år:

Visitationer av besökare

Publikneddragningar på ”initialt mellan 10 och 25 procent”

Förbud mot tygstycken och flaggor om dessa används för att möjliggöra maskering

Beslut om ”utvidgad idrottsanläggning”, vilket innebär att klubbarna själva tvingas ansvara för större geografiska områden

I utkastet skriver man även: ”Förändring av villkoren ska ske till nästkommande idrottsarrangemang, om samma problembild kan förväntas och anordnaren inte vidtar åtgärder som av Polismyndigheten bedöms som tillräckliga för att se till att samma ordnings- eller säkerhetsproblem inte förekommer igen. Innan villkor meddelas ska intern samverkan ske mellan rättsavdelningen och polisregion.”

”Kommer inte att lösa några problem”

Hammarbys säkerhetsansvarige Göran Rickmer är kritisk när han får se utkastet.

– Åtgärderna här kommer inte att lösa några problem. Det vet polisen om. Det kommer att lösa vissa problem med noll åskådare på läktarna. Men då hamnar vi i en diskussion om det är ett sådant samhälle vi vill ha, säger han.

Rickmer menar att klubbarna inte var beredda på att polisen var i färd med att fatta beslut om villkorstrappans tillämpning nu, utan väntade på återkoppling från en utvärdering av 2019.

– Absolut, det är nyheter att man har kommit så här långt. Vi väntar fortfarande på utvärderingen av 2019. Det vore kanske smakfullt och konstruktivt att ta med arrangörerna i diskussionen om man vill komma till rätta med pyroteknik eller farliga föremål på arenan. Jag hade velat se utvärderingen och inriktningsbeslutet som har gått ut på remiss, säger han.

– Det känns jobbigt, jag känner frustration och ledsamhet av det här. Vi vet att framgångsreceptet är ett djupgående samverkansarbete. Polisen vet det också. I all annan verksamhet som polisen driver är det kunskapsbaserat. All brottsbekämpning bygger på det. Här pratar man om god dialog och samarbete, men har inte ens återkopplat från vår utvärdering av 2019. Nu när jag ser det här märker jag att man är på väg att gå till beslut för 2020 utan att ha pratat med en enda klubb.

Även Djurgårdens evenemangsansvarige Mats Jonsson är irriterad.

– Jag kan inte säga att jag är förvånad över att polismyndigheten fortsätter på den inslagna vägen. Jag kan konstatera att det är jäkligt synd och beklagligt att man inte har tagit höjd för klubbarnas synpunkter. Jag kan tala för AIK, Djurgården och Hammarby som kom med ett gemensamt svar. Vi var tydliga med att vi inte tror på den här arbetsmetodiken. Det verkar inte ha trängt igenom alls. Frågan är om man ens har noterat våra synpunkter. Det är en tuffare formulering där man plötsligt ska börja utvidga idrottsanläggningen. Man fortsätter med dumheterna att förbjuda i sig lagliga föremål, säger han.

– Det här är baserat på hot och bannor. Blir det inte bättring kommer man att se till att klubbarna får villkorsskrivningar som är verksamhetskritiska för oss. Jag blir väldligt, väldigt irriterad över att man inte fokuserar mer på att dialog och samverkan, utan väljer en konfrontativ väg som drabbar brett, slår väldigt fel och absolut inte hjälper oss att åstadkomma trygga, säkra och trivsamma arrangemang.

Polisens svar: ”Kommenterar inte arbetshandlingar”

SportExpressen har sökt Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm, vars namn är ett av de som finns på beslutsprotokollet. 

Polisen meddelar via sin presstjänst att utkastet är ”en arbetshandling som är ute på samråd hos Polisen”, och att Johansson ”inte kommenterar arbetshandlingar”, utan ber SportExpressen återkomma när ett beslut är fattat.

Beslutet ska fattas innan allsvenskan börjar, meddelar myndigheten.

Utkastet till villkorstrappan 2020 – i Polisens egna ord

Från det utkast som skickades ut inom Polismyndigheten den 4:e mars:


• Om brott, ordningsstörningar eller fara för de närvarande kan förväntas ska villkor om utvidgad idrottsanläggning meddelas, om mindre ingripande åtgärder inte kan anses tillräckliga.

• Om icke tillståndsgiven pyroteknik, knivar eller andra farliga föremål använts eller innehafts på idrottsanläggningen ska villkor om visitation meddelas, om mindre ingripande åtgärder inte kan anses tillräckliga. Villkor om visitation kan utformas enligt följande: Visitation av publik till (läktare A, ståplatsläkare etc.) ska genomföras för att eftersöka otillåtna föremål såsom icke tillståndsgiven pyroteknik, knivar och andra farliga föremål. Med visitation avses en undersökning av kläder och väskor som en person bär med sig, genom att man känner utanpå kläderna och undersöker väskan och dess innehåll.


• Om olika former av material (såsom over head-flaggor, tygstycken eller dylikt) antas användas i syfte att dölja den som gör sig skyldig till brott genom otillåten maskering eller innehav eller användande av icke tillståndsgiven pyroteknik ska villkor meddelas om att sådant material förbjuds på en eller flera läktarsektioner, om mindre ingripande åtgärder inte kan anses tillräckliga.


• Om brott, ordningsstörningar eller fara för de närvarande förekommit, genom t.ex. maskering, misshandel eller användande av icke tillståndsgiven pyroteknik, och anordnaren varit förhindrad att ingripa mot detta ska publikkapaciteten på en eller flera läktarsektioner minskas, om mindre ingripande åtgärder inte kan anses tillräckliga. En minskning av publikkapaciteten ska göras på sådant sätt att den har effekt på det förväntade ordnings eller säkerhetsläget och för att ge anordnaren möjlighet att ingripa mot störningar av ordningen och säkerheten. För att en minskning av publikkapaciteten ska få effekt bör en neddragning initialt vara ca 10-25 procent. Beroende på ordningsstörningens, brottslighetens eller faran för de närvarandes karaktär kan det dock finnas behov av en minskning av publikkapaciteten av större omfattning. Om problemen kvarstår kan ytterligare minskning av publikkapaciteten göras till dess Polismyndigheten bedömer att anordnaren har möjlighet att ingripa mot de ordnings- och säkerhetsstörningar som förekommer.


• Om ordningsläget förbättras ska villkoren anpassas därefter, vilket t.ex. kan innebära en ökning av publikkapaciteten till en nivå där anordnaren bedöms ha möjlighet att ingripa vid eventuell förekomst av mindre allvarliga ordnings- och säkerhetsstörningar.