Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Interna kritiken mot Hunt: ”Bristfälligt”

Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Ny kritik riktas mot IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt.

Efter en turbulent vinter med flera vittnesmål om dålig arbetsmiljö i klubben är det nu föreningens egna revisorer som har anmärkningar på Hunts arbete.

I ett öppet brev till IFK Norrköpings medlemmar inför klubbens årsmöte i mars kommer man med flera kritiska synpunkter.

Bland annat påpekas att Hunt ingått avtal om en utbetalning på 1,9 miljoner kronor – utan styrelsebeslut.

”Styrelsearbetet och särskilt rutiner för beslutsfattande har varit bristfälligt.”, skriver man.

Det är revisorerna Ronnie Nordin och Ola Jakobsson som författat brevet, som under dagen gått ut till IFK Norrköpings medlemmar.

Man anmärker på flera saker och skriver bland annat:

”I dotterbolaget AB Norrköpings Idrottspark kommer vi att anmärka på att styrelsens ordförande, ensam, i strid med gällande teckningsrätt, ingått avtal. Vi har vidare anmärkt på att det i avtal angetts att rapportering endast ska ske till styrelsens ordförande och inte till VD eller till övriga styrelseledamöter.

I dotterbolaget Parken Event & Arena AB kommer vi att anmärka på att styrelsens ordförande, ensam, i strid med gällande teckningsrätt, ingått avtal. Vi har vidare anmärkt på att det i avtal angetts att rapportering endast ska ske till styrelsens ordförande och inte till VD eller till övriga styrelseledamöter.

I föreningen lämnar vi en Övrig upplysning om att styrelsens ordförande efter balansdagen, utan giltigt styrelsebeslut, på egen hand har ingått avtal avseende en utbetalning om 1,9 miljoner kronor.

Vi lämnar upplysningen med hänsyn till att den inträffat efter räkenskapsårets slut och således inte omfattas av vårt uttalande om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Revisorernas kritik mot IFK Norrköping

Revisorerna kritiserar även hur klubben spenderade sina pengar under 2020 och menar att investeringar i spelare har inneburit ”onödigt stor risk” med tanke på ett likviditetsunderskott.

”Föreningen har under 2020 investerat i spelare vilket har krävt mer likviditet än föreningen hade tillgång till och föreningen har även utnyttjat nära maximal checkräkningskredit. Vi anser att styrelsen utsatte föreningen för en onödig risk för obestånd då föreningen trots likviditetsunderskott fortsatte att investera i spelare. Obestånd inträffar då föreningen blir oförmögen att betala sina löpande skulder (längre än endast tillfälligt). Styrelsearbetet och särskilt rutiner för beslutsfattande har varit bristfälligt. Underlag för beslut har till stor del saknats för andra ledamöter än ordföranden, som muntligen eller via SMS och chatgrupp framfört saken till övriga, varvid beslut mestadels har tagits genom tyst accept och inte har protokollförts. Frågor från enskilda styrelseledamöter inför beslut enligt ovan har inte behandlats.”

Fotnot: SportExpressen söker Peter Hunt.