Förbundets besked efter mötet med Björn Eriksson

Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska fotbollförbundet.
Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN / BILDBYRÅN
Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande.
Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

SportExpressen har i två publiceringar visat hur Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson suttit på dubbla stolar mellan åren 2015-2019. 

Eriksson har dels varit RF:s representant i ett råd med rikspolischefen där han fattat beslut om säkerhetsfrågor i svensk idrott – och dels lett den privata säkerhetsindustrins lobbyorganisation, Säkerhetsbranschen.

Även efter den andra granskningen menar Svenska fotbollförbundet att man har förtroende för RF-basen.

– Vad som har förekommit i de direkta samtalen oss emellan, det får stanna mellan oss, säger ordförande Karl-Erik Nilsson.

Expressens granskningar av RF-ordföranden Björn Eriksson, 72, har väckt starka reaktioner inom svensk fotboll. 

Mellan 2015 och 2019 var Eriksson ordförande för både Riksidrottsförbundet och den privata säkerhetsindustrins lobbyorganisation, Säkerhetsbranschen. I sin roll som RF-ordförande har han haft till gång till ett exklusivt råd med rikspolischefen, Riksåklagaren och chefen för Brottsförebyggande rådet. Tillsammans har man där beslutat om säkerhetsfrågor som rör svensk idrott.

Under samma perioid har Eriksson, vilket SportExpressen visat, varit en högst aktiv lobbyist för den privata säkerhetsindustrin. I många debattartiklar har han bland annat propagerat för att polisen ska lämna över delar av sina arbetsuppgifter till privata vaktbolag.

Under våren 2019 har svensk fotboll drabbats av en eskalerande konflikt mellan polismyndigheten och den svenska supporterrörelsen efter att polisen påbörjat en mer offensiv tillämpning av den så kallade ”villkorstrappan”. För flera klubbar har den åtstramade – och överraskande – strategiförändringen inneburit mycket högre kostnader till privata säkerhetsbolag. Kalmar FF uttalade sig under fredagen kritiskt till Erikssons dubbla roller och redovisade att man räknar med att ungefär 500 000 obudgeterade kronor kommer att gå till privat säkerhet under säsongen. Frågan om förtroende för Eriksson kommer att avhandlas på klubbens nästa årsmöte.

Massiva avgångskrav från supportrar

I kölvattnet av den första publiceringen meddelade Svensk elitfotbolls ordförande Lars-Christer Ohlsson att han ville se en oberoende utredning av Eriksson – som sedan träffade Ohlsson och Svenska fotbollförbundets ordförande, Karl-Erik Nilsson, för att tala om innehållet i SportExpressens granskning. De båda uttalade därefter sitt förtroende för Eriksson som RF-ordförande även framöver.

På andra håll har det låtit annorlunda. 

Eriksson har bland annat mötts av massiva avgångskrav från den svenska fotbollssupporterrörelsen. Supporterföreningar till allsvenska klubbar som Malmö FF, AIK, Djurgården, Hammarby, Elfsborg och Sirius har liksom Svenska Supporterföreningsunionen förklarat att Eriksson nu saknar förtroende. Under derbyt mellan AIK och Hammarby på Friends arena förra söndagen riktades tre banderoller mot RF-ordföranden, som manades att lämna sin post. Även supporterklubbar inom svensk ishockey – däribland Luleå och Södertäljes – har uppmanat Eriksson att avgå.

SportExpressen kunde i en andra publicering visa i detalj hur Björn Eriksson sammanblandat sina roller under perioden 2015-2019, och hur påståenden om att han inte skulle ha uttalat sig i frågor om fotboll eller haft med polisens beslut att göra inte stämde överens med hans handlingar.

Nu säger Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson att SvFF:s förtroende för Eriksson fortfarande är intakt.

– Det jag försökte konstatera för en vecka sedan var att de förklaringar som Björn lämnade till oss, hur han hade hanterat de här uppdragen och hur de hade förhållit sig till varandra, de förklaringarna, utifrån informationen vi fick, tycker jag ändå att de kändes rimliga. Sedan tror jag att det är oerhört viktigt att när man har flera uppdrag och sitter på flera stolar, då måste man vara oerhört omdömesgill och beakta hur saker och ting uppfattas. Det här sitter i betraktarens ögon. Även om de här uppdragen hanterats på ett rimligt sätt så ska man inte bortse från hur omgivningen ser på det lämpliga och hur man kombinerar olika roller, säger han.

– Men det som är viktigare än relationen till RF för oss nu, det är att vi är otroligt tydliga med vad som är RF:s roll och vad som är specialidrottens roll. Ännu viktigare än det är att den situation som finns mellan supportrar och polis förbättras. Det har för oss högsta prioritet. Nu och framåt är viktigare än då och bakåt.

Karl-Erik Nilsson, ordförande svenska fotbollförbundet
Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Under fredagen uttalade sig Kalmar FF i frågan och beskriver att de har fått 500 000 kronor i ökade, obudgeterade kostnader som går direkt till den privata säkerhetsbranschen – på grund av polisens nya strategi. Ser det inte märkligt ut att allsvenska klubbar lyder under den strategin när Björn Eriksson varit med och tagit fram den samtidigt som han bedrivit lobbyarbete för de privata vaktbolagen?

– Som sagt var: Den rapport som jag fick tillsammans med Lars-Christer Olsson förra veckan, vi har tyckt att det har känts som en rimlig förklaring. Vad vi kommer att göra nu när vi har vår styrelse samlad om en dryg vecka, då kommer vi att ta upp de rapporter som har kommit och de samtal som vi har fört med Björn, både var för sig och tillsammans med Björn. Hela vår säkerhetsfråga kommer att diskuteras. Vi tycker att den redogörelse vi fick, kompletterat med den RF-redogörelse som gick ut till samtliga specialförbund, den ger en rimlig förklaring till det här.

Vilken är den rimliga förklaringen?

– Bland annat gick Riksidrottsförbundet ut med information till samtliga 70 specialförbund i förrgår där man beskriver det här. Vad som har förekommit i de direkta samtalen oss emellan, det får stanna mellan oss. Vi tycker ändå att det fanns en rimlighet i det. Vi tycker att det viktiga och angelägna nu är att hantera de frågor som är viktiga för oss som specialförbund. Då är situationen mellan supportrar och polis viktigare att sätta prioritet på. Men som sagt: Förbundsstyrelsen ska ta upp detta om en vecka och diskutera det då.

Björn var med i en podcast med RF i går där han gav sin syn det här. Jag tänkte spela upp det för dig.

Programledaren: Kan du lova att du inte har blandat ihop dina stolar?

Björn Eriksson: Nej, det kan inte du göra heller när du är i din situation. Du kan lova att du undviker att blanda dem. Ibland blir de blandade för att det är logiskt. Men det viktiga är att man vet och är trygg i vilket sätt man uppträder. Jag har oerhört svårt att se att det som är bra för idrotten skulle strida mot säkerheten. Det ligger närmare till hands att misstänka att ibland drar de här två intressena åt samma håll.

Här svarar ju Björn ”nej” på frågan om han kan lova att han inte har blandat ihop sina uppdrag. Sänder inte det blandade budskap att man har hört ”bra förklaringar” men Björn själv medger att han inte kan säkerställa detta?

– Som jag beskrev precis innan: När du har flera uppdrag där det kan finnas risk för att omgivningen uppfattar att det finns en intressekonflikt, då måste du vara otroligt omsorgsfull. Det är inte upp till dig själv att värdera detta, utan sitter ofta i betraktarens ögon. Därför är det oerhört viktigt när du har olika uppdrag att du är viktig med gränsdragningen. Därför är det angeläget för oss att vi har en klar gränsdragning om vad som är RF:s ansvar och vårt ansvar.

Men allsvenska klubbar har ju ökande kostnader till privata säkerhetsbolag som en konsekvens av polisens nya strategi. Är det omsorgsfullt hanterat?

– Vi har en orolig situation att hantera för tillfället. Det du beskriver är en del. Den absolut viktigaste delen att hantera är relationen mellan våra supportrar och polisen. Ser man den delen är vi kanske i europeisk toppklass när det gäller supportrar och engagemanget kring matcher. Jag och fotbollen känner att det finns en oro nu när polisen upplevs agera mer mot kollektivet i stället för individer som bedriver kriminella handlingar. Det är det mest oroande. Det kan skapa en konflikt med det breda supporterkollektivet, de som alltid sköter sig perfekt. Det är det vi vill prata med polisen om. Det är en fråga för oss som specialförbund, inte för RF. Den dialogen har börjat på nationell operativ nivå genom vår säkerhetsgrupp och polisen. Vi har även möten inbokade på nationell strategisk nivå där jag och Lars-Christer Ohlsson ska vara med. Det är för oss oerhört mycket viktigare än alla andra frågor, våra supportrars relation med polisen.

RF:s ordförande Björn Eriksson
Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Med andra ord vill Svenska fotbollförbundet att polisen omvärderar sin strategi?

– Det är så ordnat att polisen är en myndighet och polisen bestämmer, men jag tror att det är klokt när man bestämmer att lyssna på de som är intressenter och kan ha kloka synpunkter. Då kan ett beslut bli lite bättre än det man tänkt från början. Den dialogen har vi påbörjat. Det är oerhört angeläget att den fortsätter på olika nivåer. Det tror jag är den största garanten för att vi ska komma ut ur det här bättre – framför allt våra fantastiska supportrar i relation till polisen. Det är det mest oroande i det korta perspektivet. Där måste vi lägga fokus. 

När inleddes dialogen mellan polisen och dig och Lars-Christer?

– Det är möten inbokade i sommar. Möten på nationell operativ nivå skedde för en dryg vecka sedan. 

Det råder fortfarande en del förvirring kring vem som har varit involverad i beslutet att tillämpa villkorstrappan mer offensivt. Har SvFF varit involverade?

– Det är naturligtvis ensidigt polisens beslut. Om beslut ska bli bra behöver man föra dialog om hur saker ska hanteras. Det har vi påbörjat nu, eller återupptagit. Tidigare år har dialogerna varit intensiva. Det som är oroande nu är att man riktar bestraffningarna kollektivt. Vi vill gärna att man tar de individer som begår kriminella handlingar, men inte bestraffa det stora, breda supporterkollektivet. Där känner vi en oro för att det finns en annan strategisk inriktning. Om det vill vi gärna samtala med polisen.

RF förklarar det som att den här riktningsförändringen inte ligger hos dem. Sef säger att de har lämnats utanför dialogen. Ni förstår inte heller var riktningsförändringen kommer ifrån?

– För vår del är den här typen av hantering – brett och kollektivt agerande med hårdare ton – den känner vi inte igen. Vi vill samtala med polisen om ett bättre angreppssätt. I slutändan är det polisen som bestämmer. Vad vi vill är att föra samtal om de här sakerna.

Jag måste återkomma till Björn Erikssons förklaringar. I vår andra granskning har vi gått igenom de förklaringar Björn framfört i olika medier efter vår första publicering. Detsamma gäller det jag spelade upp för dig, där han själv medger att han inte kan lova att han lyckats skilja på rollerna. Är det inte bra att visa för den svenska fotbollsrörelsen vad Björn sa för att alla ska få klarhet i det?

– Stora delar av det Björn beskrev och det vi samtalade om har också relaterats i det material som RF har skickat ut till samtliga specialförbund. Det är publicerat på bland annat RF:s hemsida.

Men där ställs ju frågan till Björn själv: ”Är du säker på att du har lyckats hålla isär rollern?” varpå han svarar ”Ja, det tycker jag.”. Ska det lämnas till Björn Eriksson själv att avgöra?

– Det var därför jag var tydlig med att säga: Det är viktigt om man har flera uppdrag som tangerar varandra att man är omsorgsfull. Det sitter i betraktarens ögon, det är inte bara en själv som ska kunna värdera det. Om omgivningen känner oro kring det här, då skapar man ett problem. Det är oerhört viktigt. Men om vi vill göra en prioritering är omsorgen med våra supportrar och relationen med polisen mycket viktigare att lägga kraft och arbete kring. Vi är klara över rollfördelningen mellan RF och SvFF, vilket innebär att det här är vår fråga. Vi ansvarar för den.

Nilsson: ”Vi har fått garantier för framtiden”

Men måste ni göra en prioritering? Kan ni inte både utreda vad som har försiggått när Björn hade båda de här uppdragen – och samtidigt titta på frågorna som rör supportrarna?

– För vår del tycker vi att det är oerhört mycket mer angeläget att lägga kraft på supportrarna och relationen med polisen. Vi vill välja att göra den prioriteringen. Vi tycker att de redovisningar vi har fått från RF och den dialog vi har haft håller sig inom den rimlighet vi kan acceptera.

Och vad i sak är det som gör att ni inte tycker att intressekonflikten har varit tillräckligt allvarlig när han satt med och beslutade om säkerhetsfrågor i Sverige samtidigt som han var lobbyist för Säkerhetsbranschen?

– Det är i huvudsak att vi vill vara framåtorienterade och sikta in oss på att arbeta med det som är angeläget för oss, idrotten fotboll och våra supportrar i relation med polisen. Det är viktigare än att diskutera de frågorna. Vi är klara över hur förhållningssättet är mellan RF och SvFF som specialförbund.

Det förstår jag, men jag får fortfarande ingen bild av hur Björn har förklarat att de här rollerna har hållits isär?

– Med hjälp av den redovisning som Riksidrottsförbundet presenterade i går för samtliga specialförbund och som presenterades på RF:s hemsida – plus de samtal vi hade tillsammans. Där tycker vi att vi har fått en rimlig förklaring som vi kan acceptera och därmed gå vidare.

Okej. Så ni hänvisar till den intervju som publicerades med Björn Eriksson på RF:s hemsida?

– Ja, plus de samtal vi hade själva med honom i förra veckan.

Så mer eller mindre är det då att Björn själv tycker att han har hållit isär rollerna? Det är vad han själv säger till RF.

– Vi har naturligtvis framfört precis det jag nämnde tidigare: Vikten av att hålla isär sina uppdrag för att undvika risken att det ska uppfattas som en intressekonflikt. Vi har fått garantier för framtiden som gör att vi känner oss trygga. Framtiden är viktigast. Framtiden och omsorgen för våra supportrar. 

Till styrelsemötet ni har nästa vecka: Du sa att ni ska ta upp den här frågan då. Har det inkommit skrivelser från era medlemmar?

– Det har inte inkommit några skrivelser från någon av våra 3022 medlemsföreningar. Däremot har det kommit mejl och sms från medlemmar i våra medlemsföreningar som vill att det här tas upp. Absolut. Vad som är viktigt att säga: När vi tar upp den här frågan är den oerhört mycket bredare än så. Det handlar om hela säkerhetsarbetet, våra supportrar och relationen till polisen. Och naturligtvis de händelser som har skett i närtid, så att vår styrelse är väl uppdaterad. Det är normal hantering.