Förbundet i möte – efter avgångskraven

Karl-Erik Nilsson i svenska fotbollförbundet
Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN
Björn Eriksson
Foto: MELI PETERSSON ELLAFI / BILDBYRÅN

RF-basen Björn Eriksson har ifrågasatts efter SportExpressens granskning.

Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson har haft ett möte med Eriksson och uttrycker nu sitt stöd för honom.

– Jag tycker att vi har fått bra och rimliga svar, säger Karl-Erik Nilsson.

I onsdags publicerade SportExpressen en granskning av det hemliga spelet bakom polisens hårdare linje i samband med allsvenska fotbollsmatcher och Riksidrottsförbundets (RF) ordförande Björn Erikssons roll.

Eriksson har i egenskap av lobbyist för flera av Sveriges största vaktbolag dragit in miljoner, samtidigt som han som ordförande för RF har varit drivande i att polisen ska släppa säkerheten vid fotbollsmatcher till just privata vaktbolag.

Reaktionerna har varit starka. Svensk Elitfotboll (Sef) vill se en oberoende utredning av Björn Eriksson

– Jag tycker inte att man kan vifta bort det och hävda att det inte är några problem att sitta på så många stolar. Det här är ett problem, säger Lars-Christer Olsson, ordförande i Svensk Elitfotboll (Sef).

Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) med ordförande Sofia Bohlin reagerade med ”chock och bestörtning” över granskningen och anser att ”förtroendet för Björn Eriksson är förbrukat”.

– Han har inte agerat för fotbollens bästa. Han har inte satt fotbollen i första hand. Då kan man inte fortsätta företräda idrottsrörelsen. Då får man kliva av, säger Bohlin.

Förbundet i möte med Björn Eriksson

Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson har haft ett möte med Björn Eriksson under fredagen, och menar att de svar han har fått av RF-basen är tillfredsställande. SVT var först med att berätta om mötet.

– Jag och Lars-Christer har haft samtal med Björn Eriksson i dag (läs: fredag) där vi har gått igenom alla delar i artikeln. Vi tycker att vi har fått bra och rimliga svar kring det. De detaljer som kan finnas i artikeln får Björn kommentera själv. Vi har en regelbunden dialog, säger han och fortsätter:

– Det är som absolut det viktigaste för oss, där vi måste vara exceptionellt tydliga, är att RF har det övergripande ansvaret i idrotten och att vi som specialförbund är idrottsspecifika där vi jobbar nära SEF och våra klubbar och de, i sin tur, nära supportrarna. Det är klart att när man, som i Björns situation, haft flera roller som statlig utredare och rikspolischef och nu chef i RF är det extra noga att vara omsorgsfull så att rollerna inte blandas ihop. Jag tycker att vi har haft mycket bra samtal och vi kommer att ha fortsatta samtal. 

Vad har han angett i samtalen som förklaringar till sina roller? 

– Den delen får Björn svara för själv. Vi har talats vid och jag är tillfreds med den redogörelsen.

Det framgår i SportExpressens granskning att han i flera år jobbat som lobbyist för privata vaktbolag och samtidigt varit drivande i att polisen ska släppa säkerheten till privata vaktbolag vid idrottsarrangemang. Är det lämpligt? 

– Jag vill inte kommentera de delarna. Björn och varje individ får göra en värdering kring sina roller om de vill värdera det. Jag konstaterar att de samtal som vi har haft är jag nöjd med. Vi kommer att fortsätta samtalen. Det som är det allra viktigaste för mig och svensk fotboll är att vi är exceptionellt noggranna med rollfördelningen där vi som specialförbund tar ansvar för vår idrott och RF tar de idrottsliga frågorna.

Karl-Erik Nilsson: ”Jag känner mig trygg i det här”

Samtigit var Lars-Christer Olsson väldigt kritisk och ville se en oberoende utredning i vilken omfattning hans roller har påverkat hans beslut. Vad säger du?

– Jag tycker att i det samtalet som Björn Eriksson, Lars-Christer Olsson och jag har haft i dag så har jag fått en sådan redovisning som göra att jag känner mig trygg i det här.

Kände fotbollförbundet till att han satt till i en grupp ovanför idrottsrådet – tillsammans med rikspolischefen, Riksåklagaren och chefen för Brå – där man bland annat beslutar om tillämpning av ordningslagen?

– Ja, det är en grupp som vi har känt till. Den har funnits där och RF har varit en del av den under en lång tid. Om jag inte missminner mig så var den gruppen etablerad redan innan han var ordförande i RF.

Och där har han tagit strategiska beslut som har gynnat privata vaktbolag vid idrottsevenemang samtidigt som han jobbat som lobbyist för säkerhetsbranschen. Du upplever inte det som dubbla stolar?

– Nej, alltså… Det är otroligt viktigt när man har haft olika roller och har andra roller att man verkligen ansvarsfullt värderar i vilka grupperingar man ska vara och kan vara i. Den värderingen måste varje människa göra själv. Det är viktigt för idrotten att RF är representerad i den här typen av sammansättningar eftersom idrottens frågor måste hanteras i samverkan med många olika aktörer. Sen måste varje individ avgöra vad som är lämpligt och icke lämpligt. Men att idrotten finns med i dessa frågor är viktigt.

SFSU menar att förtroendet är förbrukat för Björn Eriksson. Har fotbollförbundet stöd för honom som RF-ordförande?

– Det är mindre än en vecka sedan vi hade riksidrottsmöte i Jönköping. Då uttalade idrottsrörelsen samlat stöd till Björn Eriksson. Vi har inte sett någon anledning att ompröva det de senaste dagarna. Vi har förtroende för Björn. Det är viktigt att vi kan fortsätta föra samtal med honom. Vi hoppas att komma vidare och arbeta konstruktivt och rikta fokus på det som är angeläget nu - att vi får trygga evenemang i svensk fotboll. Detaljerna kring hans aktiviteter får han kommentera själv.

Vad vill förbundet se händer nu?

– Vi vill att fotbollen och vår fantastiska supporterkultur ska vara i fokus. Att vi kan hitta en bra ton i stället för fokus på en hel del andra frågor. Men det kräver god dialog mellan olika aktörer. Kan vi klara det så ser jag fram emot fotbollssäsongen med tillförsikt. Men just nu finns det anledning att vara orolig. Det tycker jag i det korta perspektivet.

Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet
Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN
Svensk Elitfotbolls ordförande Lars-Christer Olsson
Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

”Det måste vi ta på största allvar”

Vi upplever ett hårt tonläge i svensk fotboll för tillfället. Polisen har skärpt kraven, fotbollen känner att man blivit ignorerad i frågorna och fansen är förbannade och sjunger om polisen som fotbollsmördare. Vad känner du när du går på matcher i dag?

– Det är ett annat tonläge. Det måste vi ta på största allvar. Det som togs upp på nytt i förra veckan, när vi satt i samtal från fotbollens sida med polisen på den nationellt operativa nivån, är den enda framgångsvägen. Vi har olika roller. Polisen har sin roll som myndighet. Men det är alltid förnuftigt att föra dialog och lyssna in de synpunkter som kommer. Merparten av de supportrar som går på svensk fotboll är alldeles fantastiska och bidrar till en stämning som håller europeisk toppklass. Det måste vi vara rädda om. Just nu finns det en risk att man slår lite för brett i stället för att vara individ-orienterad i de här frågorna. Det bästa sättet att motverka det är att föra samtal och värna om de goda supporterkrafterna.

Känslan utifrån har varit att fotbollen kan framföra vilka argument som helst men att det inte spelar någon roll – att polisen kommer att följa sina beslut oavsett. Vilka argument framför ni och vad talar för att era argument faktiskt kommer att få någon effekt?

– Det handlar om klokt ledarskap, att lyssna på de olika uppfattningar som kan finnas. Sen har vi största respekt för polisen som myndighet men även i den rollen så kan man lyssna på kloka argument från oss som i högsta grad är involverade. Jag tror och hoppas att det som återupptogs förra veckan kommer ha effekt i en positiv riktning. Men i strikt mening är polisen en myndighet som fattar sina beslut utifrån sina bevekelsegrunder. Men ofta blir bevekelsegrunderna lite bättre om man lyssnar in. Jag har en känsla att vi har etablerat det samtalet.

Om du får vara mer konkret: vad är viktigast för dig att föra fram i diskussionerna med polisen från fotbollen? Vad har du tryckt på?  

– Från fotbollens sida har vi varit noggranna att man borde inrikta sig mer på ett individ-fokus, att man försöker plocka de som begår kriminella handlingar. Risken – om man går för hårt fram – i den här villkorstrappan och gör för stora kollektiva bestraffningar genom att dra ner kraftigt på tillåtet antal publikantal, är att man får de breda supportergrupperna emot sig. Det är en farlig utveckling. Det är en sak som vi framförde och som jag uppfattade att polisen lyssnade på.

Hur tuffa vågar ni vara i de här diskussionerna? Kan ni ställa motkrav?

– Vi har ingen formell möjlighet att ställa krav. Relationen bygger på samtal och att man skapar utrymme för en dialog. Och att var och en för fram de kloka synpunkter de har. Då kan man förhoppningsvis lugna ner de heta känslorna. Men i dagsläget och nuläget är vi i en kritisk situation. Det är inget att sticka under stol med.

Många upplever att vi är på väg in i mörk gränd – att det är en tidsfråga innan vi ser ännu mer allvarliga händelser runt fotbollsmatcher. Vad talar för att det här vänder?

– Det är otroligt viktigt att alla hanterar det här med klokskap, vett och sans, och att vi får till en bra samtalston där man är beredd att lyssna på alla aktörers synpunkter. Ett balanserat agerande och hanterande från alla parter.