Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Annons Innehåll från Sverigelotten

Ny lag från årsskiftet – här är prisbelönta modellen

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Från årsskiftet blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det ställer nya krav på föreningslivet.
Sävedalens IF står redo.
Fotbollsklubben har arbetat fram en egen modell för att rädda barnen från kränkningar och övergrepp – och fått barnrättspriset av Partille kommun.

Stötta din förening här.


Sävedalsmodellen.
Så heter dokumentet på sex sidor som Sävedalens IF har skapat genom ett utbildningssamarbete med Rädda Barnen (medlem av ideella Folkspel) och Sisu Idrottsutbildarna.

I Sävedalsmodellen står det hur föreningen ska jobba för att förebygga mobbning, kränkande behandling och diskriminering. Där beskrivs också en konkret handlingsplan för hur sådana problem ska hanteras när de uppstår.

– Detta ger inte bara en ökad trygghet för barnen. Det ger också ett mandat för ledarna. "När jag tar på mig den här tröjan och går ut på planen representerar jag Sävedalens IF. Och vi står för den här modellen för att motverka kränkning, mobbning och diskriminering." Detta gör att det blir lättare att ta tag i saker när det behövs, säger Catrin Emanuelsson, som är vice ordförande och utbildningsansvarig i Sävedalens IF.

Ger ledarna styrka

Hon fortsätter:

– Sävedalen är en ganska liten ort. Det barn man behöver säga till kanske går i samma klass som ens eget barn. Eller det kanske är grannen som du ska grilla med på lördag. Sävedalsmodellen ger ledarna styrka att agera när det händer grejer. Det blir ett tydligt uppdrag från föreningen som alla medlemmar ska ha godkänt.
Alla ledare i Sävedalens IF, de aktiva ungdomarna i åldern 13-15 år och vårdnadshavarna för barn under 13 år har uppmanats att signera Sävedalsmodellen. Detta görs digitalt på föreningens hemsida. Den som signerar godkänner dokumentet som ett kontrakt med föreningen och övriga medlemmar.

– Någonstans mellan 70 och 80 procent har signerat nu. Vi har jobbat väldigt hårt för att få in de sista också. Vi har gjort individuella utskick till alla lag. Vi påminner på våra olika möten och har på olika sätt legat på. Målet är såklart att hundra procent ska signera.

Sjöberg väckte tanken

Inspirationen till Sävedalsmodellen kom från början från Patrik Sjöbergs vittnesmål om sexuella övergrepp i ungdomsidrotten.

– Allt började för två år sedan med att vi läste om Patrik Sjöbergs och Elaine Eksvärds satsning "Tre ska bli noll". Vi pratade på ett styrelsemöte om att vi skulle starta ett förebyggande arbete om de här frågorna.
Samtidigt hade föreningen kontakt med Sisu.

– Deras konsulent sa att de precis skulle starta ett utbildningssamarbete med Rädda Barnen som heter "High Five". Vi fick gärna vara med i det och det skulle utmynna i en handlingsplan för föreningen.
Sisu arrangerade tre utbildningstillfällen där Sävedalens IF och ytterligare ett tiotal föreningar deltog.

– Det var föreläsningar blandat med workshops. Sedan var vi tre från vår förening som jobbade fram ett förslag till text. I arbetet fick vi stöttning av Sisu och Rädda Barnen.

Stående punkt på möten

När dokumentet varit på remiss hos styrelsen och putsats färdigt så fanns Sävedalsmodellen i våras klar att börja användas av föreningen – drygt ett år efter att arbetet startade.

– Nu jobbar vi vidare med de här frågorna. Det är en stående punkt på styrelsemötena. Det räcker inte att bara ha en plan och vifta med den. Nu gäller det att se hur den fungerar i praktiken. Jag tänker att vi ska utvärdera med ungdomsansvariga, föräldrar, barn och ungdomar hur de ser på modellen och hur den används. Vi behöver liksom få ner Sävedalsmodellen "i myllan" så att allt fungerar när det väl händer, säger Sävedalens vice ordförande.
 

Det finns en åtgärdstrappa i dokumentet. Har ni använt den ännu?

– Jag vet att den redan har nyttjats i fyra-fem fall. Men hela trappan har inte behövts användas ännu.
 

Hur har modellen tagits emot generellt av era nästan 1 000 medlemmar?

– Jag tycker att det har tagits emot bra. Före varje styrelsemöte bjuder vi alltid in ledarna från några ungdomslag. Vi har ett halvtimmesmöte där de ska få berätta om sina utmaningar och hur det funkar. Då pratar vi också alltid om hur de jobbar med Sävedalsmodellen.

FN-dagen den 24 oktober 2019 var en speciell dag för Sävedalens IF. Då fick Catrin Emanuelsson och ordföranden Anders Melander som representanter för klubben ta emot Partille kommuns årliga barnkonventionspris.

Pris som betyder mycket

I motiveringen stod bland annat: "Sävedalsmodellen är ett lärande exempel för hur föreningslivet på ett aktivt sätt kan arbeta med barn och ungas rättigheter."

– Att vi fick det här priset betyder jättemycket för föreningen och för våra ungdomar. Det är kul att få den uppmärksamheten eftersom vi har lagt ner ett gediget arbete på detta, hela styrelsen. Det är väldigt hedrande och roligt, men vi kan inte luta oss tillbaka. Detta är ett arbete som hela tiden måste fortgå.
Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020.

Hur påverkar det vad som krävs av föreningar i de här frågorna?

– Det känns som att föreningslivets ansvar ökar ytterligare. Alla ska lämna in belastningsregister och det blir ett större krav på vilka som kan vara ledare. Vi har varit på uppföljningsmöten som Rädda Barnen och Sisu har bjudit in till, berättar Catrin Emanuelsson och fortsätter:

– Sävedalens IF fick medverka som en liten förebild och berätta hur vi har jobbat. Vi var ganska tidigt ute med detta, men många föreningar är i sin linda med det här. Nu blir det nya krav på föreningarnas styrelser och ett ganska stort jobb om man ska göra allt på rätt sätt.

Stötta din förening här

FAKTA: High Five
* High Five en utbildningssatsning som Rädda Barnen gör i samarbete med föreningar och andra samhällsaktörer. Syftet är att skapa en tryggare och mer inkluderande idrottsrörelse.
* För att kunna skapa en trygg idrottsmiljö för barn och unga behöver föreningen tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp.
* Rädda Barnens metod "Fem steg till en handlingsplan" genomförs under ungefär nio timmar uppdelat på tre kvällar.
* Idrottsföreningen bildar en arbetsgrupp med minst fyra personer, en från styrelsen, en ledare, en förälder och en aktiv ungdom.


FAKTA
Rädda Barnen av en av totalt 73 medlemsorganisationer i Folkspel. Genom att sälja exempelvis Sverigelotten kan varje lokal Rädda Barnen-förening dra in pengar till sin verksamhet. Det går också att som prenumerant av Sverigelotten välja Rädda Barnen som förmånstagare.
Hur påverkas idrotten av nya lagen?

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Sedan 2009 står det redan i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Men den nya lagen innebär ändå att det nu ställs högre krav på idrottsrörelsen.
RF ger de här tre råden till alla idrottsföreningar:
1) Säkerställ att föreningens styrdokument utgår från RF:s stadgar och "Idrotten Vill".
2) Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?
3) Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.
(Mer information finns RF:s dokument "Barnkonventionen – en guide till idrottsföreningar och förbund", som kan laddas ner från rf.se).


Åldersgräns 18 år. Om du känner att du ligger i riskzonen för att spela för mycket så finns hjälp att få via Stödlinjen 020-81 91 00 och Spelalagom.se