Foppa stämmer ex-partner på miljoner

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Peter Forsberg
Foto: Lisa Mattisson Exp
Foto: Suvad Mrkonjic

Hockeylegendaren Peter Forsberg, 42, har förlorat miljontals kronor i två konkurser. Hans före detta bolagskollega är anmäld till Ekobrottsmyndigheten.

Peter Forsberg har anlitat juristen Robin Dangoor.

- Peter tycker det här är värt att prövas i domstol, säger Dangoor.

Även Peter Forsbergs pappa, Kent Forsberg, har via sitt bolag stämt affärsmannen och bolagens styrelse på 8,1 miljoner kronor.

Affärsmannen - som är i 40-årsåldern - har haft ledande befattningar i flera stora företag.

2010 bildade affärsmannen och Peter Forsberg ett investmentbolag i Stockholm. Bolaget ägdes till 50 procent av affärsmannens bolag och till 50 procent av Forspro AB, som ägs av Kent Forsberg.

Peter Forsberg företrädde dock Forspro och var styrelseordförande när bolaget bildades. Företaget skulle investera och äga aktier i andra bolag. Vid starten köpte bolaget två båtföretag som senare slogs samman till ett.

22 miljoner i förlust

2013 var bolagets egna kapital slut och förlusterna uppgick till 22 miljoner kronor. Bolaget fick dock en kredit av SEB, som krävde två borgensåtaganden.

Peter Forsberg och hans kollega Mats Melbin - som sedan tog över som vd efter att affärsmannen och den övriga styrelsen tvingats avgå - gick i borgen för den nya krediten på tio miljoner kronor.

Deras borgensåtagande uppgick till två miljoner kronor vardera.

Samma år krävde SEB att borgensmännen skulle betala sina borgensåtaganden.

Peter Forsberg betalade två miljoner kronor till SEB och överlät sedan sin fordran på båtbolaget till pappans bolag Nordic Sport Vision Group AB (dotterbolag till Forspro AB). Även Mats Melbin betalade två miljoner kronor till SEB.

2014 försattes det ena båt företaget och det gemensamma investmentbolaget i konkurs.

I konkursförvaltarens redogörelse framkommer det bland annat att Peter Forsberg personligen har fordringar på 3,7 miljoner på det ena bolaget. Konkursförvaltaren liksom bolagets revisor har också anmält affärsmannen till Ekobrottsmyndigheten.

Konkursförvaltaren skriver i förvaltarberättelsen att Peter Forsberg lånade ut 4,5 miljoner kronor till bolaget som skulle användas till att betala båtbolagets skulder.

Enligt förvaltningsberättelsen ska affärsmannen då ha överfört 3,5 miljoner kronor av Forsbergs pengar till sitt privata bolag och sedan betalat skulderna.

Har anmält affärsmannen

Bokföringsmässigt gjordes detta på ett sätt som fick det att framstå som om affärsmannens bolag hade betalat fakturorna och därefter fick en fordran mot det gemensamma bolaget skriver konkursförvaltaren i förvaltarberättelsen.

Den efterträdande vd:n Mats Melbin har också enligt förvaltarberättelsen anmält affärsmannen till Ekobrottsmyndigheten för förskingring.

Peter Forsbergs pappa Kent Forsberg som äger Nordic Sport Vision Group AB (NSVG) har nyligen, genom Advokatfirman Vinge, lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot affärsmannen och de tre andra före detta styrelseledamöterna.

Bolaget yrkar att de fyra styrelseledamöterna solidariskt ska betala 8,1 miljoner kronor till NSVG.

Anledningen till stämningen är enligt advokat Fredrik Lundblom på advokatfirman Vinge och Peter Forsbergs jurist Robin Dagoor att styrelsen skulle ha upprättat en kontrollbalansräkning när det fanns skäl att anta att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Men någon kontrollbalansräkning upprättades aldrig.

Personligt ansvarig

Detta innebär - enligt Aktiebolagslagen - att styrelsen blir personligt ansvariga för bolagets skulder vid en konkurs.

En kontrollbalansräkning är en redovisning av tillgångar och skulder, där tillgångarna kan värderas till andra belopp än de bokförda, med hänvisning till "verkligt värde".

Peter Forsbergs har också anlitat sin affärrådgivare och jurist Robin Dangoor i ärendet.

- Jag företräder Peter Forsberg och bevakar hans intressen i konkurserna, säger Dangoor.

Känner sig Peter Forsberg lurad?

- Inga kommentarer, säger Dangoor.

Är han besviken på sin före detta kollega?

- Peter är en lycklig person med två barn, han har en framgångsrik hockeykarriär bakom sig - men han tycker att det är värt att pröva det här i domstol, säger Dangoor.

"Grundlösa anklagelser"

Affärsmannen svarar Expressen via sms:

"Jag är övertygad om att de anklagelser som eventuellt riktas mot mig är grundlösa, och att de kommande processerna kommer att klarlägga det."

Han skriver vidare:

"I övrigt vill jag nog inte kommentera vidare utan de processer som pågår åt båda hållen får ha sin gilla gång."

Expressen har sökt Peter Forsberg.

"Saker gick dåligt"

I tisdagens tidning av Dagens Industri kommenterade även Peter Forsberg sina affärer och bolaget Forspros miljonförluster under 2014. Forspro gjorde en förlust, efter finansnetto, på 7,8 miljoner kronor.

- I fjol var det lite jobbigt. Det var några saker som gick dåligt, men än så länge vill jag inte gå in på det. Framåt ser det bra ut, sa Forsberg till DI.

Forspro under 2014

Peter Forsbergs affärer sköts till stor del via bolaget Forspro AB som ägs av hans pappa Kent Forsberg.

Forspro har haft ett kämpigt 2014.

Omsättningen uppgick till 3,9 miljoner kr och bolaget gjorde en förlust på 7,8 miljoner kr (efter finansnetto) sämsta resultatet någonsin.

Bolaget har både dotterbolag och intressebolag.

Så här gick det för bolagen 2014

HKF Resor i Örnsköldsvik AB.

Forspro äger 29,4 procent av aktiekapitalet.

Det egna kapitalet är slut. Ägarna sköt till 18 miljoner kronor i ett ägarlån under 2015.

Förlust: 48 miljoner kronor (efter finansnetto)

Lerstenen Invest AB.

Verksamhet: Fastighetsförvaltning, värdepapper, travhästar.

Forspro äger 47 procent av aktiekapitalet - motsvarande 50,3 miljoner kronor.

Vinst: 8,4 miljoner kronor (efter finansnetto)

Tvillingsta AB.

Verksamhet: anlägga och driva golfbana.

Forspro äger 86 procent av aktiekapitalet – motsvarande 8,1 miljoner kronor.

Förlust: 2,4 miljoner kronor (efter finansnetto)

Sellbergs entreprenad i Umeå AB.

Verksamhet: Byggnadsverksamhet

Forspro äger 21 procent – motsvarande 1,6 miljoner kronor.

Vinst: 8,4 miljoner kronor (efter finansnetto)

Nordic Sport Vision Group.

Verksamhet: bedriva handel med skor och andra konsumentvaror.

Forspro äger 100 procent av aktiekapitalet motsvarande en miljon kronor.

Vinst: 205 000 kronor (efter finansnetto)

4ward AB.

Verksamhet: handel med skor

Forspro äger 100 procent av aktiekapitalet – motsvarande 3,2 miljoner kronor.

Förlust: 4 miljoner kronor (efter finansnetto)

White Winter AB.

Verksamhet: handel med värdepapper och fastigheter.

Forspro äger 67 procent av aktiekapitalet – motsvarande 3,3 miljoner kronor.

Förlust: 48 000 kronor (efter finansnetto).

Vill du ha fler sportnyheter direkt i ditt dagliga flöde? Följ SportExpressen på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat - här kan du även få nyheter om dina lag direkt i Messenger.