Anna Lindberg avgick efter några månader – berättar nu om beslutet

Foto: JENS CHRISTIAN

Anna Lindberg valde att avgå som förbundskapten efter bara några månader.

Nu väljer hon att berätta mer om sitt beslut.

– Det är på grund av verksamhetsutvecklaren, säger hon.

– Det är viktigt att kunna prata öppet om svåra ämnen, utan att bli stämplad som negativ, säger Susanne Meckbach, verksamhetsutvecklare för svenskt simhopp.

Anna Lindberg tog över som förbundskapten i simhopp den 1 november 2021. Men efter bara 4,5 månader hoppade hon av sitt uppdrag. Då sa hon att anledningen var att det inte fanns rätt förutsättningar för henne att göra sitt jobb på bästa sätt, att hon skulle behöva gå emot det hon stod för och att alla inom förbundet inte drog åt samma håll.

Men exakt vad som gick emot hennes värderingar eller vilka personer inom förbundet som inte drog åt samma håll ville hon inte berätta.

Förrän nu.

– Det är på grund av verksamhetsutvecklaren som jobbar med simhoppningen som är anledningen till att jag avslutade mitt uppdrag, säger hon.

Granskning av SVT Sport visar på missnöje

SVT Sport har gjort en granskning av svenskt simhopp. I granskningen rapporterar SVT om ett stort missnöje inom sproten. 

Den bygger på förbundets egen undersökning, eller inventering, som gjorts under våren. Där berättade flera ledare att de upplever en tystnadskultur och bristande ledarskap kopplat till landslaget. Förbundet kom också fram till att det var många som mådde dåligt i den miljön.

Genom egna intervjuer har SVT Sport fått fram att en stor del av missnöjet är riktat mot den tidigare förbundskaptenen, Anna Lindbergs mamma Ulrika Knape Lindberg. De ledare och tidigare aktiva som SVT själva har pratat med menar att Knape Lindberg styrt sporten med järnhand och att det funnits en rädsla att uttrycka åsikter som skiljer sig mot hennes.

– Det får stå för dem och vad de tycker. Och jag vet att folk har haft synpunkter på att de inte blivit uttagna. Det vet jag. Och de har varit väldigt irriterade och förbannade på mig för att de inte blivit uttagna, sa Ulrika Knape Lindberg till SVT Sport. 

Ulrika Knape Lindberg var förbundskapten för svenskt simhopp i 16 år.
Foto: DANIEL NILSSON / BILDBYRÅN

Den interna undersökningen, eller inventeringen, som Simförbundet utförde genomfördes av verksamhetsutvecklaren för svenskt simhopp, Susanne Meckbach.

Samarbetet fungerade inte

Anna Lindberg säger nu att hon kände att samarbetet mellan henne och Meckbach inte fungerade.

– Jag kände tidigt att vi inte delade samma värderingar och att vi inte har samma syfte med vårt uppdrag. Det är viktigt att man inte far med osanningar och förmedlar en felaktig bild av svenskt simhopp och hänger ut individer på ett sätt som jag inte tycker är okej. Det här har hänt och jag vill inte vara en del av det.

Susanne Meckbach tillträdde som verksamhetsutvecklare vid årsskiftet och fick då i uppdrag att utföra inventeringen, i samråd med sportchef Ulrika Sandmark.
Foto: Martin Stolpe / Privat bild.

Verksamhetsutvecklare Susanne Meckbach blir förvånad när hon får höra orden.

– Jag tror egentligen att det var ett missförstånd och dålig kommunikation som gjorde att det blev som det blev. För mig är det viktigaste att utveckla svensk simhopp med sunda och hållbara idrottsmiljöer inom samtliga av våra verksamheter. Att Anna avgick får stå för henne.

– Jag skulle aldrig förvrida sanningen och jag arbetar alltid utifrån forskningsetiska principer. Jag har lyft svåra ämnen som psykisk ohälsa i samband med diskussioner om vägning. Idrotten är inte fri från psykisk ohälsa, det är viktigt att kunna prata öppet om svåra ämnen, utan att bli stämplad som negativ, säger Meckbach.

SVT rapporterar i sin granskning att minderåriga vägdes, utan att vårdnadshavare visste, under en elithelg i höstas. Vägningen var en del av olika tester som ingick i en fysprofil, något som Peter Reinebo, verksamhetsansvarig hos Svenska Olympiska kommittén, bekräftar för SVT.

Anna Lindberg var ansvarig för elithelgen och när den arrangerades igen till våren hade vägningen plockats bort.

– Tyvärr har det blivit så att det här med vikt och utseende har fått helt andra innebörder än att det syftar till att vara hälsosam. Jag tycker det är jättesynd att det har blivit så laddat. Men därför valde vi att ta bort det här momentet, säger hon till SVT Sport.

Meckbach dementerar ryktet

Samarbetet mellan Meckbach och Lindberg skar sig även i frågan kring hur förbundets inventering genomfördes.

Anna Lindberg kände då att hon inte fick ta del av arbetet med inventeringen eller frågorna, trots att det rörde hennes ansvarsområde.

– Som jag förstår har man pratat med många, men man har ställt olika frågor utifrån vem man har pratat med, säger hon.

Meckbach dementerar starkt att det är så det gått till, och beskriver det som ett rykte som ligger bakom konflikten inom sporten.

– Jag har gjort en nulägesanalys med syfte att utveckla verksamheten framåt. Arbetet är upplagt utifrån forskningsetiska principer. Det fanns en intervjuguide och alla respondenter fick svara på samma frågor. Dessutom fick de prata fritt om andra frågor som kom upp under intervjun, säger hon.

”Det här är inte värdigt”

Anna Lindberg säger att det blev en situation där hon kände att förbundet inte tog vara på de människor som vill bidra positivt till sporten. 

– Man måste vara snäll. När man inte är på väg åt det hållet utan jag känner att det här är på väg åt något helt annat håll och när man har en helt annan agenda, då vill jag inte vara en del av det sammanhanget.

Med tanke på att Ulrika är din mamma, hur blir det för dig att hantera det som skrivs nu?

– Under tio år nu har jag inte varit en i sammanhanget, utan jag har stått vid sidan av och sett min mamma utföra ett jobb på ett jättebra sätt. Hon har gjort så himla mycket. Det här är inte värdigt. När jag säger att det inte är värdigt så hade det inte spelat någon roll vem det var som gjort det jobbet hon har gjort. Sånt tar på mig ganska hårt, det spelar ingen roll om det är någon i min familj eller vem det är.

Hur ser du på uppgifterna som SVT lägger fram? De har ju uppenbart pratat med personer som tycker så här.

– Ja, precis. Det som händer nu under dagen är att Ulrika får en massa samtal, sms och allt möjligt från de som står på hennes sida. Ingen av dem har fått ett samtal. 

Tycker du inte att man ska ta de uppgifter som de har fått fram på allvar?

– Jo, men absolut. Man måste titta på hur svensk simhoppning vill ha det framöver. Hur vill man jobba? Vad söker man som vissa kanske känner att det finns förbättringspotential i? Naturligtvis, säger Lindberg.

Färdig med svenskt simhopp

Hon säger att sporten har utmaningar när det gäller att skapa förutsättningar för de som vill elitsatsa och att alla inte är införstådda med vad som krävs för att bli elitidrottare och satsa mot mästerskap.

– Det är viktigt att man skiljer på vad som är elitsatsning, och vad vi måste ställa för krav utifrån svensk simhoppningsvision om simhopp i världsklass. Sen finns det något annat som heter bredd och utveckla föreningar. Men det är olika saker.

I dag är hon inte alls involverad i sporten och känner sig för tillfället färdig med svenskt simhopp. 

Att hon valde att kliva av som förbundskapten ångrar hon inte.

– Jag är så glad att jag tog det beslutet och jag har bara fått bekräftat att beslutet jag tog var helt rätt.


Här får Anna Lindbergs barn se henne bakom masken

Vill du ha fler sportnyheter direkt i ditt dagliga flöde? Följ SportExpressen på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat - här kan du även få nyheter om dina lag direkt i Messenger.