Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum

Växter från Blocket och kyrkogårdar – så fick Anders till den perfekt otämjda trädgården

Anders Folkessons trädgård i skånska Sövröds Hage är vild och fri men inte tygellös. Trädgårdsrummen har tydlig struktur och binds samman med väl genomtänkta stigar.

Trädgårdsrummen i Sövröds Hage har något vilt och otämjt över sig. Samtidigt finns här ett lugn, med rum för meditation såväl som för en mängd vindlande stigar som stämmer till eftertanke.

Det här är en av flera egna trädgårdar som landskapsarkitekt Anders Folkesson har designat, anlagt och levt med. Medan den senaste hade en formell struktur och var ytterst arbetskrävande är den nya en lek för alla sinnen. Därmed är det svårt att sätta en etikett på trädgården, som växer ur en hagmark som obemärkt glider över i skog. Men i grunden kan den betecknas som en ståndortsträdgård, där växtligheten är anpassad till den specifika platsens förutsättningar vilket ger alla trädgårdsrum olika karaktär.

Det som binder ihop allting är en ambition att arbeta med naturen och inte emot den

- Det som binder ihop allting är en ambition att arbeta med naturen och inte emot den, förklarar Anders. Därför har jag lagt en hedträdgård på framsidans torra och varma morän, medan baksidans mer våta och bördiga jord rymmer ett woodland, en dammträdgård och en skogsträdgård där stigarna sticker iväg bortåt hagmarken.

Dammen omges av rosenflockel, glansmiskantus ’Giganteus’, japansk starr ’Ice Dance’, storfryle, palmstarr och nickpimpinell ’Lilac Squirrel’. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
Skallerormsmartorn. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
Höst- och vårljung. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum

Att trädgården är sammanvävd med en naturskyddad bok- och ekskog, liksom med gräsmarken som ingår i de sju hektar stora ägorna och där grannbondens kor går och betar, förstärker känslan av att vara mitt i naturen. Planteringarna på de 5 000 kvadratmeter som är uppodlad trädgård är också utformade för att vara hållbara, med mer eller mindre självgående system. Då växterna bildar en tät väv kan inget ogräs leta sig in, och ingen art växa sig stark på andra arters bekostnad.

Efter att ha slitit hårt med sin förra anläggning, där han ägnade tre heltidsveckor per år åt att klippa häckar, var Anders inte säker på att han skulle orka ta sig an en ny trädgård. När han och hustrun Lena flyttade till den gamla gården i Sövröd, vars tomt då bestod av en gräsmatta, en bäck och ett odefinierat buskage mot vägen, bestämde han sig för att blott sätta sig på åkgräsklipparen ibland. Året var 2013. Beslutet blev kortvarigt.

Dels är det välgörande att ha en trädgård, dels är den en spegling av människans personlighet

- Efter en tid uppstod ett djupt liggande behov. Dels är det välgörande att ha en trädgård, dels är den en spegling av människans personlighet. Det som har vuxit fram här är en del av den jag har utvecklats till under åren.

När det ändå blev en trädgård var kravet att den skulle vara lågintensiv i skötsel. Självklart är det noga med en genomtänkt form och struktur, men med skillnaden att här inte finns några buxbomshäckar klippta med nagelsax.

- Men självklart tycker jag att det är fint med en formklippt buske som accent. Som de bollar av klippt bok som just nu växer till sig uppe på björkhöjden och som kommer att avteckna sig som rullande klot i miljön.

Köksträdgård inramad av hallonhäck. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
Dammträdgården med rosenflockel, glansmiskantus, palmstarr, präriesolros och nickpimpinell ’Lilac Squirrel’. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
I Sövröds Hage traskar korna runt bland spetsdaggvide, rönn, benved, klätterhortensia och ek. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
Gångstråk av pinnved. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum

 

Anders har haft ett form- och trädgårdsintresse sedan barnsben, då hans kringflyttande föräldrar anlade trädgårdar på varje ny bostadsort. När han inte blev antagen till arkitekthögskolan valde han att utbilda sig till landskapsarkitekt, och återupptäckte sin kärlek till trädgård. Under åren har han både praktiserat yrket och undervisat i bland annat växtkomposition vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Numera kallar han sig för mångsysslare. Vid sidan av en deltidstjänst på universitetet gör han konsultjobb inom trädgårdsgestaltning samt driver en retreatverksamhet samt stuguthyrning hemma på gården.

- Jag har nog alltid varit en sökare, men har kanske inte tillåtit mig att ta ut svängarna tidigare. När jag kom i kontakt med meditation och yoga blev jag lugnare, mer vördnadsfull, och började andas. Dessutom insåg jag hur viktigt det är att möta människor och inse att man inte är ensam. Det vill jag dela med mig av till andra.

Trädgårdsmässigt innebär det att Sövröds Hage är en mycket social miljö. Efter mötet med entréträdgårdens hedlandskap där ljungen blommar i kraftfulla färger och där gräset är klippt i en labyrintformation stryker sig kohagen mot gången vid sidan av huset. Så öppnar sig en stor famn i form av en innergård, där tre nätta körsbärsträd och mängder av kärleksört utgör centrum. I planteringar kring gräsmattan frodas flocknäva, ormöga och gulplister och utmed de tre hus som omger gården löper en fris av återbrukade betongplattor med frilagd sjöstensballast, ett medvetet val.

Flera av växterna kommer från Blocket – andra har kasserats från kyrkogårdar

- Jag vill inte belasta miljön för mycket, och har tagit vara på saker som var kvarlämnade på gården. Troligen skulle en trägång vara bättre ur miljöhänseende men när materialet fanns här vore det dumt att slänga för att skaffa annat.

- Allt vi gör har en påverkan, och det finns ingen trädgård som inte belastar miljön. Det gäller att välja material och skötselmetoder som gör så lite skada som möjligt, och att absolut inte använda gifter.

Till och med vissa växter kommer från begagnatmarknaden. När kyrkogårdarna byter ut ljung mot sommarblommor vid påsk varje år, frågar Anders om han får hämta plantor ur komposten. Dessutom har han hittat mängder av rhododendron på Blocket.

- Det finns en massa människor som ligger vakna om nätterna och våndas över att deras trädgårdar växer igen. Jag vet inte hur många rhododendronexemplar jag har grävt upp i olika täppor. Ofta får man kaffe av tacksamma trädgårdsägare.

Hedträdgården innehåller Himalaya-en ’Blue Star’, kärleksört, silverarv, isop, kanadahypericum ’Gemo’, fingerborgsblomma, olika sorters höst- och vårljung samt idegran. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
Poolen har landat i fruktträdgården. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
Trädäcket över bäcken omges av kransveronika, syren, rosenflockel, glansmiskantus och häckfuchsian ’Riccartonii’. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
Rödbladig revsuga ’Atropurpurea’, flocknäva, gulplister och mossflox. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum

Innergården ska vara en mötesplats, likt ett torg i en stad. Känslan är öppen och inbjudande, här och där finns sittplatser med vackra krukplanteringar och inte minst bjuder utemöbeln på det generösa trädäcket som reser sig på pålar över bäcken in till samtal.

Vidare skjuter en ständigt blommande woodlandträdgård in på innergården, och nere vid bäcken ligger en damm med en maffig grästrädgård där ett cirkelrunt trädäck lockar till yogastunder.

- Här är klimatet väldigt gynnsamt. Trots att trädgården är ung känns den väldigt uppvuxen, dammträdgårdens växter har blivit så här stora på bara ett år.

Hänsyn till de naturliga förutsättningarna är hemligheten bakom en lyckad trädgård

En vandring i Sövröds Hage går utmed slingrande stigar som knyter ihop de olika trädgårdsrummen. Här finns grusgångar, spänger belagda med pinnverk från skogen, betongplattor, stubbgångar och bryggor av trävirke. Med jämna mellanrum dyker det upp nya, runda yogadäck som både bjuder till stillhet och manar om att fortsätta i en ny riktning. Tematiken återkommer vid den cirkelrunda poolen som plötsligt uppenbarar sig i en kohage.

- Jag styr och ställer med naturens beståndsdelar och har jobbat ganska intuitivt, för att sedan koppla ihop de olika delarna. Gränsen mellan hage och trädgård är väldigt inspirerande, man kan faktiskt se korna som ett designmedel och den tuktade trädgården som ett annat.

- Men även om det ser helt vilt ut så har jag en väl genomtänkt idé, som bygger på form i kombination med ståndort. Att ta hänsyn till de naturliga förutsättningarna är hemligheten bakom ett lyckat trädgårdsprojekt.

Tokyobenved och rhodo dendron. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
Trappa som leder ned till trädgården. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
Bella Linde är journalist och författare inriktad på trädgård, odling och hållbar livsstil. Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum
Mästarnas trädgårdsrum Foto: Gabriella Dahlman/Mästarnas trädgårdsrum

Ur Sköna hem nr 10 2021.

LÄS MER: Sluttande tomten blev drömterrass med pool, pergola och utekök med tre grillar
LÄS MER: Dukat för sommarkväll och skärgårdsmiddag hos toppfloristen

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Just nu - 1 månad fri digital provläsning av Sköna hem här!