Riskerna med ättika när du använder det till rengöring

Ättika är en blandning av vatten och ättikssyra. Syran är starkt frätande vilket gör att man ska behandla ättika som vilken annan farlig syra som helst.

Ättika till rengöring

Ättika är en blandning av vatten och ättikssyra, där syran är en av anledningarna till att den fungerar så bra till rengöring, avkalkning, ogräsmedel, flugfällor, mot mögel och dålig lukt.

För att fräscha upp en kristallvas: lägg i några riskorn, slå på ättika och skaka lite grann.

För att rengöra tvättmaskinen: kör ett program på 60 grader, med ättika i stället för tvättmedel. Kör ett sköljprogram efter.

LÄS OCKSÅ: Så rengör du ugnen med ättika – absolut bästa sättet!

Man ska inte underskatta syrans kraft, därför säljs den svagare ättikan i runda flaskor och den starkare ättikan i fyrkantiga flaskor för att undvika att man väljer fel sort (beroende på vad man ska använda ättikan tilll).

Av den typen av ättika som kan köpas i vanlig matvaruaffär finns två olika styrkor, ättika 24% och ättika 12%, där procenttalet anger hur mycket ättikssyra flaskan innehåller. Ättika 24% kan spädas 1+1 med vatten för att på så sätt få den svagare varianten av ättika.

LÄS OCKSÅ: Ättika i tvättmaskinen – får bort dålig lukt och behåller färgerna på tvätten

Riskerna med ättika

Ättika 24% är starkt frätande. Det innebär en stor risk om man av misstag andas in, råkar svälja eller får ättika i ögonen. Det är mycket viktigt att ättika förvaras oåtkomligt för barn och att man hanterar ättika försiktigt.

Så ska du hantera ättika

Låt dig inte luras av att ättika är vanligt i matlagning. Ättika är starkt frätande i koncentrerad dos. Hantera alltid ättika med försiktighet.

Här några saker att tänka på:

Häll aldrig över ättika i någon annan behållare som i värsta fall kan misstas för dryck.

Undvik att andas in ättika. Speciellt viktigt om du rengör ugnen genom att värma upp ättikan eller om du blandar ättika med varmt vatten. Se till så att ugnen är sval innan du öppnar ugnsluckan.

Använd gärna gummihandskar för att minimera kontakt med ättika.

Ättika ska förvaras oåtkomligt för barn och husdjur, och väl tillsluten.

Så gör du om du får ättika i ögonen

Stänk i ögonen av ättika kan orsaka tårflöde och sveda. Får du ättika i ögonen ska du omedelbart skölja ögonen under minst 15 minuter samt uppsöka sjukvård. Fortsätt skölja ögonen tills du får träffa en läkare.

Så gör du om någon råkar svälja ättika

Ättika kan orsaka irritation i mun, svalg, matstrupe och magsäck. Skölj munnen, och viktigt, framkalla inte kräkningar. Uppsök sjukvård om större mängder förtärts.

Så gör du om du andas in ättikssyra

Se till så att du får frisk luft och lägg dig att vila. Kontakta giftinformationen om du får symptom. Inandning av ättiks-ångor kan ge sveda i näsa och svalg, hosta och heshet. I värsta fall och vid höga koncentrationen kan ångorna orsaka ödem i svalg och lungor, sammandragningar i bronkerna och kraftig retning av luftvägarna. Även skador på tänderna kan uppkomma.

Så gör du om du får ättika på huden

Om du råkar spilla ättika på huden kan det uppstå sveda och rodnad. Tvätta genast huden med ljummet vatten och tvål i minst 5-10 minuter. Kontakta sjukvården om rodnaden inte försvinner.

Källa: giftinformation.se, perstorp.com

LÄS OCKSÅ: 4 saker du absolut inte ska rengöra med ättika

Aktuellt just nu