Foto: Martin Cederblad

5 inredningsdetaljer som sägs bringa lycka till ditt hem

Tro det eller ej, men det kan ju vara värt ett försök! Här är inredningsdetaljerna som ska ge lycka till hemmet.

1. Färska blommor

Foto: elenakor

Enligt Feng shui-läran är det en rikedom för hemmet med snittblommor.

2. En målad ytterdörr

Foto: Kamil Cwiklweski

Enligt Feng shui gör sig södervända dörrar bästa i rött eller orange, en dörr i norr, blå eller svart, en dörr i väst, gråa eller vita och östvända dörrar i brunt eller grönt.

3. Hur du arrangerar dina möbler

Cirkelformade möbleringar sägs ge god tur då det maximerar energiflödet.

4 Hästskor

Att en hästsko ovan dörren ska ge god tur är en väl etablerad sägen. Dock råder det skilda meningar kring hur hästskon ska placeras. Vissa hävdar att hästskon ska peka uppåt för att inte turen ska rinna ut, medan andra tycker tvärtom och menar att den ska peka nedåt för att turen ska rinna ner på den som kommer in genom dörren.

5. Drömfångare

En drömfångare i sovrummet som fångar upp mardrömmar.