Grundkurs i inredning. Foto: Martin Cederblad / Martin Cederblad

Sköna hems inredningskurs: Grundkurs

Det här är kursen för dig med ett stort inredningsintresse som vill få ytterligare inspiration, kunskap och verktyg för att själv kunna försköna ditt hem.

Under två intensiva kursdagar får du grundläggande kunskap inom färg och form.

Syftet är att ge dig insikt om alla de beslut som ligger till grund för en förändringsfas i en bostad. Genom flera praktiska övningar ges du möjlighet att se helhetslösningar och inspireras till att ta initiativ till långsiktiga och ekonomiska beslut i det egna hemmet.

Du får teoretiska baskunskaper om färg, deras betydelse och hur de upplevs. Du lär dig att analysera och planera en inredning. Ett avsnitt handlar till exempel om möblering. Kursen omfattar flera praktiska övningar i färgkomposition och färgsättning, där du arbetar i projektform för att lära dig lösa givna problem på hemmaplan.

Lär dig grunderna inom färg, form och material. Foto: Karl Anderson / Sköan hem

Information om Sköna hems inredningskurs Grundkurs

Kursen omfattar två dagar. Kaffe och lunch ingår. I kursavgiften ingår även allt nödvändigt material, kurskompendium samt diplom.

Kurstillfälle under hösten 2022: 1-2 oktober

Kurslokal: Kurserna hålls på Hotel Best Western Kom, Döbelnsgatan 17 i Stockholm. T-banestation Rådmansgatan.

Antal deltagare: Max 16 deltagare per kurs.

Avgift: För prenumeranter 5490 kr, för icke prenumeranter 5990 kr. (Pris inkl. moms.)

Anmälan: Du anmäler dig genom att maila till: skonahem@ulricahansson.se telefon: 070 898 63 35

Schema för Sköna hems inredningskurs Grundkurs

Dag 1

9.00 Inledning, färglära

Kaffepaus

10.45 Ljus och struktur

12.00 Lunch

13.00 Form och design

Kaffepaus

15.00 Inredningstips

16.30 Avslutning

Dag 2

9.00 Inledning, färgkomposition

Kaffepaus

10.45 Ritteknik

12.00  Lunch

13.00 Slutövning – praktiskt inredningsprojekt

Kaffepaus

15.00 Inredningsprojekt forts.

16.30 Avslutning med diplom