Sköna hems fortsättningskurs i inredning.

Sköna hems inredningskurs: Fortsättningskurs de luxe

I Sköna hems Fortsättningskurs de luxe får du ytterligare kunskaper inom färg- och ljussättning, material och form.

Sköna hems fortsättningskurs vänder sig till dig som gått Sköna hems grundkurs i inredning och vill få ytterligare kunskaper inom färg- och ljussättning, material och form. Under tre produktiva kursdagar läggs tonvikten på fördjupande, praktiska övningar.

Fortsättningskursen fokuserar på fyra områden:

• Färgsättning

• Materiallära

• Ljusplanering

• Möblering

Syftet med kursen är att inspirera och fördjupa dina kunskaper inom ljus, färg, material och form. Du får förståelse för hur olika tekniker, glanser och strukturer skapar varierande effekter. Efter genomförd kurs kommer du att ha en helhetsbild över hur olika element samspelar i inredningen.

Utöver de praktiska övningarna ingår ett teoretiskt block i materiallära där deltagaren får möta en mängd olika golvmaterial, tapeter och färger. Strävan är att skapa en tryggare och säkrare grund för framtida inredningsbeslut.

Kursen vänder sig både till privatpersoner och till personer som inom sin yrkesroll har nytta av fördjupade kunskaper inom inredning, till exempel inköpare, inredare, rådgivare och stylister.

Syftet med kursen är att inspirera och fördjupa dina kunskaper inom ljus, färg, material och form. Du får förståelse för hur olika tekniker, glanser och strukturer skapar varierande effekter. Efter genomförd kurs kommer du att ha en helhetsbild över hur olika element samspelar i inredningen.

Utöver de praktiska övningarna ingår ett teoretiskt block i materiallära där deltagaren får möta en mängd olika golvmaterial, tapeter och färger. Strävan är att skapa en tryggare och säkrare grund för framtida inredningsbeslut.

Kursen vänder sig både till privatpersoner och till personer som inom sin yrkesroll har nytta av fördjupade kunskaper inom inredning, till exempel inköpare, inredare, rådgivare och stylister.

Till skillnad från tvådagarskursen Fortsättningskurs lägger vi i tredagarskursen Fortsättningskurs de luxe mer tid på varje delmoment i kursprogrammet. Du får även mer tid att fördjupa dig i ett praktiskt inredningsprojekt.

Information om Sköna hems inredningskurs Fortsättningskurs de luxe

Fortsättningskurs omfattar tre dagar. Kaffe och lunch ingår. I kursavgiften ingår även allt nödvändigt material, kurskompendium samt diplom.

Kurstillfälle under hösten 2022: 14-16 oktober

• Förkunskaper: Den som vill delta i fortsättningskursen ska tidigare ha gått Sköna hems grundkurs i inredning.

• Kurslokal: Kurserna hålls på Hotel Best Western Kom, Döbelnsgatan 17 i Stockholm. T-banestation Rådmansgatan.

• Antal deltagare: Max 16 deltagare per kurs.

• Avgift: För prenumeranter 7 490 kr kr, för icke prenumeranter 7 990 kr. (Pris inkl. moms.)

• Anmälan: Du anmäler dig genom att maila till: skonahem@ulricahansson.se telefon 070 898 63 35

Schema för Sköna hems inredningskurs Fortsättningskurs de luxe

Dag 1

9.00 Inledning

10.30 Projekt delas ut. Behovsanalys & Tema/Stil

Kaffepaus

11.00 Inspiration

12.00 Lunch

13.00 Fördjupad färgsättningsteori med färgsättningsverktyg. Övningar

Kaffepaus

15.00 Fördjupad ljussättningsteori. Övning: Ljusplaneringsschema

16.30 Avslutning

Dag 2

9.00 Inledning. Möbelplaneringsteori

Kaffepaus

10.45 Övning: möbelplanering med möbelmallar

12.00 Lunch

13.00 Golvbeklädnad - mattor

Kaffepaus

15.00 Designlösning - projekt

16.30  Avslutning

Dag 3

09.00 Inledning Materiallära, textil

Kaffepaus

11.00 Forts. Materiallära, textil och övning

11.30 Presentationsteknik

12.00 Lunch

13.00 Slutövning: praktiskt inredningsprojekt

Kaffepaus

15.00 Presentation av inredningsprojekt

16.30 Avslutning med diplom