ANNONS
PersonuppgifterCookies

VILL ÖPPNA NY BUTIK

/

Jag trodde aldrig jag skulle skriva den rubriken i bloggen men det är sant. Jag vill öppna en ny butik! Efter snart 3 år av frilans är det massor jag saknar med att ha butik ❤️

I never thought I would write that headline in the blog but it’s true. I want to open a new shop! After almost 3 years of freelancing, there are lots of things I miss about having a store <3

Om du inte hängt med, så jobbade jag med att bygga butiken Tambur i 4,5 år ihop med ägaren, som driver den idag. Satsade allt (utom pengar) på den butiken och skapade min, då, drömbutik.

If you haven’t kept up, I worked on building the Tambur store for 4.5 years with the owner, who runs it today. Invested everything (no money) in that store and created my, at that time, dream store.

Men året 2020 satsade jag på mitt frilans som influencer och jobbade 2 veckor med Tambur och 2 veckor som influencer varje månad. Efter över 4 år av slit, rodda reor för att jag skulle kunna få min lön betald av ägaren, år av renoveringar, satsningar, delande på sociala medier för att få mina följare att upptäcka butiken, så blev jag efter en ledighet uppsagd på sms och där slutade den resan 💔

But in 2020, I invested in my freelance as an influencer and worked 2 weeks with Tambur and 2 weeks as an influencer every month. After over 4 years of hard work, plenty of sales so that I could get my salary paid by the owner, years of renovations, investments, sharing on social media to get my followers to discover the store, I was dismissed by text message after a leave and that’s where that journey ended.

Under dessa 3 år har jag inte kunnat släppa hur det slutade och har känt en stor irritation både på ägaren men också på mig själv – att jag gav så mycket av mig själv, mina visioner, av min målgrupp via Instagram, att jag skapade en butik åt en person som sen bara gjorde sig av med mig och kunde driva det vidare utan att nån märkte att hjärnan bakom allt, inte längre var med.

During these 3 years, I have not been able to let go of how it ended and have felt a great irritation both on the owner but also on myself – that I gave so much of myself, my visions, of my target group via Instagram, that I created a store for a person who then just got rid of me and could run it further without anyone noticing that the brain behind everything, is no longer there.

Nu senaste tiden har jag varit inne på om jag måste försöka försonas med ägaren och hela Tambur, bara för att få släppa det stora sveket jag var med om. För min skull.

Lately I’ve been wondering if I should try to reconcile with the owner and the whole Tambur, just to let go of the big betrayal I experience. For my sake.

Det känns sorgligt att inte kunna tipsa folk att besöka Tambur, för jag kan inte stå ut med tanken att jag får folk att handla i en butik jag va med och skapade, men som jag inte får ta del av. Så säger jag till er att besöka Tambur, gör jag det möjligt för den personen som svek mig, att driva butiken vidare och det kan jag bara inte. Det är en sorg faktiskt. Hur kan man förlåta ett sånt här svek?

It feels sad not to be able to tell people to visit Tambur, because I can’t stand the idea that I’m making people shop in a store I helped create, but which I can’t take part in.

So if I tell you to visit Tambur, I make it possible for the person who betrayed me to continue running the shop and I just can’t do that. It’s a sadness really. How can you forgive a betrayal like this?

Jag har inte tänkt tanken att öppna egen butik på dessa 3 år, men häromdagen var det som att polletten föll ner och nu är det allt jag tänker på!

I haven’t thought about opening my own new shop in these 3 years, but the other day it was like the penny dropped and now it’s all I think about!

Konceptet för den nya butiken har jag egentligen haft med mig hela tiden under dessa 3 år. Gått och fantiserat om att öppna i tomma stenhus hemma i byn i Norr, men det har tills nu bara varit en dröm, nått att låta fantasin och kreativiteten få leka med en stund i mitt huvud.

The concept for the new store has actually been with me all the time during these 3 years. I have fantasised about opening in empty stone houses at home in the village in the north, but until now it has only been a dream, something to let my imagination and creativity play with for a while in my head.

Ända sedan Paris har jag känt att nått måste förändras men inte vad. Att jag står och stampar på Gullmarsplan – bott här i 8 år. Vill flytta innanför tullarna. Ha lite av det stadsliv jag hade i Paris. Kontrasten mellan Gullmarsplan och att gå utanför dörren i Paris och ha Seine runt hörnet, var brutal.

Ever since Paris, I have felt that something has to change but not what.

That I’m stuck at Gullmarsplan – lived here for 8 years. I want to move inside the city centre. Have some of the city life I had in Paris. The contrast between Gullmarsplan and walking out the door in Paris and having the Seine around the corner was brutal.

Har inte varit helt säker på om jag är redo att börja med studion och ta inredningsuppdrag. Lite vilsen har jag varit i vad vägen framåt ska vara.

Have not been entirely sure if I am ready to start with the studio and take interior design assignments. I have been a little lost in what the way forward should be.

Samtidigt varit lite förbannad att jag inte kan vara nöjd med det jag har. Jag bor i Stockholm, den drömstad jag velat flytta till så länge jag kan minnas. Jag har friheten, kan leva på min Instagram och blogg, jag har Herman, en lägenhet jag älskar.

At the same time, I’ve been a bit pissed off that I can’t be happy with what I have. I live in Stockholm, the dream city I’ve wanted to move to for as long as I can remember. I have freedom, can live on my Instagram and blog, I have Herman, an apartment I love.

Men det har inte räckt. Jag har inte varit nöjd. Kanske är det detta som jag gått och undermedvetet jobbat mig fram till genom detta grubblande? För nu känns det glasklart!

But it has not been enough. I have not been satisfied. Perhaps this is what I’ve been subconsciously working towards through this rumination? Because now it feels crystal clear!

Jag vill öppna en ny butik! Jag öppnar inte för att konkurrera som hämnd på hur det slutat med Tambur – nej, jag vill öppna den här butiken för att Stockholm behöver den här destinationen, jag vill ha en kreativ plats där jag kan få göra allt det jag älskade med åren i Tambur. Att få ha butik, förverkliga idéer jag får, skapa upplevelser, träffa massa härligt folk om dagarna. Ha en plats att gå till som är mitt jobb, nått fysiskt att ta på.

I want to open a new shop! I’m not opening to compete as revenge for how Tambur ended – no, I want to open this store because Stockholm needs this destination, I need a creative place where I can do all the things I loved about the years in Tambur. To have a shop, realise ideas I get, create experiences, meet lots of wonderful people during the day. Have a place to go to that is my job, something physical to touch.

Så istället för att sitta och grubbla hur jag ska få tillräckligt med pengar för att kunna köpa en lägenhet mer nere i stan, så har jag släppt det nu och är all in på att skapa det här nya!!!

So instead of worrying about how to get enough money to buy an apartment more in the city, I’ve let it go now and am all in on creating this new thing!!!

Jag sakna så mycket med att ha butik – få skylta om, duka, fixa, skapa. Allt det jag gör hemma, men jag tyckte det var så roligt att göra det under åren i Tambur. Skapa julutställningen, att få skapa och sen se hur kunder kommer och blir inspirerade, köper presenter, unnar sig, tar till sig det jag skapat för dom ❤️ Det har jag saknat och det vill jag ha tillbaka i mitt liv!

I miss so much about having a shop – redecorating, setting the table, fixing, creating. All the things I do at home, but I thought it was so much fun to do it during the years in Tambur. Create the Christmas exhibition, to create and then see how customers come and get inspired, buy gifts, treat themselves, take in what I have created for them <3 I have missed that and I want it back in my life!

Så just nu går alla min hjärnkapacitet åt att spara på Pinterest, maila fastighetsförvaltare, skriva till vänner, kontakter, för att kunna få tag i en lokal som jag kan realisera min dröm, mitt koncept i.

So right now, all my brain power goes into saving on Pinterest, emailing property managers, writing to friends, contacts, to be able to get hold of a space where I can realise my dream, my concept.

Jag vill inte dela hela konceptet än förens saker börjar landa på plats. Men det kommer vara en fysisk butik till att börja med. Blanda vintage och nytt. Det kommer vara en upplevelse varje gång att besöka butiken.

I don’t want to share the whole concept yet until things start to fall into place. But it will be a physical store to begin with. Mixing vintage and new. It will be an experience every time you visit the store.

Finns så mycket jag inte kunde göra i Tambur när det kommer till vilket vintage sortiment jag ville sälja, den grafiska profilen, typsnitt, logo och sånt estetiskt som skapar en helhet. Allt det kommer jag kunna göra nu 🙌🏼 Inget kommer vara omöjligt!

There is so much I could not do in Tambur when it comes to which vintage range I wanted to sell, the graphic profile, font, logo and such aesthetic things that create a feeling of a brand/store. I will be able to do all that now! Nothing will be impossible!

Jag har massor av tid utöver mitt jobb som influencer och bloggare som jag kommer kunna lägga på butiken. Så jag kommer inte sluta jobba med det, för jag älskar mitt jobb som det är nu, men det kan vara ensamt ibland och inte alltid fullt så kreativt som jag vill. Där kommer butiken fylla det rummet.

I have plenty of time in addition to my job as an influencer and blogger that I will be able to spend on the shop. So I will not stop working as influencer and blogger, because I love my job as it is now, but it can be lonely sometimes and not always as creative as I want. The shop will fill that room.

Ska bli så kul att börja bygga sortiment framåt. Måste BARA hitta en lokal först haha. Snälla hjälp mig hålla ögon öppna efter lokaler i Stockholm! Tipsa mig! Jag kan tänka mig att öppna överallt där det finns potential 🙌🏼

It will be so much fun to start building an assortment ahead. Must ONLY find a space first haha. Please help me keep eyes open for spaces in Stockholm! Let me know! I can imagine opening everywhere where there is potential.

Kommer ni när jag öppnar?! ❤️ Förlåt om det här blev ett långt inlägg. Men det var som att allt rann ur mig. Jag har nog velat och behövt skriva det här länge nu. Hela historien med Tambur, kunna skriva dom orden ens, utan att bli förbannad och ledsen…

Will you come when I open?! <3 Sorry if this was a long post. But it was like everything flowed out of me. I have probably wanted and needed to write this for a long time now. The whole story with Tambur, being able to write those words without getting angry and sad…

Hoppas du vill vara med på den här resan! Nu ska jag svara på mail och annat som hör till mitt influencerjobb. Jag återkommer snart i ett nytt inlägg, för ni ska få hjälpa mig att välja ny header till bloggen. Har en stor bloggnyhet att dela i slutet av den här månaden nämligen 🙊 En dröm blir sann och jag blir glad i hela ansiktet när jag tänker på vad som kommer hända i april!! Kommer kunna dela med er i slutet av denna månad tror jag, måste få ok! ❤️ Sorry för att hålla er på halster. Och sist – svaren på era fördomar om mig kommer snart!

Hope you want to join me on this journey! Now I will answer emails and other things related to my influencer job. I will return soon in a new post, because you will have to help me choose a new header for the blog. I have a big blog news to share at the end of this month! A dream comes true and I get happy all over my face when I think about what will happen in April!!!! Will be able to share with you at the end of this month I think, must get approval first! <3 Sorry for keeping you in suspense. And last – the answers to your prejudices about me are coming soon!

28

Kommentarer granskas inte i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se. Du som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för vad du skriver.

Genom att klicka på "Skicka kommentar" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy och regler för kommentarer.

© Expressen Lifestyle AB, 105 15 Stockholm Bud: Gjörwellsgatan 30, StockholmTelefon: 08-736 53 00