Lista:  Kolla själv – så ser skolan ut i din kommun

Statistiken grundar sig på grund- och gymnasieskola. Medianvärde för svenska kommuner i parantes. KÄLLA: Bearbetning av siffror från SCB utförda av professor Charlotta Mellander vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Filtrera i listan
Ladda in fler