1/16

De röstar sämst

M, KD och SD hamnar i botten enligt WWF. Av Naturskyddsföreningen får Gunnar Hökmark (M), Anna Maria Corazza Bildt (M), Christofer Fjellner (M), Lars Adaktusson (KD), Peter Lundgren (SD), och Kristina Winberg (SD) sämst betyg.

De röstar bäst

Enligt WWF:s granskning röstar V och Fi bäst för klimatet och miljön, följt av MP, S, C och L. Av Naturskyddsföreningen får Linnea Engström (MP), Jakop Dalunde (MP), Malin Björk (V) och Jytte Guteland (S) högst betyg.

Tågresor i EU

Ett beslut i EU-parlamentet ska främja bättre samarbeten mellan olika tågbolag i EU, för att underlätta internationellt resande. Man har också beslutat att alla tåg ska ha plats för cyklar.

Klimatvänlig handel

Alla handelsavtal som tecknas mellan EU och ett annat land måste innehålla en referens till Parisavtalet, som säger att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader.

Nya bilar

Biltillverkarna måste minska utsläppen. Från 2015 får de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar vara högst 130 gram per kilometer. Det är 18 procent mindre än 2007.

Bättre energi

EU-länderna måste minska energiförbrukningen i byggnader, och industrin måste förbättra energieffektiviteten för olika typer av utrustning och hushållsapparater.

Förnybar energi

EU-länderna måste främja förnybara energikällor som vindkraft, solenergi och biomassa för att nå målen för miljövänlig energi. Varje land bestämmer dock vilken energimix man vill ha.

Handel med utsläpp

EU:s viktigaste verktyg för att minska industrins utsläpp till lägsta möjliga kostnad. Företag som släpper ut mindre kan spara eller sälja sina utsläppsrätter till företag som släpper ut mer.

Utsläppstak

Utsläppshandelssystemet är ännu inte helt i linje med Parismålen. Framöver diskuteras utsläppstak för större industrier och för flyg inom EU.

Skatt på koldioxid

Sverige har haft en en särskild skatt på icke förnybara bränslen sedan 1995. Att införa en Europeisk koldioxidskatt har diskuterats länge, men alla EU-länder behöver vara överens.

Nollutsläpp 2050

EU-kommissionen föreslår ”nollutsläpp” för 2050. Alltså att EU ska absorbera lika mycket växthusgaser som släpps ut. Det har beskrivits som ”världens mest radikala klimatpolitik”.

Hårdare mål

Målen för lägre koldioxidutsläpp höjdes från 40 till 55 procent 2030 i en ny resolution, som är vägledande när en ny klimatstrategi antas nästa år. Man vill också att minst 35 procent av EU:s forskningspengar går till klimatprojekt.

EU-val 2019

Har du klimatångest? Här kan du lära dig mer om vad EU bestämt kring klimatmål, regler och hur din röst i EU-valet kan påverka vår miljö.

Swipa för att ta dig
framåt mellan korten

Lär dig mer

Kortleken är gjord av AB Kvällstidningen Expressen. Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson