Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Prenumerationsvillkor avseende prenumeration av Expressens papperstidning

Dessa prenumerationsvillkor (”Villkoren”) reglerar din prenumeration av Expressens papperstidning (”Tjänsten”) och gäller mellan dig (”du” eller ”kunden”) och Bonnier News AB, org nr 559080-0917, (”Bonnier News”, ”vi”, eller ”oss”). 

Bonnier News tillhandahåller prenumerationen på uppdrag av Expressen Lifestyle AB (”Expressen”). Expressen är utgivare av Expressen och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras i tidningen.

Villkoren gäller från och med den 1 maj 2021. 

1. TJÄNSTENS INNEHÅLL

Tjänsten ger dig tillgång till Expressens papperstidning som du får hem i brevlådan. I Tjänsten ingår även tillgång till Expressens e-tidning och Expressens digitala tjänst Expressen Premium, om du väljer att skapa ett konto. 

Tjänsten förnyas och förbättras fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. 

2. PRENUMERATION

Aktivering av Tjänsten

Tjänsten startas när du fyller i beställningsformuläret och betalar avgiften för Tjänsten. Detta gör att du får tillgång till Tjänsten under tiden din prenumeration löper.

Leverans

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för Tjänsten så börjar vi leverera tidningen till dig. Om någon uppgift inte är korrekt, tex din adress, så ska du kontakta Kundservice. 

Åldersgräns

För att ingå avtal om Prenumerationstjänsten måste du vara minst 18 år. 

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för Tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd. 


En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till Tjänsten för en viss tidsperiod, vilken löpande förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du säga upp prenumerationen senast sju dagar innan tidsperioden löper ut. Uppsägning sker via kundservice eller Mitt konto på www.expressen.se. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till Tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.  

Bonnier News äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. Bonnier News har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om vi misstänker att du bryter mot dessa Villkor. 

Avgift för Tjänsten

Prenumerationsavgiften för Tjänsten utgörs vanligen av en månatlig avgift och betalas alltid i förskott till Bonnier News. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid beställning. Aktuell avgift framgår även på din faktura samt kommer from 1 maj att framgå under Mitt konto på www.expressen.se. Avgiften som anges inkluderar moms.

Bonnier News förbehåller sig rätten att ändra avgiften för Tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden. 

Adressändring och uppehåll

Du kan meddela ändring av din adress genom att kontakta vår kundservice. Adressändring kan göras antingen permanent eller tillfälligt. En tillfällig adressändring måste vara minst fyra dagar lång och ska begäras minst två helgfria vardagar innan. Vi reserverar oss för att tillfälliga adressen finns inom vårt tillgängliga distributionsområde. Vi kan erbjuda uppehåll i din prenumeration av papperstidningen. Under tiden fortsätter du ha tillgång till digital läsning och övriga digitala tjänster och det utgår ingen kreditering av avgiften under uppehållet.

3. ANVÄNDNING AV EXPRESSEN PREMIUM

 Som pappersprenumerant har du fri tillgång till Expressen Premium. I samband med att du startar en pappersprenumeration skapas dit Premium-konto och du får ett mejl där du väljer ditt lösenord.  Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta oss om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

För användning av Expressen Premium, gäller följande användarvillkor: https://www.expressen.se/om-expressen/prenumerationsvillkor/   

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av Expressen eller dess licensgivare. Expressens varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten och ej heller att använda Expressens och/eller Bonnier News varumärken och kännetecken.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Bonnier News är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://privacy.bonniernews.se/personuppgiftspolicy

6. LEVERANS AV TIDNINGEN

Vi strävar efter att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar. Vårt ansvar är begränsat till att ersätta uteblivet exemplar av tidningen som anmälts av dig inom fem (5) dagar från aktuell utgivningsdag. Vid utebliven tidning ersätts den med en förlängd dag på din prenumeration. Vid begränsad utdelning på söndagar så kommer den tidningen att delas ut nästkommande vardag. 

7. VILLKORSÄNDRING

Bonnier News har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för Tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundservice@expressen.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder Tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren. Vid var tid gällande Villkor finns tillgängliga på www.expressen.se.

8. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av Tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta vår kundtjänst via kundservice@expressen.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt. 

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Om din betalning för Tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

9. MEDDELANDEN

Du accepterar att Bonnier News kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering om du har angett en sådan. Detta i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till Tjänsten.

Som en del av din prenumeration - oavsett vilken prenumerationsform du har valt, alternativt om du registrerat ett konto på Expressen - kan vi komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från Bonnier News, Expressen och/eller Expressens samarbetspartners samt direktmarknadsföring andra liknande digitala utskick till den e-postadress, smarta telefon eller annan mobil enhet som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

11. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta oss via www.expressen.se, e-post, kundservice@expressen.se eller per telefon 08-738 33 40.