Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Särskilda användarvillkor för livesport

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET 

Dessa särskilda användarvillkor för livesport, gäller för dig som prenumererar på Expressen Premium Max när du nyttjar tjänsten livesport (”Tjänsten”). Villkoren gäller mellan dig (”du” eller ”kunden”) och Bonnier News AB, org nr 559080-0917, (”Bonnier News”, ”vi”, eller ”oss”). Bonnier News tillhandahåller prenumerationen på uppdrag av Expressen Lifestyle AB (”Expressen”). Expressen är tillståndshavare och utgivare av expressen.se och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras i Tjänsten.

Dessa särskilda användarvillkor för livesport kompletteras av ”Prenumerationsvillkor Expressen Premium Max” samt ”Användarvillkor för ditt användarkonto Expressen Premium Max”. 

Villkoren måste följas och det åligger dig att hålla dig underrättad om ändringar i villkoren. Om du vid någon tidpunkt inte längre godtar eller är oförmögen att efterleva villkoren får du inte längre använda livesport tjänsten, även fast du har konto. Du ska då kontakta Bonnier News för att avregistrera ditt konto. 

Bonnier News har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för Tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder Tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren. En uppsägning av prenumeration kan göras via e-post till kundservice@expressen.se. Vid var tid gällande Villkor finns tillgängliga på www.expressen.se

2. ALLMÄN INFORMATION OM LIVESPORT TJÄNSTEN

Tjänsten  är internetbaserad och ger tillgång till allt streamat livesportmaterial som Expressen distribuerar inom ramen för prenumerationen Expressen Premium Max, såväl direktsänd som inspelat material. Tjänsten tillhandahålls via vår partner StayLive AB:s  (”StayLive”) plattform som också distribuerar sändningarna på Expressens uppdrag. 

3. ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN  

För att kunna använda Tjänsten måste du:

Ha en aktiv prenumeration på Expressen Premium Max.

Ha tillgång till tillräckligt snabb internetanslutning (för bästa resultat rekommenderar vi en uppkoppling på minst 4 Mbit/s).

Notera att din tillgång till och användning av Tjänsten vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvara, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. Bonnier News åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvara och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av Tjänsten.

Notera att i normalfallet finns inspelat material tillgängligt tills vidare, men vi styr inte över hur länge respektive leverantör av material tillhandahåller sådant.

 4. SÄKERHET FÖR ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

Du använder samma användaruppgifter (användarnamn och lösenord) på Expressen.se som på plattformen för livesport. Dina användaruppgifter kommer därför att delas med vår partner StayLive för att du som kund ska ha möjlighet att komma åt Tjänsten samt för att StayLive ska kunna ge dig teknisk support.     

Du bör förvara dina användaruppgifter säkert och oåtkomliga för andra personer. Vi har rätt att begära att du ändrar ditt lösenord när som helst, men med skäligt varsel. Du godtar att ändring av lösenord kan förorsaka ett tillfälligt avbrott i din tillgång till Tjänsten. 

Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta Bonnier News om detta. Skulle vi ha anledning att tro att ditt användarnamn och lösenord används, eller blivit tillgängligt för en obehörig person, har vi rätt att omedelbart stänga av din tillgänglighet till Tjänsten. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

5. INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bonnier News är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://privacy.bonniernews.se/personuppgiftspolicy.

6. UPPHOVSRÄTT

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) eller internationell upphovsrätt och rättigheterna därtill innehas av Expressen eller dess licensgivare. Expressens varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten och ej heller att använda Expressens och/eller Bonnier News varumärken och kännetecken

Expressen och Bonnier News tillåter dig att endast använda Tjänsten för ditt personliga och privata bruk och du får inte på något sätt sprida denna till andra. Tjänsten får aldrig användas för kommersiellt ändamål.

7. AVTALSBROTT OCH FÖLJDER

Att försöka kringgå säkerhetssystem för Tjänsten eller testa Tjänstens säkerhet är förbjudet. Du får heller inte använda tjänsten på ett sätt som kan överbelasta, skada, sätta ur funktion, försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Det är också förbjudet att försöka få otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som är kopplad till webbplatsen där Tjänsten finns tillgänglig eller Tjänsten. Bryter du mot någon del av dessa särskilda villkor har vi rätt att omedelbart stänga av Tjänstens tillgänglighet för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

8. TEKNISK SUPPORT

Om du upplever tekniska problem med Tjänsten, så kontakta snarast vår support. Support tillhandahålls via vår partner StayLive:

Telefonsupport tillhandahålls under ordinarie arbetstid helgfria vardagar 07.00 – 17.00. Telefon 010-101 24 70. Under sådan tid och därutöver i samband med sändningstillfällen tillhandahålls support via mail ”kontakt@staylive.se”   

I samband med support är du skyldig att redovisa registrerad epostadress och vilken sändning/stream problemet gäller, tillsammans med en utförlig felbeskrivning. För att underlätta felsökning skall du som användaren följa anvisningar från oss/StayLive för avhjälpande av felet eller för att kunna konstatera var ansvaret för felet ligger. 

För frågor rörande din prenumeration Expressen Premium Max, till exempel uppsägning eller förlängning av din prenumeration, är du välkommen att kontakta Expressen kundservice. Vänligen hör av dig via www.expressen.se, e-post kundservice@expressen.se eller per telefon 08-738 33 40.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

Bonnier News kan inte hållas ansvarig för Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, Tjänsten och dess innehåll. Bonnier News kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av Tjänsten. 

Bonnier News har rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. Bonnier News ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. Bonnier News ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av Tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa villkor ska tillämpas och tolkas enligt svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.