Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Prenumerationsvillkor Expressen Premium Max

Dessa prenumerationsvillkor (”Villkoren”) reglerar din prenumeration på Expressen Premium Max på www.expressen.se (”Tjänsten”) och gäller mellan dig (”du” eller ”kunden”) och Bonnier News AB, org nr 559080-0917, (”Bonnier News”, ”vi”, eller ”oss”).

Bonnier News tillhandahåller prenumerationen på uppdrag av Expressen Lifestyle AB (”Expressen”). Expressen är tillståndshavare och utgivare av expressen.se och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras i Tjänsten.

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till Tjänsten måste du ingå ett avtal med Bonnier News genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften till Bonnier News. Vi uppmanar dig att läsa Villkoren noga. Vid var tid gällande Villkor finns tillgängliga på www.expressen.se.

Köper du Tjänsten via App Store eller Google Play Store ingår du ett avtal med Apple respektive Google och vi hänvisar till deras villkor, se Apple App Stores villkor här och Google Plays villkor här.

 2. TJÄNSTENS INNEHÅLL

Tjänsten ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll bestående av nyheter, nytta och förströelse. 

Tjänsten förnyas och förbättras fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. 

 3. PRENUMERATION

Aktivering av Tjänsten

Tjänsten startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för Tjänsten. Detta gör att du får tillgång till Tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas Tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för Tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att ingå avtal om Tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda Tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.  

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för Tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd. 

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till Tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida på www.expressen.se eller via kundservice. 

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till Tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.  

Bonnier News äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. Bonnier News har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om vi misstänker att du bryter mot dessa Villkor. 

Avgift för Tjänsten

Prenumerationsavgiften för Tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott till Bonnier News. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering samt på www.expressen.se. Avgiften som anges inkluderar moms.

Bonnier News förbehåller sig rätten att ändra avgiften för Tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden. 

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder vi Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

När du går vidare och fullföljer ett köp via Klarna Payments godkänner du Klarnas Användarvillkor och bekräftar att du läst Klarnas Integritetspolicy.

Apple App Store

Om det är möjligt att göra och du gör ditt köp av Premium Max genom Apple App Store ingår du ett avtal med Apple och vi hänvisar till deras villkor för köp. 

 Google Play Store

Om det är möjligt att göra och  du gör ditt köp  Premium Max genom Google Play Store ingår du ett avtal med Google och vi hänvisar till deras villkor för köp.

[Det framgår på [DOMÄN] om det är möjligt att göra köp av Premium Max genom Apple App Store och/eller Google Play Store.]

5. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta oss om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda Tjänsten så att Bonnier News, Expressen eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till Tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av Expressen eller dess licensgivare. Expressens varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten och ej heller att använda Expressens och/eller Bonnier News varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Bonnier News AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://privacy.bonniernews.se/personuppgiftspolicy

8. COOKIES

VI använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på Expressens webbsidor. Läs mer om vår cookieanvändning här.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

Bonnier News kan inte hållas ansvarig för Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, Tjänsten och dess innehåll. Bonnier News kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av Tjänsten. 

Bonnier News har rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. Bonnier News ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. Bonnier News ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av Tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan. 

10. LÄNKAR

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. Bonnier News och/eller Expressen ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

11. VILLKORSÄNDRING

Bonnier News har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för Tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundservice@expressen.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder Tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

Vid var tid gällande Villkor finns tillgängliga på www.expressen.se.

12. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av Tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta vår kundtjänst via kundservice@expressen.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt. 

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för Tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

13. MEDDELANDEN

Du accepterar att Bonnier News kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till Tjänsten.

Som en del av din prenumeration - oavsett vilken prenumerationsform du har valt, alternativt om du registrerat ett konto på Expressen - kan vi komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från Bonnier News, Expressen och/eller Expressens samarbetspartners samt direktmarknadsföring andra liknande digitala utskick till den e-postadress, smarta telefon eller annan mobil enhet som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid.

Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

15. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta oss via www.expressen.se, e-post, kundservice@expressen.se eller per telefon 08-738 33 40.

16. INLOGGADE ANVÄNDARE

Om du säger upp Tjänsten men kvarstår som inloggad användare gäller följande användarvillkor.