Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

GT/Expressen klandras för krönika

En krönika om skolan fälldes av Pressens Opinionsnämnd den 14 april 2015.

Krönikan hade redan tagits bort från Expressen.se innan den klandrades av PON.

Läs klandret i dess helhet på PO:s hemsida.

Detta har hänt

■ Expressens krönikör skrev om krisen i skolan och det sjunkande resultatet i Pisa-undersökningen. Krönikan inleddes med en händelse där ett barn uppförde sig stökigt under ett upprop i en inte namngiven skola där krönikören och hennes barn deltog. Krönikören anser att föräldrar måste sluta vara dörrmattor åt sina barn.

■ Barnets mamma kontaktade Expressen och berättade att hennes son hade autism och ADHD. Expressen valde då att avpublicera krönikan och göra den osökbar på Google.

■ Mamman ansåg att föräldrarna på uppropet kunde räkna ut att det var henne och hennes barn krönikan handlade om och anmälde publiceringen.

■ PO anser att det var bra att Expressen snabbt reagerade när mamman hörde av sig, men anser att tidningen bör klandras. PON klandrar Expressen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd:

Pressens Opinionsnämnd klandrar GT/Expressen för att ha pekat ut en enskild förälder i en krönika om föräldrarnas ansvar för de sjunkande skolresultaten.

Krönikan, som publicerades den 20 september 2014, var skriven av Frida Boisen och hade rubriken "Ta tillbaka makten i hemmen". Krönikören tog avstamp i en händelse som inträffat under uppropet den första dagen i skolan. Sexåringarna skulle sätta sig i en ring på en matta där deras namn fanns markerade för att leka en lek. Ett av barnen uppförde sig inte som de andra och följde inte lärarens instruktioner.

"Vad gjorde barnets mamma? Fnissade med. Nickade. Bekräftade. Fortsatte att småprata med sitt barn. Och precis där var lärarens auktoritet som bortblåst. I alla fall för killen som tyckte leken var löjlig. Förälderns signal var tydlig: Läraren är inte den som bestämmer lilla raring. Vad läraren säger är mer en rekommendation. Så klart kan du alltid välja att totalt bortse från det hen föreslår.", skrev krönikören.

Texten övergick därefter till att koppla händelsen till den svenska skolans sjunkande resultat i Pisa-undersökningen. Förklaringen ansågs inte vara havererad pedagogik utan havererat föräldraskap. Den viktigaste förändringen skulle vara att föräldrar slutade att vara dörrmattor åt sina barn.

"Det här var inte längre generation curling. Det här var föräldrar som gett upp makten, föräldragenerationen dörrmattor", löd slutklämmen.

Anmäldes av mamman

Publiceringen anmäldes av den i krönikan omskrivna mamman. Krönikan handlade om anmälaren och hennes son, som gick i samma klass som krönikörens barn. Skribenten hade använt dem för att raljera över bristande föräldraansvar och som en orsak till att Pisa-resultaten föll. Hennes son hade autism och ADHD. Det innebar att han inte förstod de underförstådda sociala koderna och inte betedde sig som andra barn.

De andra föräldrarna kunde räkna ut att det var anmälaren och hennes son som krönikan handlade om. För att få fram sin poäng hade journalisten exponerat dem på ett extremt negativt sätt. Anmälaren menade att det skadade hennes möjligheter att skapa en bra relation till övriga föräldrar och att skapa den förståelse som behövdes. På ett personligt plan var det dessutom kränkande att få hela sitt föräldraskap utdömt i en nationell tidning av en förälder i samma klass.

Krönikan togs bort från nätet

Expressen svarade att anmälaren kontaktades så snart tidningen fått kännedom om hennes reaktion på krönikan. Den togs bort samma dag och var inte längre sökbar på Google. Kontakterna ledde också till att tidningen planerade en artikelserie om svårigheterna för barn med särskilda behov att få det stöd de har rätt till enligt lag.

Vad gällde själva publiceringen anförde tidningen att skribentens avsikt varit att diskutera ett av de mest uppmärksammade och omdebatterade ämnena under valrörelsen, nämligen skolfrågan. Hon inledde sin argumentation med en scen för att illusterara sin poäng. Händelsen som beskrevs i texten var trivial och harmlös och därtill enkelt beskriven. Det framgick inte var detta hade utspelat sig. För att förstå vem texten syftade på räckte det inte med att känna till vilka barn som gick i klassen utan det krävdes att man känt till vad som hänt på uppropet. Med andra ord var det en mycket liten potentiell krets som borde ha känt till händelsen. I synnerhet som krönikören var verksam i Göteborg, men bosatt i Stockholm.

I den fortsatta korrespondensen anförde anmälaren att hon uppskattat mycket att tidningen kontaktade henne och bad om ursäkt. Hon förtydligade att hon känt sig utsatt eftersom hon och hennes son använts som ett bevis för ett nationellt havererat föräldraskap. Krönikörens bostadsort spelade ingen roll i sammanhanget. Den skada som krönikan medfört handlade inte om att gemene man kunde få kännedom om vad som hänt utan om att krönikan gav dem som var med på uppropet tydligt besked om hur man skulle tolka henne och hennes barn.

Tidningen svarade att krönikören reflekterat om sin upplevelse och sina tankar, vilket var poängen med en betraktelse av detta slag. Inte sällan kunde man genom det lilla sammanhanget uppfatta mönster av generell och allmängiltig betydelse. Låt vara att det var en verklighet sedd med strängt subjektiva krönikörsögon.

PO: Krönikörens frihet inte obegränsad

PO framhöll att en krönikör har en större frihet att uttrycka åsikter än vad som är rimligt i nyhetstexter. Men det finns gränser även för vad en krönika kan innehålla. I det här fallet använde krönikören en händelse vid ett upprop i skolan för att illustrera sin tes att många av dagens föräldrar resignerat och gett upp sitt ansvar när ett barn gjorde fel.

För de föräldrar i anmälarens sons klass som minns sina barns upprop och som känner till krönikören, är anmälaren utpekad. Inför dem pekas hon ut som en förälder som inte kan uppfostra sitt barn, som en dörrmatteförälder. Oaktat att hennes sons diagnos troligen sedermera blev känd, kan det inte anses pressetisk acceptabelt att inför gruppen av skolklassföräldrar bli utpekad så som en förälder som resignerat i sitt föräldraskap.

PO tycker att det var bra att tidningen så snart PO-anmälan blev känd avpublicerade krönikan men anser ändå att GT/Expressen bör klandras för brott mot god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnden gör samma bedömning som PO och finner att GT/Expressen ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds (PON:s) beslut. Beslutet i dess helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s och PON:s hemsida www.po.se.