Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Användarvillkor för Expressens inloggade kunder

 

Dessa abonnemangsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan AB Kvällstidningen Expressen, org nr 556025-4525, (”Expressen”) och dig som inloggad kund på Expressen (”Tjänsten”).

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

Villkoren gäller för din användning av Tjänsten som vid var tid hålls tillgänglig via expressen.se eller annan digital plattform som Expressen tillhandahåller. Din tillgång och användning av Tjänsten förutsätter att du godkänner Villkoren. Bundenhet till Villkoren uppstår genom att du registrerar dig och skapar ett individuellt konto via expressen.se för tillgång till Tjänsten. I samband med sådan registrering accepterar du Villkoren.

2. RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

För att få registrera dig för användning av Tjänsten måste du vara över 15 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda Tjänsten. Genom att registrera dig och skapa ett konto intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

3. TJÄNSTENS INNEHÅLL

Tjänsten ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll. Expressen förnyar och förbättrar Tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. Expressen reserverar sig för eventuella skrivfel på expressen.se eller annan mobil plattform där det lämnas uppgifter om Tjänsten.

Tillgång till Tjänsten enligt dessa Villkor omfattar inte sådant material som Expressen vid var tid bestämmer omfattas av Expressens premiumtjänst, för vilken en särskild prenumeration krävs. Expressens Prenumerationsvillkor hittar du här. 

4. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

Din tillgång till Tjänsten gäller från och med Expressens mottagande av din registrering och därefter tillsvidare. Du kan säga upp ditt abonnemang när som helst. En uppsägning kan göras via e-post kundservice@expressen.se och får verkan den dag Expressen skriftligen bekräftat din uppsägning. 

5. BEKRÄFTELSE

Efter att du registrerat dig till Tjänsten skickas en verifiering/bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

6. MEDLEMSKONTOT

För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett individuellt konto enligt de anvisningar som lämnas i samband med registrering på expressen.se. Du får använda ditt konto uteslutande för privat, icke-kommersiellt bruk. Om ett konto används för andra ändamål får Expressen stänga av kontot med omedelbar verkan. Du åtar dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ska förvara dina användaruppgifter till kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta Expressen om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av Expressen eller dess licensgivare. Expressens varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten och ej heller att använda att Expressens varumärken och kännetecken.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M M

Expressen behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://gdpr.bonniernews.se/personuppgiftspolicy/.

9. OM COOKIES

Vi använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på våra webbsidor. Läs mer om vår cookieanvändning här.

10. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till Tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. Expressen åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom Internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av Tjänsten. Tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

11. FRISKRIVNINGAR

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar avseende Expressens ansvar. Expressen friskriver sig från ansvar hänförligt till Tjänsten, inräknat expressen.se:s, funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet av dessa. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, Tjänsten, inräknat material eller information hänförligt till Tjänsten. Vidare friskriver sig Expressen från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden m m från tredje parter oavsett om du fått del av detta genom din tillgång till Tjänsten. Omständigheten att en friskrivning enligt ovan skulle anses ogiltig enligt lag påverkar inte giltigheten av övriga friskrivningar.

12. VILLKORSÄNDRING

Expressen har rätt att när som helst ensidigt ändra Villkoren. Ändringarna tillämpas från det datum Expressen anger. De vid var tid gällande Villkoren finns tillgängliga på expressen.se. Om du inte accepterar villkorsändringen kan du säga upp ditt abonnemang av Tjänsten. En uppsägning kan göras via e-post kundservice@expressen.se.

13. TVISTLÖSNING

Villkoren och ditt användande av Tjänsten lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. 

14. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta Expressen via expressen.se/kundservice, telefon, e-post, kundservice@expressen.se eller per brev till AB Kvällstidningen Expressen, 105 16 Stockholm.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!