Användarvillkor för ditt användarkonto

Gäller från 4 november 2021. 

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller när du skapar och har ett konto för inloggning på Expressen och/eller ARCY (”Kontot”) och gäller mellan dig (”du” eller ”kunden”) och Bonnier News AB, org nr 559080-0917, (”Bonnier News”, ”vi”, eller ”oss”). 


Bonnier News tillhandahåller Kontot på uppdrag av Expressen Lifestyle AB (”Expressen”) respektive Bonnier Magazines & Brands AB (”ARCY”). 

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till Expressens och ARCYs digitala tjänster via expressen.se respektive arcy.se (”Tjänsterna”), måste du skapa ett konto. Genom att du registrerar dig och skapar ett individuellt konto blir du bunden av Villkoren och ges möjlighet att ta del av Tjänsterna. För dig som prenumererar på Expressen Premium och/eller ARCY, gäller särskilda prenumerationsvillkor som du hittar på expressen.se respektive arcy.se.


2. REGISTRERA ETT KONTO

För att få registrera dig måste du vara över 15 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och skapa ett konto. Genom att registrera dig och skapa ett konto intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

3. BEKRÄFTELSE

Efter att du registrerat ditt Konto skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt Konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt Konto. 

4. ANVÄNDARKONTOT

Genom ditt Konto kan du dels få tillgång till Tjänsterna dels få tillgång till Kundservice. 

Ditt Konto får användas uteslutande för privat, icke-kommersiellt bruk. Om ett Konto används för andra ändamål, eller om du bryter mot dessa Villkor, får Bonnier News stänga av ditt Konto med omedelbar verkan. Du åtar dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt Konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du bör förvara dina användaruppgifter till Kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta Bonnier News om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

5. AVSLUTANDE AV KONTOT

Ditt Konto gäller tills vidare och kan avslutas när som helst via e-post till kundservice@expressen.se, alternativt genom att besöka Bonnier News portal för hantering av personuppgifter. Den hittar du HÄR. Vänligen notera att ett konto är nödvändigt för att ta del av Tjänsterna, vilket innebär att ett avslutande av Kontot kommer innebära att du inte längre kan nyttja Tjänsterna. 

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som blir tillgängligt genom Kontot och nyttjande av Tjänsterna, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av Expressen, ARCY och/eller dess licensgivare. Expressens och ARCYs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder Tjänsterna ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som blir tillgängligt genom Kontot och ej heller att använda att Expressens, ARCYs och/eller Bonnier News varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bonnier News AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://privacy.bonniernews.se/personuppgiftspolicy. Här kan du även läsa om vår kak-användning.

8. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till Kontot är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvara, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. Bonnier News åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvara och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av Kontot.  

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

Bonnier News tar inte ansvar för Kontots funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, Kontot och dess innehåll. 

Bonnier News har rätt att tillfälligt stänga ner Kontot för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. Bonnier News ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. Bonnier News ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av begränsningar i tillgängligheten enligt ovan. 

10. MEDDELANDEN

Bonnier News kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till ditt Konto. Vi använder även din e-post för att skicka dig direktmarknadsföring i form av nyhetsbrev, information och erbjudanden om Bonnier News, Expressens och/eller ARCYs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

11. VILLKORSÄNDRING

Bonnier News har rätt att när som helst ändra dessa Villkor. Ändringarna tillämpas från det datum Bonnier News anger. De vid var tid gällande Villkoren finns tillgängliga på expressen.se respektive arcy.se. Om du inte accepterar villkorsändringen kan du avsluta ditt Konto via e-post till kundservice@expressen.se alternativt i inloggat läge på Mina sidor.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Dessa villkor ska tillämpas och tolkas enligt svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se.

13. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor som rör ditt Konto är du alltid välkommen att kontakta Kundservice via e-post till kundservice@expressen.se.