Användarvillkor för dig som har ett konto på Expressen

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller när du har ett konto på Expressen (”Tjänsten”) och gäller mellan dig (”du” eller ”kunden”) och Bonnier News AB, org nr 559080-0917, (”Bonnier News”, ”vi”, eller ”oss”). 


Bonnier News tillhandahåller Tjänsten på uppdrag av AB Kvällstidningen Expressen (”Expressen”). Expressen är tillståndshavare och utgivare av expressen.se och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras i Tjänsten.

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

Villkoren gäller för din användning av Tjänsten som vid var tid hålls tillgänglig via expressen.se eller annan digital plattform som Expressen tillhandahåller. Din tillgång och användning av Tjänsten förutsätter att du godkänner Villkoren. Bundenhet till Villkoren uppstår genom att du registrerar dig och skapar ett individuellt konto via expressen.se för tillgång till Tjänsten. I samband med sådan registrering accepterar du Villkoren.

2. RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

För att få registrera dig för användning av Tjänsten måste du vara över 15 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda Tjänsten. Genom att registrera dig och skapa ett konto intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

3. TJÄNSTENS INNEHÅLL

Tjänsten ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll. Tjänsten förnyas och förbättras fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. Bonnier News reserverar sig för eventuella skrivfel på expressen.se eller annan mobil plattform där det lämnas uppgifter om Tjänsten.

Tillgång till Tjänsten enligt dessa Villkor omfattar inte sådant material som Expressen i egenskap av tillståndshavare vid var tid bestämmer omfattas av Expressens premiumtjänst, för vilken en särskild prenumeration krävs.

För dig som prenumererar på Expressen Premium och gör köpet med Klarna gäller Expressens Prenumerationsvillkor som du hittar du här. 

För dig som prenumererar på Expressen Premium och gör köpet i Apple App Store gäller villkoren för Apple App Store, som du hittar här. 

 För dig som prenumererar på Expressen Premium och gör köpet i Google Play Store gäller villkoren för Google Play Store, som du hittar här. 

4. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

Din tillgång till Tjänsten gäller från och med Bonnier News mottagande av din registrering och därefter tills vidare. Du kan säga upp ditt abonnemang när som helst. En uppsägning kan göras via e-post kundservice@expressen.se och får verkan den dag Bonnier News skriftligen bekräftat din uppsägning. 

5. BEKRÄFTELSE

Efter att du registrerat dig till Tjänsten skickas en verifiering/bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

6. MEDLEMSKONTOT

För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett individuellt konto enligt de anvisningar som lämnas i samband med registrering på expressen.se. Du får använda ditt konto uteslutande för privat, icke-kommersiellt bruk. Om ett konto används för andra ändamål får Bonnier News stänga av kontot med omedelbar verkan. Du åtar dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ska förvara dina användaruppgifter till kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta Bonnier News om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av Expressen eller dess licensgivare. Expressens varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten och ej heller att använda att Expressens och/eller Bonnier News varumärken och kännetecken.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bonnier News AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://privacy.bonniernews.se/personuppgiftspolicy.

9. COOKIES

Vi använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på Expressens webbsidor. Läs mer om vår cookieanvändning här.

10. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till Tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. Bonnier News åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av Tjänsten. Tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

Bonnier News kan inte hållas ansvarig för Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, Tjänsten och dess innehåll. Bonnier News kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av Tjänsten. 

Bonnier News har rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. Bonnier News ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. Bonnier News ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av Tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan. 

12. MEDDELANDEN

Du accepterar att Bonnier News kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till Tjänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om Bonnier News och/eller Expressens olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

13. VILLKORSÄNDRING

Bonnier News har rätt att när som helst ensidigt ändra Villkoren. Ändringarna tillämpas från det datum Bonnier News anger. De vid var tid gällande Villkoren finns tillgängliga på expressen.se. Om du inte accepterar villkorsändringen kan du säga upp ditt abonnemang av Tjänsten. En uppsägning kan göras via e-post kundservice@expressen.se.

14. TVISTLÖSNING

Villkoren och ditt användande av Tjänsten lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. 

15. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta Expressen via expressen.se, telefon, e-post, kundservice@expressen.se eller per telefon 08-738 33 40.