Widman: Snowden kan vara ryskt verk

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Nya dokument läckta av Edward Snowden visar att Sverige hjälper USA med hemlig information om Rysslands ledning, enligt SVT.

Men den folkpartistiske riksdagsledamoten Allan Widman ifrågasätter läckans trovärdighet.

– Man kan inte blunda för att Edward Snowden kan vara ett verk ifrån den ryska regimen, säger han.

Att den svenska underrättelsemyndigheten FRA ska ha försett sin amerikanska motsvarighet NSA med information har varit känt sedan några månader tillbaka.

Men i dag avslöjade SVT att de kommit över dokument från NSA som sägs bevisa att Sverige och FRA bidragit med "unik underrättelse om Ryssland".

Dokumenten ska ha nått SVT via journalisten Glenn Greenwald som i sin tur fått dem från NSA-läckan Edward Snowden.

"Inte beredd att köpa allt"

Alla Widman, folkpartistisk riksdagsledamot i försvarsutskottet, menar att det vore tjänstefel av FRA att inte hålla koll på den militära och politiska utvecklingen i Ryssland.

De uppgifter som nu sprids tar han dock med en nypa salt.

– Jag vet inte om vi är unika, jag är inte beredd att köpa allt som sägs i medier, men det jag vet är att inget land är självförsörjande när det gäller underrättelseverksamhet i dag. Vi har samarbete mellan demokratiska länder och det är i överensstämmelse med svensk lag, säger han.

Och får medhåll av sin utskottskollega Mikael Oscarsson (KD).

– Utan den här typen av verksamhet skulle Sverige vara som någon sorts blinda kattungar, vi måste ha reda på vad som händer i vår omvärld. Att vi sedan har visst utbyte med andra länder är helt i sin ordning, säger han.

"Tog emot i KGB:s lokaler"

Allan Widman säger dessutom att det finns anledning att ifrågasätta Edward Snowdens trovärdighet.

– En bild som inte har funnits med i den här långa debatten som har pågått sedan Edward Snowden kom till Ryssland är att han för fyra veckor sedan när en tysk förbundsdagsledamot besökte honom i Moskva tog emot i FSB:s – det vill säga tidigare KGB:s – lokaler. Detta är någonting vi måste ha i minnet när vi analyserar alla de här nyheterna som kommer, säger han.

Menar du att de uppgifter han släpper skulle tjäna vissa syften?

– Man kan inte blunda för att Edward Snowden kan vara ett verk ifrån den ryska regimen, säger Allan Widman.

"Kan skapa spänningar i Europa"

Försvarsutskottsledamoten Peter Rådberg (MP) tycker snarare att det svenska underrättelsesamarbetet med USA blivit för tätt och att det finns anledning att ifrågasätta våra transatlantiska bundsförvanters inflytande.

– Det intressanta nu är om det är USA som har styrt FRA eller inte? Och det har vi inte fått något svar på, säger han.

– Nu hjälper då Sverige USA för att hålla koll på Ryssland, och det här kan skapa ganska stora spänningar i Europa. Kan man lita på Sverige?

Miljöpartiet efterlyser en lagändring så att både politikerna i riksdagen och svenska folket får större insyn i Sveriges underrättelseverksamhet. 

Endast tre partier i inspektionsnämnden

Som det ser ut i dag är det endast tre politiska partier, Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna som är fullständigt informerade via statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun).

– Det är orimligt att tre partier som är för signalspaning och inte har någon kritik mot regeringen sitter i nämnden som kontrollerar regeringen, säger han.

Men är inte underrättelsearbete per definition en hemlig verksamhet, är det inte svårt att vara öppen om den?

– USA har haft en offentlig hearing, England har haft det, varför kan inte Sverige ha det? Jag tror att det är en förutsättning att det ska vara en öppenhet för att man inte ska kunna misstänkliggöra. Sen håller jag med om att man inte skulle få reda på allt, men vi ska ha en rimlig uppfattning om vad det handlar om, säger Peter Rådberg.

Och Allan Widman är inte helt främmande för att antalet Siun-ledamöter utökas så att alla partier får en plats.

– Jag tycker inte att man omedelbart ska avvisa en sådan propå om att öka den parlamentariska insynen genom att öka antalet ledamöter. Men här och i dag gäller att vill de (MP) ha mera insyn så måste de vända sig till sin samarbetspartner Socialdemokraterna, säger han.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.