Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Natochefen: "Väsentlig skillnad på att vara medlem och inte"

Utrikesminister Margot Wallström. Foto: STINA STJERNKVIST/TT
Margot Wallström och Stefan Löfven. Foto: TINA MAGNERGÅRD-BJERS/TT

UD sprider en felaktig bild av en rapport från Försvarsberedningen och försöker tona ner hotbilden mot Sverige, skriver DN. 

Nu skjuter utrikesminister Margot Wallström, S, ner avslöjandet som "helt poänglöst" - det trots att UD skickade ut direktiven med anledning av rapporten.

– Den innehåller ingen ny säkerhetspolitisk analys, den görs senare, säger ministern.

Samtidigt ställs frågan om Sveriges inställning till ett kärnvapenförbud på sin spets med Natochefen Jens Stoltenberg på plats i Sälen. 

– Vi har som mål en värld utan kärnvapen men vår avskräckning bygger också på atomvapen, säger han. 

På söndagen inleds konferensen Folk och Försvar i Sälen. Statminister Stefan Löfven håller invigningstal på temat ”Sveriges säkerhet i en ny värld” och med från regeringen är även utrikesminister Margot Wallström.

Det är den senare av de två ministrarna som hamnat i centrum för DN:s avslöjande.

På lördagen rapporterade tidningen att utrikesdepartementet, UD, sprider en felaktig bild och nedtonad bild av en ny rapport från regeringens samrådsorgan Försvarsberedningen.

Sju partier, alla utom Vänsterpartiet, stod bakom rapporten där formuleringen "en beväpnad attack mot Sverige kan inte uteslutas" återfanns.

 

LÄS MER: UD sprider felaktig bild av försvarsrapport

 

Wallström: "Helt oriktigt"

Men när UD sände ut direktiv om budskap som Sveriges ambassader och diplomater ska framföra, var formuleringen förändrad. Då hette det:

 ”Bedömningarna av den militära hotbilden i rapporten ligger i linje med regeringens och försvarsbeslutets”. 

Dessutom skriver UD att ”en attack riktad direkt mot Sverige förblir osannolik”. Skrivelsen har rubriken ”med anledning av försvarsberedningens rapport om totalförsvaret, för eventuella samtal på stationeringsorten”.

På söndagsmorgonen – på väg till Folk och försvar – skjuter hon ner DN:s avslöjande.

– Han påstår att vi inte återgett meningen om att en attack inte kan uteslutas men exakt det står här. Det är helt obegripligt vad han gör här och helt oriktigt, säger hon. 

Wallström menar att varken den nya rapporten från Försvarsberedningen eller skrivelsen från UD innehåller någon ny information inom området. I stället lutar den sig mot en tidigare säkerhetspolitisk analys som omprövas först senare i år.

– Den görs senare, först till sena våren eller så. Till dess håller vi oss till Försvarsberedningens analys.

Det är inte så att det finns ett intresse av att föra ut en annan bild?

– Men det är ingen annan bild, det är den existerade säkerhetspolitiska analys som har gjorts, som försvarsberedningen gjort. Den här rapporten bygger inte på någon annan säkerhetspolitisk analys. De har valt att lägga en mening på ett annat ställe. Någonting annat är det inte. De har inte någon ny säkerhetspolitisk utvärdering eller bedömning.

– Ni har formulerat det på ett annorlunda sätt, säger Wallström senare på plats i Sälen när hon får frågan från en av ledamöterna Försvarsberedningen om hon underkänner deras arbete. 

Margot Wallström (S), Jens Stoltenberg och Peter Hultqvist (S). Foto: / SVEN LINDWALL

Kärnvapenförbudet het fråga i Sälen

Samtidigt seglar en annan het fråga upp under dagarna i Sälen. 

Regeringen har att ta ställning till FN:s konvention om kärnvapenförbud som antogs i somras. Wallström har förespråkat nedrustning medan försvarsminister Peter Hultqvist har sagt att det är viktigt att behålla de samarbeten som finns. 

Det har lett till frågan om det finns en spricka i regeringen. Men de uppgifterna avfärdar utrikesministern.

– Det har varit våra utgångspunkter hela tiden och fortsätter att vara det. Vi är helt eniga om det, Peter och jag, säger Wallström.

Men går de linjerna ihop?

– Det är klart att de gör. Det finns många olika sätt att arbeta mot kärnvapen i världen. Det här är bara ett exempel och det ska vi titta på ordentligt och om det kan påverka våra samarbeten. Det är precis det som ska utredas. Det har både Natochefen sagt, det säger jag och det säger Peter. Det finns ingen splittring där.

Löfven berörde kärnvapenfrågan

Statsminister Stefan Löfven berörde frågan i sitt öppningstal i Sälen och konstaterade att den är under utredning.  

– Men låt mig påminna om att Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast, och att denna linje också vilar på samverkan med andra länder och organisationer" sa han och avslutade ämnet med att säga att den här regeringen kommer att fullfölja de försvarspolitiska samarbeten som ligger "i vårt intresse.   

Natochefen Jens Stoltenberg som också är på plats i Sälen, talade efter statsministern och berörde också den minst sagt heta frågan. Han berättade att han varit i kontakt med svenska statsministern, försvarsministern och utrikesministern i frågan.  

– Det är väldigt bra att den svenska regeringen bestämt sig för att tillsätta en utredning, det är en viktig fråga. 

Natochefen Jens Stoltenberg. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Han har tidigare hintat att det kan få konsekvenser för Sveriges samarbete med Nato men poängterade i Sälen samtidigt att det är Sveriges beslut. 

– Det jag kan säga är det Nato står för och hur Nato resonerar. Vi har som mål en värld utan kärnvapen men vår avskräckning bygger också på atomvapen, säger han och fortsätter: 

- Vi tror inte att världen blir tryggare av att vi avskaffar våra atomvapen medan Kina och Nordkorea har sina atomvapen.

Utrikesminister Margot Wallström, S, upprepar det hon tidigare sagt, att Nato, eller Natoländer, ska avstå från att sätta press på Sverige.

– Det ska de avstå ifrån. 

– Jens accepterade att vi nu tillsatt en utredning som ska gå igenom alla de skrivningar i konventionen.

Stoltenberg: "Väsentlig skillnad på att vara medlem och inte" 

Stoltenberg hyllar Natosamarbetet med Sverige som ett sätt att förebygga konflikter och säger att inget annat land har så nära samarbete med Nato som Sverige har.    

Men det är en väsentlig skillnad på att vara medlem och inte, påpekar Natochefen som dock inte vill sätta press på Sverige.  

– Det kommer du inte få från mig. Generalsekreteraren bör inte ge Sverige några råd.

Stoltenberg får frågan om Nato vill ha med Sverige i försvarsalliansen.    

– Om Sverige skulle söka så tror jag att det skulle finnas ett stort stöd i Nato.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!