Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Viruset påverkar inte förlossningar negativt

Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Foto: Björn Lindgren/TT / TT NYHETSBYRÅN
Mia Ahlberg, barnmorska och forskare vid Karolinska institutet.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Att smittas av coronaviruset under graviditeten tycks inte påverka förlossningen eller barnet negativt. Det visar en studie av alla barn som föddes på Karolinska universitetssjukhuset i våras. Om kvinnan blir svårt sjuk, däremot, kan både kvinnans och barnets hälsa påverkas negativt.

Den 25 mars i år införde Karolinska universitetssjukhuset screening för covid-19 av alla kvinnor som läggs in för förlossning.

På så sätt har forskare kunnat analysera utfallet för de kvinnor som testades positivt i förhållande till de som inte bar på viruset.

– Att bara bära på viruset verkar inte innebära någon risk för vare sig kvinnan eller barnet, säger Mia Ahlberg, barnmorska och forskare vid Karolinska institutet, till TT.

Mellan den 25 mars och den 24 juli lades 2 682 kvinnor in för förlossning på sjukhuset. Av dessa testades totalt 156 kvinnor, motsvarande 5,8 procent, positivt för sars-cov-2, som viruset heter.

Screenade alla

Mia Ahlberg och hennes kollegor matchade de båda grupperna av kvinnor avseende ålder, BMI, antal tidigare graviditeter, utbildningsnivå, sjukdomsstatus samt födelseland.

Därefter analyserade de förekomsten av eventuella förlossningskomplikationer, som större blödningar, för tidig födsel och vårdtid. Forskarna jämförde även barnens apgarpoäng, det vill säga den poängskala där barnets hälsa skattas utifrån olika parametrar, såsom andning och hjärtfrekvens.

Studien, som nu presenteras i tidskriften Jama, visar bland annat att två av tre kvinnor som bar på viruset inte uppvisade några symtom alls. Vidare kunde forskarna inte se någon signifikant skillnad mellan de båda grupperna, vare sig vad gällde förlossningskomplikationer eller apgar-poäng.

Detta går lite på tvärs med annan forskning som visar att gravida som reagerar på viruset och blir sjuka i covid-19 riskerar både sin egen och barnets hälsa.

– Det finns studier som visar att det kan leda till sämre utfall. Men vi screenade alla som lades in. Det är viktigt att komma ihåg. På så sätt fångade vi upp alla som bar på viruset och av dem uppvisade 65 procent inte några symtom alls. Och det var när vi jämförde kvinnor som bar på viruset, med eller utan symtom, med kvinnor som inte bar på viruset som vi inte såg någon skillnad. Att bara bära på viruset verkar alltså inte innebära någon risk för vare sig mamman eller barnet, medan det kan se annorlunda ut för dem som blir mer sjuka, säger Mia Ahlberg.

Vissa oftare smittade

TT: Har ni analyserat den grupp kvinnor som hade symtom?

– Vi ska göra det, även om den gruppen nog är lite för liten. Men om viruset hade varit väldigt farligt för gravida, på samma sätt som sars eller mers är, då hade vi sannolikt sett det.

Studien visar också att bland de smittade fanns en högre andel kvinnor med låg utbildning och med härkomst från Afrika eller Mellanöstern.

– Det var ganska rejäla skillnader, så det verkar som om det finns en socioekonomisk gradient, säger Mia Ahlberg.

Av okänd anledning hade dock kvinnor som testades positivt lägre förekomst av igångsättning av förlossningen (18,7 jämfört med 29,6 procent). Däremot drabbades de oftare av havandeskapsförgiftning (7,7 jämfört med 4,3 procent).

– Det finns forskning som visar att havandeskapsförgiftning och covid kan ge liknande symtom, men vad gäller skillnaderna i igångsättning har vi ingen förklaring, säger Mia Ahlberg.

Havandeskapsförgiftning

Det huvudsakliga symtomet vid havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är högt blodtryck under graviditeten.

Andra symtom är:

Plötslig huvudvärk.

Synbesvär, såsom flimmer framför ögonen.

Ont i övre delen av magen.

Illamående och kräkningar

Svullnad i ansikte, händer eller fötter.

En känsla av att vara allmänt sjuk, frånvarande och skakig.

Vid förväntad tvillingfödsel ökar risken för havandeskapsförgiftning, likaså om en biologisk mor eller syster haft tillståndet. Njursjukdom, diabetes eller en reumatisk sjukdom innebär också högre risk för havandeskapsförgiftning.

Källa: 1177

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.