Vildsvinen i Sverige ökar i mycket rask takt

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Foto: Lasse Svensson

Vildsvinen blir allt fler i Sverige och de ökar i rask takt.

Deras sökandet efter mat gör dessutom vildsvinen till ett stort och kostsamt samhällsproblem.

- De förstörde skogsvägen som jag hade ordnat för närmare 40 000 kronor, säger Åke Johansson, pensionär från Torsås i Småland.

Under flera hundra år fanns det inga vildsvin i Sverige.

I dag finns det cirka 150 000. Flest vildsvin finns i Sydsverige. Enligt jaktvårdskonsulenten Anders Nilsson på Jägareförbundet är de värst drabbade länen Kalmar, Kronoberg och länen längs Östersjökusten.

Expressens rundringning till alla länsstyrelser i landet visar att ingen vill ha en utökad vildsvinsstam. I flera län har till och med förvaltningsplaner tagits fram för att minska vildsvinsstammarna.

"Ett samhällsproblem"

- De är ett stort samhällsproblem som kostar en massa pengar. De bökar upp grödor, trädgårdar, kyrkogårdar och golfbanor. Det är svårt att räkna hur många det finns exakt, men vi skjuter av cirka 40 till 60 procent av vildsvinsstammen, säger Anders Nilsson.

Trotsar klimatet i norr

Trots att norra Sverige inte har ett klimat som passar vildsvinen har det kommit in rapporter om vildsvin längs Norrlandskusten.

Djuren har också börjat ta sig in i de stora städerna.

- De etablerar sig på ställen där de inte borde finnas. Vi har fått rapporter om att vildsvin har härjat i Malmö på nätterna, säger Bertil Nilsson på länsstyrelsen Skåne län.

En av många som råkat ut för vildsvinens stök och bök är pensionären Åke Johansson från Torsås, Småland.

Förstör trädgårdar

- Förra året hade jag fixat till en skogsväg och den blev riktigt fin. Det kostade mig mellan 30 000 och 40 000 kronor och den blev riktigt fin. Men efter några dagar var skogsvägen åt alla håll, säger han.

Vildsvinen hade varit där på natten och vänt upp och ner på den nya vägen.

- Jag fick ordna till den, men sedan kom de tillbaka till vägen en gång till.

Förutom skogsvägen har de oönskade gästerna bökat runt på Åke Johanssons åkrar som han arrenderar ut till en bonde.

- Jag brukar se vildsvinen med jämna mellanrum, men de har aldrig tagit sig in i vår trädgård. Jag har dock grannar som har fått sina trädgårdar förstörda av vildsvinen, säger han.

Förrymda djur orsaken till invasionen

Vildsvinet fanns inte i Sverige under ett par hundra år. Men återinfördes på 1970-talet i hägn och det är förrymda djur från dessa hägn som är orsaken till att stammen nu spridits över stora delar av landet.

De är skygga och mest aktiva på natten, vilket gör dem svårjagade.

Dess rykte som ett aggressivt och farligt djur saknar grund. Riskfyllda situationer uppstår främst vid eftersök av djur som skadats.

SÅ RÄKNADE VI: Det finns ungefär 150 000 vildsvin i Sverige. Expressen har räknat fram de grovt uppskattade siffrorna län för län genom att multiplicera rapportsiffran om antalet skjutna svin per 1000 hektar, med länets landareal. Siffran har sedan anpassats efter hur stor del av länets areal som inte är skogsmark. Därefter har beräkningen dessutom anpassats efter förutsättningen att jägarna skjuter 40-60 procent av svinen som finns i länen.

HÄR FINNS VILDSVINEN I SVERIGE - LÄN FÖR LÄN

Skåne

34 000-40 000 vildsvin

Bertil Nilsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen:

'' Vi beräknar att det till och med kan finnas 80 000 vildsvin här. De ökar för varje år och etablerar sig på ställen där de inte borde finnas. De har setts i närheten av Malmö och inne i byar. De härjar runt i staden på natten. I dag ser man vildsvin oftare trots att de är skygga djur. De orsakar många olyckor i trafiken.

Blekinge

10 000-15 000 vildsvin

Bo Lindman, länsstyrelsen:

'' Vildsvinen har skenat i väg de senaste åren och de skapar stora problem för jordbrukare och markägare. Ute på öarna och i skärgården finns det också mycket vildsvin. Många vilt-olyckor orsakas av vildsvin.

Halland

7 000-10 000 vildsvin

Magnus Nystrand, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen:

'' Vi följer den nationella trenden i landet. Vildsvinen fortsätter att öka och sprida ut sig. Eftersom de är väldigt svårjagade är det svårt att minska stammen. Jägarna rapporterar om de får syn på vildsvin.

Kronoberg

22 000-30 000 vildsvin

Johanna Martin, kommunikationschef på länsstyrelsen:

'' Vi har 90 procents ökning när det gäller trafikolyckor som orsakas av vildsvin. Om det är ett bra år för ekollon och vi har haft en mild vinter får vi mycket vildsvin. Vi försöker minska vildsvinen genom en ökad samverkan mellan LRF och jägarförbundet, öka avskjutningarna och minska utfodringen.

Jönköping

6 000-10 000 vildsvin

Ola Broberg, chef för naturavdelningen på länsstyrelsen:

'' Vi har problem i flera delar av länet, söder och väster, Eksjö och Vetlanda, Värnamo, Gränna. Vi jobbar med att få upp elstängsel. Vildsvinen går upp i odlade grödor och in i naturreservat och förstör. Problemet är att det inte finns en organiserad jakt.

Kalmar

31 000-37 000 vildsvin

AndersKjellberg, chef för naturskyddsenheten på länsstyrelsen:

'' Vildsvinen är ett stort problem inom jordbruket, golfbanor, trädgårdar och kyrkogårdar. Trafikolyckor är det största problemet. De ökar dock inte lika lavinartat som förut. Det kanske beror en ökad jakt som är mer organiserad. Nu har vi en viltvårdsdelegation som är till för att minska stammen.

Västra Götaland

10 000-15 000 vildsvin

Nelly Grönberg, naturvårdsenheten på länsstyrelsen:

'' De finns i stort sett i hela vårt län och så var det inte förut. De är ett stort samhällsproblem eftersom de orsakar allvarliga trafikolyckor och förstörelse av åker- och skogsmark. De är svåra att jaga också eftersom de är som mest aktiva på natten. Frågan är inte är så vaken, men det är ett växande problem.

Östergötland

13 000-17 000 vildsvin

Mia Kjällander, vilthandläggare på länsstyrelsen:

'' Vi har mycket problem med vildsvinen. Vi har genom trafikolyckor orsakad av vildsvin märkt att stammen har ökatLRF och jägarförbundet har tagit tag i frågan och försöker lösa problemet med vildsvinen.

Gotland

Inga skjutna vildsvin

TomasJohansson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen:

'' Vi har inte mycket vildsvin och har därför inga problem med dem. Det är vi ganska ensamma om. Men vi har korsningssvin som hålls i hägn. De har samma beteende som vildsvin. Det är några stycken som har rymt och de orsakar problem, men minimalt om man ska jämföra med resten av landet.

Södermanland

12 000-18 000 vildsvin

Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet:

'' Vi har vildsvin, men inte i hela länet. Men tittar vi på geografisk utbredning och etableringsfas så ser vi en ökning. En vild gissning är att vi har 10 000 vildsvin här i Södermanland.

Stockholm

11 000-16 000 vildsvin

Christina Nilsson-Dag, informationsansvarig Jägareförbundet:

'' Vi skjuter allt fler vildsvin vilket är ett tecken på att vildsvinen har ökat. De finns främst i de södra delarna av länet. Vaxholm och Norrtälje har också vildsvin. Vi jobbar med att få använda belysning och olika metoder som ger oss bäst jakt på vildsvin.

Örebro

6 000-10 000 vildsvin

William Lundin, naturbevakare på länsstyrelsen:

'' Vildsvinen ökar markant sedan fem år tillbaka. Det här är ett nytt problem för oss. Ett problem är utfodring. Det måste upphöra. Vi måste minska stammen, men det är upp till jägarna att förbättra sin jakt. Vildsvin hade tagit sig in i en golfbana i Sjöbo. Det kostade banan miljontals kronor.

Uppsala

6 000-9 000 vildsvin

StefanHolm, jaktvårdskonsulent Jägareförbundet:

'' Vi har det ganska lugnt här. Vi har en del, men vi läser av det rätt bra med samverkan med LRF. Det är mer lokala problem. Men vi har fått en ökning och de etablerar sig på nya orter och rör sig mer inåt i länet.

Värmland

300-600 vildsvin

LennartJohannesson, ordförande på Jägarförbundet:

'' Vi har inte mycket vildsvin i förhållande till södra landet och vi har inga problem med de som finns här.

Västmanland

3 000-7 000 vildsvin

HåkanGibro, naturbevakare, länsstyrelsen:

'' Det är ojämnt fördelad i länet. I vissa områden finns det rätt mycket och orsakar problem för jordbrukarna. Vildsvinen har ökat här vilket trafikolyckorna orsakade av dem bekräftar det.

Dalarna

500 vildsvin

Jonas Bergman, viltförvaltningsansvarig på länsstyrelsen:

'' Vildsvinen är nyetablerade här. Anledningen till det är att vi bara har 3 procents jordbruksmark. Från jägarförbundet har vi fått in rapporter om cirka 100 avskjutningar. Jag tycket att det är viktigt att bönder inte ska vänta allt för länge med att kontakta jägare att de har blivit drabbade av vildsvin.

Gävleborg

Inga skjutna vildsvin

Sara Sundin, vithandläggare på länsstyrelsen:

'' Det är ganska lugnt här och vi har inte märkt någon markant ökning. Men vi räknar med att populationen är på väg norrut och att vi kommer att få fler.

Västernorrland

Inga skjutna vildsvin

PeterLedin, jaktvårdskonsulent Jägareförbundet

'' Vi har inga indikationer på att de är på väg hit. Vi är ganska nöjda med den viltstammen vi har. Det är nog lantbrukarna som är minst nöjda.

Jämtland

Inga skjutna vildsvin

Urban Johansson, viltförvaltare på länsstyrelsen:

'' Det finns ingen fast förekomst av vildsvin i vårt län.

Västerbotten

Inga skjutna vildsvin

Erik Lindberg, jakthandläggare på länsstyrelsen:

'' Vi har inga vilda vildsvin. Vi har för kärva vintrar och inte mycket åkrar.

Norrbotten

Inga skjutna vildsvin

AndersNilsson, jaktvårdskonsulent Jägareförbundet:

'' Det finns knappt några vildsvin i Norrland eftersom de inte är anpassade till den miljön. Om de finns är det endast en handfull vildsvin.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.