Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Världen rapporterar om Norrköping-skola

Flera medier runt om i världen rapporterar om könsstympningen.

LONDON. De könsstympade eleverna i Norrköping har blivit en världsnyhet.

Tidningar som brittiska Independent och amerikanska Daily News rapporterar om dem.

– Det är inte klokt att detta ska behöva bli en nyhet år 2014, säger Juno Blom på länsstyrelsen i Norrköping.

Regeringen gav tidigare i år länsstyrelsen i Norrköping i uppdrag att kartlägga hur man kan förhindra att barn könsstympas i Sverige. Könsstympning är olagligt och sedan 1999 är det ett lagbrott, även om ingreppet ägt rum utomlands.

I Norrköping pågick redan sedan förra hösten ett arbete kring detta. Centrala elevhälsan i Norrköping utbildar exempelvis skolsköterskor, skolläkare och kuratorer i dessa ofta känsliga frågor.

30 från samma skola

Siffrorna börjar nu komma in och det är dessa som fått internationell uppmärksamhet. Hittills har ett 60-tal könsstympade flickor upptäckts i Norrköping. Hälften av dem, 30 elever, kom från en och samma skola.

– Det värsta är att bara för några månader sedan visste vi inte om att de fanns.

Norrköpings Tidningar har berättat om problemet med könsstympning i flera artklar tidigare i år och det är gett stor lokal uppmärksamhet.

Ökat medvetenhet

Arbetet inom Centrala elevhälsan har också ökat medvetenheten kring problemet.

– Mest framgång har vi haft i grundskolan, berättar elevhälsans samordnare Petra Blom Andersson för Norrköpings Tidningar.

I den skola där 30 elever hittades, så hade 28 utsatts för den grövsta formen av könstympning, då klitoris, inre och yttre blygdläppar skärs bort och underlivet sedan sys ihop.

Skolpersonalen i Norrköping har bland annat fått lära sig vilka symptom man ska vara uppmärksam på, exempelvis återkommande huvudvärk eller svår mensvärk. Många flickor får huvudvärk eftersom de låter bli att dricka för att därmed slippa kissa, något som kan göra ont.

– Elevhälsan har spelat en mycket viktig roll, säger Juno Blom som arbetar som utvecklingsledare på Länsstyrelsens sociala enhet.

– Många av eleverna har upptäckts vid elevhälsosamtal där frågor som kan avslöja om de blivit könsstympade byggs in i ett batteri av frågor.

Seminarium

Samtliga fall som upptäckts har skett just via skolhälsovården. Flera andra kommuner har hört av sig till Norrköping och bett om råd och ett seminarium ska också hållas under Almedalsveckan där även internationella gäster deltar.

– Detta är ett skamfullt uppvaknade för oss alla, säger Juno Blom.

– Jag får ont i magen vid tanken på att vi inte gjort mer, att detta är en fråga år 2014. Och det är otroligt viktigt att detta inte bara blir ett tomtebloss, utan att det verkligen leder till förändringar.

Samtidigt fruktar hon att siffrorna från Norrköping ska utnyttjas av främlingsfientliga krafter. Spä på motsättningarna.

– Men det är så otroligt viktig att alla barn behandlas lika i Sverige och att de som utsatts får rätten till vård.

Även den brittiska tidningen the Guardian driver sedan tidigare i år en uppmärksammad kampanj mot kvinnlig könsstympning. En kampanj som även FN-chefen Ban Ki-moon ställt sig bakom.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att cirka 125 miljoner flickor och kvinnor utsatts för könsstympning. De flesta har sitt ursprung i 29 länder i Afrika och Mellanöstern.