Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Var tredje kvinna utsatt för sexuella övergrepp

Det är inom servicenäringar som restaurangbranschen flest kvinnor uppger att de drabbats av sexuella övergrepp eller ovälkomna närmanden, enligt undersökningen Demoskop har gjort åt Expressen. Kvinnan på bilden har inget med artikeln att göra.
Foto: FOTOLIA
29 procent inom sjukvården säger att de har drabbats.
Foto: SHUTTERSTOCK

Var tredje kvinna har utsatts för sexuella övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden på sin arbetsplats. 

Det visar en undersökning som Expressen gjort tillsammans med Demoskop.

Värst drabbade är kvinnor inom servicebranschen, där hotell- och restauranganställda ingår – där har hälften drabbats. 

– Det är nästan så att jag tycker att 50 procent låter lite, men jag tror att det finns ett jättestort mörkertal, säger Per Persson, avtalssekreterare på fackförbundet Hotell- och restaurangfacket.

Uppropen om sexuella trakasserier och övergrepp har spritt sig till flera olika branscher. 

Demoskop har gjort en undersökning på uppdrag av Expressen där övergrepp och ovälkomna sexuella närmanden har kartlagts inom olika branscher. 

Undersökningen har gjorts bland förvärvsarbetande kvinnor och av dem svarar 31 procent att de har utsatts för sexuella övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden på sin nuvarande eller tidigare arbetsplats i den bransch de jobbar i nu.

Det är vanligare att yngre kvinnor utsätts, 39 procent av kvinnorna mellan 16 och 29 år uppger at de utsatts vilket är att jämföra med 20 procent bland de kvinnor som är 65 år och äldre. 

Undersökningen visar att den vanligaste är att man utsätts för någon form av kränkande beteende med en sexuell underton. 17 procent av kvinnorna säger att de utsatts för detta. Endast en procent uppger att de utsatts för grövre sexuella övergrepp på sin arbetsplats. 

Manifestation på Sergels torg i Stockholm för att visa stöd för #metoo.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Värst inom servicenäringar

Kvinnor som arbetar inom servicenäringar, som exempelvis hotell- och restaurang, är värst drabbade. Av dem svarar hälften att de utsatts för sexuella övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden. 

– Att det är en stor andel som har råkat ut för detta inom hotell- och restaurang har vi vetat långt innan #metoo-rörelsen. Det är nästan så att jag tycker att 50 procent låter lite, men jag tror att det finns ett jättestort mörkertal, säger Per Persson, avtalssekreterare på fackförbundet Hotell- och restaurangfacket. 

Expressen har tidigare rapporterat om sexism och sexuella trakasserier inom restaurangbranschen. Under hashtaggen #vikokaröver har många anställda inom restaurangbranschen även delat sina historier i sociala medier. 

Per Persson, avtalssekreterare på fackförbundet Hotell- och restaurangfacket.
Foto: PRESSBILD

Byggnads: "Förfärligt"

Inom industribranschen, som innefattar tillverkningsindustri- och byggnadsarbete, uppger 40 procent av kvinnorna att de har drabbats av övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden. 

Fackförbundet Byggnads företräder delar av branschen och där ser man siffran som förfärlig.

Byggnads kommunikationschef Karin Lindström.
Foto: PRESSBILD

– Som fackförbund vill vi ju att alla ska känna sig trygga och må bra på sin arbetsplats. Siffrorna talar klarspråk: det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi välkomnar därför den granskning som just nu görs och kommer att fortsätta detta viktiga förändringsarbete, skriver Byggnads kommunikationschef Karin Lindström i en kommentar till Expressen.

Byggcheferna, som är en branschförening inom Ledarna, startade tillsammans med fackförbundet Byggnads kampanjen "Stoppa machokulturen" år 2014.

Inom industribranschen, som innefattar tillverkningsindustri- och byggnadsarbete, uppger 40 procent av kvinnorna att de har drabbats av övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Handels: "Det är ett arbetsmiljöproblem"

Handelssektorn är också en utsatt bransch enligt demoskops undersökning. 40 procent av kvinnorna inom Handels, som innefattar butiksanställda och personer som arbetar inom distributionsledet, uppger att de utsatts. 

– Det är ett arbetsmiljöproblem och vi kräver en tydlighet från arbetsgivaren, säger Susanna Gideonsson, förbundsordförande för fackförbundet Handels. 

Hon lyfter bland annat fram vikten av att ha tydliga rutiner och att kunna säga ifrån när exempelvis kunder behandlar en illa som sätt att komma till rätta med problematiken.

Var tredje kvinna utsatt

Har du någon gång utsatts för övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden av någon på nuvarande och/eller tidigare arbetsplats i samma bransch som du jobbar i nu?

Har utsatts (31 %)

Nej, aldrig (67 %)

Inte svarat (2 procent)


Det har kvinnor drabbats av

Kränkande beteende med sexuella undertoner (17 %)

Kränkande sexuella uttalanden (14 %)

Tafsande (12 %)

Grövre sexuella övergrepp (1 %)

Mottagit kränkande bilder av sexuell natur (2 %)

På annat sätt (6 %)

(Kvinnorna har kunnat välja mer än ett alternativ på denna fråga) 


Uppdelat i branscher

Servicenäringar (restaurang, hotell m.m) (50 %)

Industri (40 %)

Handel (40 %)

Statliga myndigheter/bolag (38 %)

Media och konsultverksamhet (34 %)

Finans, data/IT, forskning och utveckling (31 %)

Annan kommunal/landstingsvård (30 %)

Annat (29 %)

Sjukvård (29 %)

Äldreomsorg (24 %)

Grundskola och gymnasium (20 %)

Förskola och barnomsorg (9 %)


Så gjordes undersökningen

Målgrupp: Förvärvsarbetande kvinnor.

Undersökningsperiod: 17–23 november 2017.

Metod och urval: Slumpmässigt telefon­rekryterad webbpanel.

Antal genomförda intervjuer: 2 029.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på ålder.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.


Förbunden kommenterar

För statligt anställda

Inom branschen statliga myndigheter/bolag, som innefattar tjänstemän och universitetsanställda, svarar 38 procent av kvinnorna att de har blivit utsatta. 

– Det är förfärande att så många statligt anställda har erfarenhet av detta, säger Britta Lejon som är ordförande för fackförbundet ST.

För att motverka problematiken vill Lejon se färre visstidsanställda.

– En bidragande orsak till att det inte anmäls till arbetsgivaren är att det finns så många visstidsanställda inom staten. Det leder till tysta arbetsplatser.

Expressen har tidigare rapporterat om uppropet #medvilkenrätt där över 4000 kvinnliga jurister vittnar om övergrepp och trakasserier inom branschen. Efter uppropet har bland annat Svea hovrätt och JK lovat att se över sina rutiner. 


Journalistförbundet

Inom medie- och konsultbranschen, som även innefattar anställda inom olika organisationer, uppger 34 procent av kvinnorna att de har drabbats. 

– Det viktiga är at diskutera hur vi kan skapar miljöer där man kan lufta det här i tid. Det är en uppdämd effekt där det bara väller fram vittnesmål. Det tyder på att vi inte riktigt har skapat miljöer där folk känner sig trygga att prata om detta och det måste vi göra, säger Jonas Nordling, ordförande på Journalistförbundet.

I uppropet #deadline gick över 4000 kvinnliga journalister ut och skrev om sexuella trakasserier och övergrepp inom branschen. 


Kommunal

Av personal inom kommunal- och landstingsverksamhet är det 30 procent som har blivit utsatta, och 24 procent vad det gäller äldreomsorg.

Johan Ingelskog, enhetschef arbetsplats- och avtalsenhet, kallar siffrorna för "skrämmande höga" – men anade ungefär hur situationen såg ut.

– Vi vet att inom yrken där man är ensam med patienter så finns det en ökad risk för att sexuella trakasserier uppstår, säger Ingelskog.

– Men det känns för jävligt rent ut sagt att så många är utsatta.

Från kommunals sida försöker man sätta press på arbetsgivaren i förebyggande arbetsmiljöarbetet.


Lärarförbundet

Var femte anställd inom grundskolan och gymnasiet uppger sig ha blivit utsatt för sexuella övergrepp eller närmanden, enligt undersökningen.

– Det är 20 procent för mycket, och det finns säkerligen ett mörkertal, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, som hoppas på förbättring efter att diskussionen kommit upp till ytan.

– Blir man utsatt är det viktigt att man tar kontakt med sin arbetsgivare, och att de åtgärder som krävs tas.


Läkarförbundet

29 procent av anställda inom sjukvårdsbranschen uppger sig ha blivit utsatta.

– Det ska aldrig behöva gå så långt att någon blir utsatt för sexuella trakasserier på jobbet, men sker det måste arbetsgivare vara glasklara med att någon form av trakasserier eller förminskande beteende aldrig tillåts passera. Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att kvinnor vet vart de ska vända sig om de känner sig utsatta och arbetsgivaren har en skyldighet att utreda vad som har hänt, säger förbundets ordförande Heidi Stensmyren.


Unionen

31 procent av de tillfrågade inom data- och IT har blivit utsatta.

Martin Linder, ordförande för Unionen, som representerar många anställda inom den branschen:

– Den här siffran förstärker den bilden att vi har stora utmaningar i arbetslivet med att kvinnor behandlats på ett oacceptabelt sätt.

Linder uppmanar till självkritik när det gäller det egna arbetet med den sociala arbetsmiljön på olika arbetsplatser.

– Är vi tillräckligt duktiga och vaksamma på att uppmärksamma de här frågorna? Undersökningen tyder på att vi måste ställa oss den frågan, om vi har gjort tillräckligt.


Sveriges Ingenjörer

Camilla Frankelius, förhandlingschef på förbundet:
– Undersökningen visar på att det finns en oacceptabel utsatthet i branschen. Varje gång någon drabbas av sexism, trakasserier och kränkningar på sin arbetsplats är oacceptabelt. Resultatet från undersökningen indikerar att det finns mycket kvar att göra. Dessutom kan det även försvåra rekryteringen av ingenjörer som branschen så väl behöver.

Frankelius hoppas på bättre förutsättningar för att kunna genomföra förändringar framöver.

– Vi har även tagit fram en arbetsmetod, kallad systematiskt jämställdhetsarbete för att tidigt upptäcka problem och hur arbetsplatsen kan jobba med normer och värderingar. Än så länge har inte arbetsgivarna tagit till sig detta men förhoppningsvis ger kraften från #Metoo-rörelsen oss bättre förutsättningar att jobba med detta framåt.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.