Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Var fjärde missnöjd med sin abortvård

Tanja Tydén, barnmorska och professor i vårdvetenskap och Jenny Stern, doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Foto: Mikael Wallerstedt

Var fjärde kvinna som gjort en abort har varit missnöjd med vården, visar forskning.

Många upplever att de får hjälp med den medicinska delen – men saknar stöd och hjälp på det mänskliga planet.

– När kvinnor är missnöjda så kan det bero på att man inte har lyckats i mötet med patienten, säger professor Tanja Tydén.

FAKTA: Så går en abort till

Abortlagen ger kvinnan rätt till abort, utan att uppge skäl, före utgången av vecka 18. Därefter är det Socialstyrelsens rättsliga råd som tar beslut om abort.

De flesta aborter i Sverige görs tidigt i graviditeten, 75 procent redan innan utgången av vecka 9.

Det finns olika abortmetoder beroende på hur långt gången graviditeten är:

Medicinsk abort:

Dag 1 - Kvinnan får ett läkemedel på abortmottagningen.

Dag 3 - Fyra tabletter förs in i slidan. Läkemedlet gör att livmodern får sammandragningar och efter ett par timmar ska en blödning ske och fostret stöts ur kroppen. Detta kan göras i hemmet om man är fullt frisk, har en vuxen person närvarande och har telefonkontakt med vårdpersonal.

Görs fram tills vecka 9.

Kirurgisk abort:

En vakuumsug förs in i livmodern och suger ut graviditeten och moderkakan. Ingreppet utförs under narkos eller med lokalbedövning och tar 20 till 30 minuter.

Görs mellan vecka 7 till 12.

Efter vecka 12: Aborten görs ofta i två steg. Misslyckas den medicinska behandlingen görs en kirurgisk abort. Mellan vecka 18 till 22 måste en abort godkännas av Socialstyrelsen. Inga aborter görs efter vecka 22 då fostret kan överleva utanför livmodern.

Källa: Vårdguiden/1177.se, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Abortens historia

1600 till 1800-talet: Abort ledde till dödsstraff i Sverige.

1800-talet: Abortmetoder inkluderade fosfortändstickor som las i mjölk, farliga örter, arsenik och livmodersprutor med tvål. Under 1890-talet dog 1 200 kvinnor av fosforaborter

1901: Fosfortändstickor förbjöds på grund av höga dödssiffror.

1930-talet: En till två kvinnor i Sverige dog i veckan på grund av osäkra aborter. Elise Ottesen-Jensen (RFSU:s grundare) hjälper kvinnor att komma i kontakt med läkare som är villiga att utföra aborter. Kvinnor i bättre ekonomisk ställning fick säkrare aborter.

1938: Sverige får sin första abortlag. Abort är fortfarande olagligt och straffbart, med tre undantag: Medicinska skäl, humanitära skäl eller rashygieniska skäl. Man behövde två läkarintyg och ett intyg från Medicinalstyrelsen. Abort ansågs vara en desperat åtgärd och inte en kvinnlig rättighet, 400 till 700 kvinnor fick tillåtelse per år.

1955: Polen blev det första landet I Europa som fick fri abort. Tusentals svenska kvinnor åker till Polen för att göra sin abort.

1962: 3 204 legala aborter. Illegala uppskattas som lika många som på 30-talet: 10 000 till 20 000 per år.

1975: Sveriges nya abortlag träder i kraft. Lagen innebär fri abort till vecka 18.

Källa: Rfsu.se

Det finns inget enkelt svar på varför en fjärdedel av alla kvinnor som gjort abort är missnöjda med abortvården, säger professor Tanja Tydén vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet. Hon har forskat på ämnet och är medförfattare till flera studier.

I forskning som gjordes 2011 vid Uppsala universitet, där Tydén är medförfattare, genomfördes djupgående intervjuer med kvinnor mellan åldrarna 21-57 som tidigare har gjort en abort. Studien visar att vissa upplever att de får hjälp med den kliniska aspekten av aborten, men saknar hjälp på ett mänskligt plan.

I annan forskning från Uppsala universitet från 2012 intervjuades 798 svenska kvinnor och 590 av deras manliga partners om missnöje vid abortvård. Resultatet visar att den främsta faktorn som påverkar missnöje med abortvården är bemötande från personal.

Viktigt att vårdpersonal är lyhörd

Orsakerna till missnöjdhet kan skilja sig, men Tanja Tydén påpekar att det kan finnas brister hos personal.

– Att ge god vård vid abort ställer höga krav på personalens kommunikativa förmåga och den kan förstås variera hos oss som personal. Det gäller att vara lyhörd och lyssna aktivt och låta ett samtal få ta tid. När kvinnor är missnöjda så kan det bero på att man inte har lyckats i mötet med patienten.

Tanja Tydén berättar att välutbildad personal vid en abort är av stor vikt. Samtalsteknik, erfarenhet och mognad spelar stor roll i huruvida patienten upplever vården.

Enligt henne kan det bero på att barnmorskor och gynekologer är mindre bra på att hantera de själsliga aspekterna.

– Om vi märker att en kvinna har problem efter en abort kan vi hänvisa henne till en kurator. En del tar den kontakten och andra inte, säger hon.

"Tyvärr finns missuppfattningen att det bara är att ta ett piller"

En del av missnöjet grundar sig i vilken typ av information patienter får om hur aborten ska gå till, enligt forskning vid Uppsala universitet. Kritik som ges från kvinnor som känner missnöje handlar om att vården ger en förenklad bild av processen.

Vårdguidens hemsida informerar man om att det kommer uppstå en blödning och att det kan göra ont, och att patienten då kan få smärtlindring. Men hur kraftig blödningen kan bli eller nivån av smärta finns det ingen information om, utan oftast liknas dessa vid mensblödningar och mensvärk.

Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi, delar Tanja Tydéns bild av att det är viktigt att vården förmedlar en realistisk bild av vad som kan hända under en abort.

– Det största problemet som många kvinnor upplever är just smärta och blödningar, säger hon.

Kristina Gemzell Danielsson säger också att det är problematiskt att det finns en bild av oönskad graviditet och abort som något okomplicerat.

– Tyvärr finns missuppfattningen att det bara är att ta ett piller, så enkelt är det däremot inte. Det är jätteviktigt att de som ska göra abort får så korrekt information som möjligt om vad de har att vänta sig, säger hon.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!