Var femte väljare kan se samarbete med SD

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Om det politiska block du stöder behöver samarbeta med flera partier i riksdagen för att uppnå majoritet för sin politik, vilka samarbetspartier anser du då är acceptabla?".
Om det politiska block du stöder behöver samarbeta med flera partier i riksdagen för att uppnå majoritet för sin politik, vilka samarbetspartier anser du då är acceptabla?".
Om det politiska block du stöder behöver samarbeta med flera partier i riksdagen för att uppnå majoritet för sin politik, vilka samarbetspartier anser du då är acceptabla?".

Nästan var femte väljare som inte sympatiserar med Sverigedemokraterna kan ändå tänka sig att det block de stöder samarbetar med Jimmie Åkesson.

Bland alliansväljarna sträcker var fjärde person ut en hand till SD, visar en undersökning från Expressen/Demoskop.

Regeringsfrågan har varit extra aktuell i svensk politik ända sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Som det ser ut i opinionsmätningarna i dag kommer varken alliansen eller de rödgröna partierna kunna bilda en majoritetsregering utan att bjuda in partier från det andra blocket - eller Sverigedemokraterna.

Det sistnämnda alternativet har alla partier sagt blankt nej till. Men väljarna är inte lika entydiga på den punkten.

Expressen lät Demoskop ställa följande fråga till 685 väljare: Om det politiska block du stöder behöver samarbeta med flera partier i riksdagen för att uppnå majoritet för sin politik, vilka samarbetspartier anser du då är acceptabla?".

Svarsalternativen var "Partier i det andra blocket", "Sverigedemokraterna", "Både partier i det andra blocket och Sverigedemokraterna" och "Ingetdera är acceptabelt".

Fem procent svarade "Sverigedemokraterna" och tolv procent svarade "Både partier i det andra blocket och Sverigedemokraterna" - vilket innebär att 17 procent av väljarna, nästan var femte, kan tänka sig ett samarbete där Sverigedemokraterna ingår.

Var fjärde alliansväljare

Bland alliansväljare är motsvarande siffra 26 procent.

– Man kan notera att var fjärde alliansväljare i undersökningen faktiskt kan tänka sig uppgörelser med Sverigedemokraterna. Det här är en grupp som blir intressant att följa om regeringsfrågan ställs på sin spets, säger Peter Santesson, analyschef på Demoskop.

En klar majoritet vill inte ha ett samarbete med Sverigedemokraterna. 62 procent valde svarsalternativet "Partier i det andra blocket" och 21 procent svarade "Ingetdera är acceptabelt.

– Resultatet pekar på ett tydligt väljarmotstånd mot samarbete med SD, säger Peter Santesson.

Jimmie Åkesson ser resultatet som ett kvitto på den senaste mandatperiodens arbete.

– Det är glädjande att så många som inte röstar på oss ändå tycker att vi är ett alternativ för regeringsunderlaget, det visar att vårt arbete i riksdagen och runtom i landet ger resultat. Det kan också vara en del av förklaringen till såväl Löfvens som Reinfeldts tydligt tilltagande desperation över läget, säger SD-ledaren.

Så gjordes undersökningen

Period: 19-20 november 2013

Metod: Webbundersökning inom ramen för Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.

Antal intervjuer: 685 intervjuer

Vägning: Resultatet har vägts med avseende på kön, ålder och politiska sympatier för att på bästa sätt representera den röstberättigade allmänheten.

Beställare: Expressen

Genomförare: Demoskop

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.