Väljarnas dom över regeringens politik: • Rätt: Språkkrav och mobilförbud • Fel: Marknadshyror

Isabella Lövin (MP) och Stefan Löfven (S).
Foto: OLLE SPORRONG
Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L).
Foto: ROBERT EKLUND / ROBERT EKLUND/STELLA PICTURES STELLA PICTURES

De flesta väljare är mer positiva än negativa till reformerna i överenskommelsen mellan S, MP, C och L.

Det visar en ny mätning som Demoskop har gjort på uppdrag av Expressen.

– Konflikterna kring regeringsbildningen har varit stora, men när regeringen nu är på plats kan man konstatera att många av de politiska förslagen i regeringsförklaringen har ett ganska brett folkligt stöd, säger Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop.

Mätinstitutet Demoskop har frågat väljare från samtliga riksdagspartier vad de tycker om 18 av de mest profilerade förslagen i mittenöverenskommelsen – bland annat höjda pensioner, språktest för medborgarskap och mobilförbud i skolan.

Mätningen visar att en majoritet av väljarna är övervägande positiva till åtta av de 18 reformerna som ingår i undersökningen.

Mest positiva är väljarna till förslaget om att göra det lättare att utvisa personer dömda för hedersrelaterade brott. 89 procent av väljarna säger att förslaget är bra. Minst positiva är Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare, men även bland dem uppger 60 procent att förslaget är bra.

– Att göra det lättare att utvisa dömda för hedersrelaterade brott får tummen upp från en bred väljarkår, säger Peter Santesson.

– Även bland V- och MP-väljarna, som annars brukar stå längst från hårdare kriminalpolitik, är det en majoritet som gillar förslaget. Medvetenheten om den här typen av brott, som så tydligt slår mot kvinnors frihet och möjlighet att delta i samhället, har växt fram successivt. Men nu har det blivit allmängods att önska sig tuffa tag mot hedersbrott.


Positiva till språktest för medborgarskap

77 procent av väljarna är positiva till att införa kunskapstest i svenska och samhällsvetenskap för medborgarskap.

– Det är en fråga som skapat mycket debatt, men bland väljarna är det bara bland V- och MP-sympatisörerna som det finns ett tydligare motstånd. Men även bland de väljarna är faktiskt motståndarna i minoritet. Man får säga att det här är ett förslag som nog varit mer omstritt i debatten än det är bland allmänheten, säger Santesson.

" Det har sagts att mycket om att regeringens reformagenda lutar åt höger och att C och L varit väldigt framgångsrika i förhandlingarna. Intressant nog tycks flera av de tydliga marknadsliberala reformerna möjligen vara ännu populärare bland M- och KD-väljare än bland Centerns och Liberalernas egna väljare. Sådant som breddat RUT-avdrag, fler undantag från turordningsregler och avskaffad värnskatt är reformer som framför allt gör moderata väljare på gott humör. Allianskonflikten kring om det var rätt att göra upp över blockgränsen gäller i rätt liten grad sakpolitiken", säger Santesson om hela undersökningen.

De två skolförslag från överenskommelsens skolförslag som är med i undersökningen – mobilförbud och en utredning av förstatligandet av skolan – får brett stöd bland väljarna.

76 respektive 71 procent av väljarna tycker att förslagen är bra – samtliga partiers väljare är mer positiva än negativa.

– Med tanke på hur mycket ordningsproblemen i skolan har uppmärksammats är det inte förvånande att ett mobilförbud får så stort stöd. Det är ingen lättsåld idé att det skulle vara särskilt bra för skolarbetet att tillåta mobiler inne i klassrummen. Det krävs nog solid argumentation för att övertyga någon om det, säger Santesson.

– Att förstatliga skolan samlar också påfallande bred uppslutning över partigränserna. Staten uppfattas ofta som en allmänt mer kompetent aktör än kommuner. Att många vill vända sig till staten där man anser att lokala nivåer har brustit får man se som naturligt.

Väljarna negativa till marknadshyror vid nybyggnation

Det förslag som väljarna är mest negativa till är marknadshyror vid nybyggnation. Bara 23 procent av väljarna tycker att förslaget är bra – 48 procent tycker att det är dåligt. Av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare, som är mest positiva till förslaget, tycker 44 procent att det är bra.

83 procent av Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare tycker att det är dåligt.

– Att låta hyressättningen vara fri vid nybyggnation är ett förslag som väcker ganska begränsad entusiasm bland väljarna. Och det speglar att det är svårt och otacksamt att reformera bostadsmarknaden. Bostadsbrist och köer gillar ingen. Men problemet är att de allra flesta redan har en bostad och har något att förlora på regelförändringar. Att låta hyressättningen bli fri vid nybyggnation kan uppfattas som första steget till fria marknadshyror, och där finns stora grupper som skulle ha mycket att förlora och är emot förändringar, säger Santesson.Viktiga punkter i undersökningen

Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop, analyserar hur de tillfrågade svarat.


Fråga: Lättare att utvisa dömda för hedersrelaterade brott .

Analys: – Det här har varit en rätt lång resa i samhällsdebatten och en rätt konfliktfylld fråga. Men den här undersökningen visar ju att det finns en väldigt bred samsyn hos allmänheten, att önskar sig ett resolut agerande från samhällets sida. Det är värt att noterade att även Miljöpartiets väljare tycker en majoritet att de som döms för sådana här brott ska utvisas. Det är intressant vilken solid majoritet det finns för att samhället ska ta i med hårdhandskarna mot den här typen av brott.


Fråga: Kunskapstest i svenska och samhällskunskap för medborgarskap.

Analys: - Detta är en klassiker i svensk politik som debuterade med dåvarande Folkpartiet valet 2002, vilket gav dem väljarframgångar. Men därefter har inte mycket hänt på det här området. Den här undersökningen visar att en rejäl majoritet tycker det är en bra idé. Bland V- och MP-väljare tas förslaget inte emot med så mycket entusiasm. Men även i den gruppen är det faktiskt fler som tycker att det är ett bra förslag. Förslaget går hem bland båda könen och väljare i alla åldrar.


Fråga: Införande av mobilförbud i skolan

Analys: - Det är möjligt att det finns en del skoldebattörer som har synpunkter och kan tycka att en mobiltelefon kan fylla en pedagogisk funktion. Men intuitivt är det en väldig uppförsbacke att argumentera för att det är en bra idé att elever sitter med mobiltelefoner inne i klassrummet. Man kan konstatera att även personer med barn i princip i samma utsträckning tycker som andra att det är en bra idé med mobilförbud. Det är ett förslag som går hem i stugorna.


Fråga: Förstatligande av skolan.

Analys: – Många minns när skolan kommunaliserades, det var på Göran Perssons tid. Det är en brytpunkt som ofta pekas ut som en faktor när man diskuterar att det började gå utför. Nu finns en bred uppslutning bland väljarna att förstatliga skolan igen. Många eftersöker nationell likvärdighet i kvalitén på skolan oavsett var man bor, och man har uppfattningen att när staten går in kan detta garanteras.


Fråga: Fri hyressättning vid nyproduktion.

Analys: – Jag är inte förvånad att det här är en omstridd reform. För de allra flesta innebär marknadshyror att man är rädd att det skulle höja ens egna boendekostnader. Nu är den här reformen mer försiktig och riktar sig bara mot nyproducerade hyresrätter, men att så pass många ändå reagerar negativt beror på att många uppfattar reformen som ett första steg på en politisk resa som kommer att leda till marknadshyror. Och detta motsätter man sig . Så det politiska priset är högt för en sådan reform.


Fråga: Samma skatt på löner och pensioner.

Analys: –  Det här en fråga som i synnerhet engagerar de som är äldre. Här ser vi stora åldersskillnader i hur man ser på frågan. Med ökande ålder stiger antalet som tycker det är ett bra förslag. Bland dem under 40 är det inte ens 40 procent som stöder förslaget. Bland de som nått pensionsåldern är det över 80 procent. Så kopplingen till den egna plånboken är väldigt tydlig. Det gäller i överhuvudtaget i pensionsfrågor.


Fråga: Fri entré på statliga museer.

Analys: – Här finns en tydlig politisk dimension. S, MP, C och L-väljare tycker genomgående att det här är ett bra förslag. Även L och C trots att det från början var ett rödgrönt förslag. Men väljare som står längre till höger är kritiska till det. Det är också en reform som är mer populär bland kvinnor än bland män, det är ett tydligt mönster. Men det är bara en fyra män som tycker det är dåligt, så förslaget går ju hem på det hela taget.


Fråga: RUT-avdrag för fler typer av tjänster.

Analys: – Det är intressant att förslaget om rutavdraget visserligen är populärt bland L- och C-väljare, men det är klart populärare bland M- och KD-väljarna. RUT-reformen är väl en av de reformer från alliansen-tiden som uppfattas som framgångsrik. Idén att bredda RUT-avdraget till andra områden har återkommit gång på gång. Så det här är verkligen moderat hemmaplan, och en av punkterna där M- och KD-väljarna gläds mer än vad C- och L-väljarna själva gör.


Sammanfattande kommentar hela undersökningen.

Peter Santesson, Demoskop:


– Det har sagts att mycket om att regeringens reformagenda lutar åt höger och att C och L varit väldigt framgångsrika i förhandlingarna. Intressant nog tycks flera av de tydliga marknadsliberala reformerna möjligen vara ännu populärare bland M- och KD-väljare än bland Centerns och Liberalernas egna väljare. Sådant som breddat RUT-avdrag, fler undantag från turordningsregler och avskaffad värnskatt är reformer som framför allt gör moderata väljare på gott humör. Allianskonflikten kring om det var rätt att göra upp över blockgränsen gäller i rätt liten grad sakpolitiken. 

Så gjordes undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten.

Frågor: ”Vilken reform tycker du skulle vara viktigast att genomföra i Sverige just nu?”, ”Regeringsförklaringen innehåller en rad olika politiska förslag. Vad tycker du om följande?”

Undersökningsperiod: 23-25 januari 2019

Metod och urval: Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.

Antal genomförda intervjuer: 1 015 intervjuer.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder och parti i senaste val.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.