Löfvens bakslag: ”Trump har högre förtroende”

Trots att Stefan Löfven bildat en regering med brett stöd i Sveriges riksdag gör väljarna tummen ned.
Tungt besked för Stefan Löfvens regering.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN
36 procent uppger att de skulle ha förtroende för en M/KD-regering med stöd av SD.
Foto: OLLE SPORRONG

Trots att Stefan Löfven bildat en regering med brett stöd i Sveriges riksdag, och inlett ett historiskt samarbete över blockgränsen, gör väljarna tummen ned.

Endast 33 procent har förtroende för regeringen – medan 62 procent misstror den. Det visar en opinionsmätning som Sifo gjort på uppdrag av Expressen.

– Det är naturligtvis ett stort problem för Socialdemokraterna och det minskar manöverutrymmet för regeringen, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Samtidigt uppger fler att de skulle ha förtroende för en M- och KD-regering med passivt stöd av SD.

När januariavtalet mellan S, C, L och MP presenterades i början av året stod det klart att Sverige för första gången på över 20 år skulle styras av en regering som byggde på ett brett samarbete över blockgränsen.

Att Centern och Liberalerna bytte sida i svensk politik var historiskt.

– Vi har nu en handlingskraftig regering som inte är beroende av Sverigedemokraterna, sa Stefan Löfven när han som en följd av uppgörelsen röstades fram som ny statsminister den 18 januari 2019.

Samarbetet mellan de fyra partierna har än så länge resulterat i två budgetar, och en lång rad omfattande reformprocessen har också dragits i gång.

Sifo-undersökningen visar att bara 33 procent har mycket eller ganska stort förtroende för regeringen.
Foto: Magnus Hallgren/DN/TT / Dagens Nyheter
36 procent skulle ha mycket eller ganska stort förtroende för en regering med M och KD, stödda av SD.
Foto: Magnus Hallgren/DN/TT / Dagens Nyheter
Ur Expressen i dag.
Toivo Sjörén om att bara 33 procent har förtroende för regeringen.

Sifo: ”Ingen positiv signal”

Men väljarna tycks vara måttligt imponerade. Enligt en ny undersökning från Sifo uppger endast 3 procent att de har ”mycket stort förtroende” för regeringen, medan 30 procent har ”ganska stort förtroende”.

Totalt har alltså bara en tredjedel av väljarna förtroende för regeringen. Samtidigt uppger 62 procent att det har ”ganska litet” eller ”mycket litet” förtroende för regeringen.

Toivo Sjörén är opinionschef på Sifo, som gjort undersökningen på uppdrag av Expressen.

– Det är ingen positiv signal att bara ha en tredjedel av befolkningen bakom sig, även om man blickar ut internationellt kan man se att exempelvis Trump har högre förtroende än så, säger han.

Förtroendet för regeringen har också sjunkit med 7 procentenheter sedan januari, och bara efter den akuta flyktingkrisen, 2016, hade regeringen marginellt lägre förtroende än nu.

Ser man i ett längre perspektiv och jämför med den tidigare alliansregeringens förtroende, som var uppe i 62 procent 2010 och låg på över 50 procent fram till 2013, är det en rejäl nedgång som skett. 

Enligt Toivo Sjörén minskar regeringens manöverutrymme när väljarna inte uppskattar vad de ser.

– Man måste ha ett folkligt stöd för att få en acceptans, säger han.

36 procent stöttar M/KD-regering

Misstron mot regeringen är föga överraskande som starkast bland väljare från SD, KD och M. Men även bland C-väljare och L-väljare har en majoritet lågt förtroende för regeringen. Och än mer anmärkningsvärt är det, enligt Toivo Sjörén, att så många som en femtedel av S-väljare också uppger att de har lågt förtroende för regeringen.

Men det är inte bara att väljarna misstror den S-ledda regeringen. Alternativet som stod till buds i vintras, en regering bestående av M och KD med passivt stöd från SD, får marginellt bättre siffror: 36 procent uppger att de skulle ha ganska eller mycket stort förtroende för en sådan regering. 

– Det finns en stor acceptans bland moderater och kristdemokrater för den här typen av indirekt samarbete, säger Toivo Sjörén, som dock påpekar att skillnaden mellan de två regeringsalternativen inte är statistiskt säkerställd. 

Det man också kan slå fast utifrån undersökningen är att väljarkåren är djupt splittrad och polariserad, och det är stora skillnader mellan män och kvinnor.

För Moderaterna, som på torsdagen inleder sin stämma i Västerås, är siffrorna alltjämt ett styrkebesked. Det har den senaste tiden kommit en rad signaler om att partiet åter har viss medvind efter en vår som var tuff för partiet.

Något som också lär glädja Moderaterna och oroa Socialdemokraterna är L-väljarnas syn på S. 

En stor majoritet av L-väljarna, 66 procent, har ganska litet eller mycket litet förtroende för Socialdemokraterna. Samtidigt uppger en majoritet av dem, 57 procent, att de har stort förtroende för Moderaterna. 

Här återfinns också en stor skillnad mellan Liberalerna och Centern, där det bland C-väljare är dramatiskt lägre förtroendesiffror för Moderaterna.

– Bland centerpartister är förtroendet i dag högre för Socialdemokraterna än för det är för den gamla allianskollegan Moderaterna. I Liberalerna är det i stället mycket större förtroende för Moderaterna än Socialdemokraterna. Det speglar en rejäl splittring mellan de två partierna, säger Toivo Sjörén. 

Så gjordes undersökningen

Målgrupp: Allmänheten 18-79 år

Frågor:

Hur stort förtroende har du för Moderaterna?

Hur stort förtroende har du för Socialdemokraterna?

Hur stort förtroende har du för regeringen?

Hur stort förtroende skulle du ha för en regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna med passivt stöd från Sverigedemokraterna?

Undersökningsperiod: 11-14 Oktober 2019.

Metod och urval: Webbintervjuer i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade panel.

Antal genomförda intervjuer: 1 548

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, region och parti i senaste riksdagsval.

Beställare: Expressen.

Statsvetaren: Ryggar inte för samröre med SD

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt har anklagat M och KD för att ha kopierat SD:s politik. Så här sa statsvetare Jenny Madestam om den anklagelsen.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.