Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Våldsbrottslingar och Putinanhängare släpps in på Försvarets kurs - utan kontroll

Military weekend är prva-på-helger som ska locka fler till Försvarsmakten och hemvärnet. Bilden är från en hemvärnsövning i Skåne. Foto: BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER
Utdragen ur säkerhetsrapporten visar bland annat att flera av eleverna varit dömda för våldsbrott och att instruktörer utsatts för förföljelse och skadgörelse.

Nazist, våldsbrottslingar och Putinsympatisörer.

Expressen kan nu avslöja hur kursdeltagare - utan någon kontroll - ska ha släppts in på Försvarsmaktens område.

I en intern säkerhetsrapport varnar major Johan Nyström för ”mörkertal vad avser elevernas brottsliga förflutna och lojaliteter”.

Military weekend är prova-på-helger som sedan 2013 hålls för att locka fler till Försvarsmakten och hemvärnet. Helgerna arrangeras av frivilliga försvarsorganisationer, som Försvarsutbildarna, men bekostas av Försvarsmakten och hålls mest på myndighetens områden. I informationen från myndigheten beskrivs helgerna som ett tillfälle för nyfikna att "prova det militära livet med bland annat förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning."

På Försvarsutbildarnas sajt utvecklas de inslag som kan ingå i helgen, bland annat "överlevnadsmoment" och att man kan få "prova på att skjuta".

Deltagarna ska vara över 18 år - men det görs inga bakgrundskontroller.

Expressen har nu tagit del av en säkerhetsanalys som major Johan Nyström, som lett flera av prova-på-helgerna, tog fram i september förra året. Analysen utgår från ett 40-tal kurstillfällen, med mellan cirka 20 och 60 deltagare vid varje tillfälle.

”Föräldrar som är officerare i ryska försvarsmakten”

Nyström, som också sitter i överstyrelsen för Försvarsutbildarna, skriver att det inte går att fastslå deltagarnas lojaliteter och motiv, men i samtal har Rysslandssympatier och kopplingar till ryska försvarsmakten framkommit:

"(V)id samtal med eleverna har det t ex framkommit sympatier med rysk utrikes- och säkerhetspolitik samt kriminella gäng. Elever har informerat om föräldrar som är officerare i ryska försvarsmakten."

Bland deltagarna finns också våldsbrottslingar, enligt analysen:

"I genomsnitt två av 20 elever vid varje kurs uppger i samtal med kursledningen att de dömts för våldsbrott (misshandel, mordbrand, våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman etc.)."

Deltagare ska till och med ha utsatt kursinstruktörer för brott:

"Vid enstaka tillfälle har elever efter kursen utsatt instruktörer för olaga förföljelse (stalking) antingen via sociala medier, e-post eller direkt kontakt. Vid ett tillfälle har instruktörs fordon utsatts för skadegörelse vid hemmet, händelserna har polisanmälts."

LÄS MER: Nazist deltog i militärhelg  – syns i UR-dokumentär 

 

”Våldsbrottlingar” och ”spänningssökare”

Enligt analysen är det svårt att avgöra om deltagarna ens är svenska medborgare:

"I genomsnitt 50 procent av alla deltagare är födda utomlands. I vissa fall är de svenska språkkunskaperna mycket bristfälliga. Det går därför inte att fastställa om alla elever har svenskt medborgarskap."

Analysen menar också att det finns en "hög" risk för "förlust av skyddsvärda tillgångar" i anslutning till military weekend:

"Bedömt finns mörkertal vad avser elevernas brottsliga förflutna och lojaliteter. Det är ett faktum att ett flertal elever vid varje kurs är dömda för vålds- och stöldbrott. Elevernas verkliga avsikter med deltagandet är okända. En del elever uppfattas som spänningssökare."

För att motarbeta risken föreslår major Nyström åtgärder:

"I syfte att motverka risken för informationsförluster, brottsliga angrepp och främmande underrättelsetjänst lämnas eleverna aldrig ensamma. Tillräcklig personaltäthet under hela kursen motverkar tillfällesstrukturen och kan på sådant sätt förhindra säkerhetsrisker t ex avbildning av skyddsobjekt."

Förhindra våldsbrott

För att förhindra att deltagare "begår våldsbrott med FM (Försvarsmaktens, reds anm) vapen" ska prova-på-helgernas instruktörer göra bedömningar av "enstaka elevs mottaglighet och lämplighet för deltagande i övningsmomentet" och att deltagarna får "aldrig hantera vapen självständigt."

Överste Peter Nilsson är Försvarsmaktens rekryteringssamordnare. Han understryker att ingen skyddsvärd verksamhet ska exponeras vid military weekend. Om uppgifterna om brottsdömda deltagare och deltagare med sympatier och kopplingar till Ryssland säger han:

– När det gäller brottsligheten så kan man aldrig riktigt veta, men när det gäller fientlig underrättelseverksamhet så är vår bestämda uppfattning att det är väldigt lågt intresse från främmande makt att titta på den här typen av enkel verksamhet.

Nilsson pekar på att lagstiftningen är väldigt restriktiv med säkerhetsprövningar, men att det blir aktuellt när personer sedan söker anställningar eller vid plikttjänstgöring hos myndigheten. 

 

LÄS MER: Så ska Sverige förberedas för krig

 

Borde rapporteras som avvikelser

Nyströms analys leder i alla fall till att vissa uppgifter ska kontrolleras, bland annat uppgifterna om brottslighet mot kursinstruktörer som, enligt Nilsson, då borde rapporterats som avvikelser.

Nyström skriver att det inte går att fastställa att alla elever har svenskt medborgarskap. Stämmer det?

– Det är ett krav som vi har så det är en sak som vi måste titta på. Det har också att göra med att vi anställer ju ingen i Försvarsmakten som inte är svensk medborgare. Det är en av frågorna vi tar med oss, säger Nilsson.

Bengt Sandström, Försvarsutbildarna. Foto: FÖRSVARET

Bengt Sandström är generalsekreterare för Försvarsutbildarna som håller i många military weekend-kurser. Han säger att han inte tagit del av säkerhetsanalysen och därför inte kan kommentera dess innehåll. Sandström säger att de inte har fått några nya instruktioner med anledning av analysen:

– Uppdraget att genomföra military weekend får vi från högkvarteret (på Försvarsmakten, reds anm) och vi har inte fått några begränsningar, riktlinjer eller beslut som särskiljer sig från tidigare år. Vi har fått i uppdrag att genomföra våra 43 military weekend under 2018.

– Försvarsmakten skulle rimligtvis ha kontaktat mig omgående om de hade gjort en annan bedömning än man tidigare gjort, alltså innan man fick in det här papperet från Johan Nyström, säger Sandström.

Nazist på försvarskursen

En av dem som deltagit i military weekend är våldsbrottsdömde NMR-nazisten Theodor Nordenadler, vilket Expressen kunde berätta i februari.

– Vi vill absolut inte bidra till att odemokratiska krafter eller kriminalitet kommer in i vår verksamhet. Vi vill inte ens tangera den där biten, men jag har inte rätt att genomföra en sökning för nånting annat än att hantera mitt medlemsregister eller kursadministration. Det är vad den enskilde kryssat för i en ruta när han eller hon väljer att bli medlem eller gå en kursverksamhet hos oss, säger Sandström på Försvarsutbildarna.

Våldsbrottsdömde NMR-nazisten Theodor Nordenadler är en av dem som deltagit i military weekend. Foto: POLISEN

Major Johan Nyström skriver i ett sms till Expressen:

"Vad gäller den säkerhetsanalys som avses är det ett internt och levande arbetsdokument som används i samband med planering. Normalt registreras inte detta dokument då det är en intern arbetshandling."

När Expressen vill ställa frågor till nazisten Theodor Nordenadler om military weekend skriver han i ett meddelande:

"Möt mig i en mörk gränd så ska jag berätta allt. Kom ensam..."