V vill stoppa SD med ett slutet talmansval

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Jonas Sjöstedt.
Foto: Henrik Montgomery / Tt

Vänsterpartiet vill försöka hindra att riksdagen i dag väljer en sverigedemokrat som en av de tre vice talmännen.

Partiet kräver därför en sluten omröstning i stället för att posten tillsätts genom acklamation.

S, V och MP har gjort klart att de kommer rösta blankt i omröstningen.

En sluten omröstning skulle kunna medföra att ledamöter i andra partier än V – i stället för att följa partilinjen – också kan markera mot SD, uppger Ekot i Sveriges Radio.

V har tidigare sagt att M, MP och C bör få de tre vice talmansposterna i stället för SD.

– Som talman företräder man inte i första hand sitt parti utan man företräder riksdagen och nationen Sverige. Sverigedemokraterna kan aldrig företräda oss. Det är ett parti som är i grunden annorlunda, sade V-ledaren Jonas Sjöstedt då.

Övriga partier har hittills inte haft något att invända mot att en SD-ledamot får en av de vice talmansposterna, eftersom Sverigedemokraterna blev tredje störst i valet och det följer riksdagspraxis att partiet då får en av posterna. SD har sagt att det ska offentliggöra kandidaten i dag.

Kan inte stoppa

Vänsterpartiet kan inte stoppa SD:s kandidat från att bli vald till talman, eftersom det inte finns någon motkandidat att rösta på. Det skulle förutsätta att Centerpartiet nominerar en kandidat, vilket man inte har gjort.

"Eftersom det saknas motkandidat kommer vi rösta blankt. Vi kommer inte ge vårt stöd till en kandidat från SD", skriver Vänsterpartiets gruppledare Hans Linde på Twitter.

Socialdemokraterna kommer att rösta blankt om det blir en sluten omröstning om SD:s kandidat till 2:e vice talman.

– Vi röstar inte för Sverigedemokraternas kandidat, säger Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg till TT.

Även Miljöpartiet kommer att rösta blankt vid omröstningen.

"MP röstar blankt om SD-kandidat till talman som tydlig markering", skriver språkröret Åsa Romson på Twitter.

Till skillnad från när talman väljs med acklamation, så kommer det vid sluten omröstning att framgå hur många som aktivt röstar för SD:s kandidat.

Kan bli en utdragen historia

Omröstningen kan därför bli en mycket utdragen historia. Om alla utom SD:s ledamöter väljer att rösta blankt, blir det bara 49 röster för SD:s kandidat. Det räcker inte.

Mer än hälften av de avgivna rösterna måste vara för, för att valet ska bli giltigt. I stället görs omröstningen om. Samma krav gäller då. Först vid den tredje slutna omröstningen accepteras de 49 rösterna.

Varje omröstning sker genom att kammarens 349 ledamöter ropas upp och går fram och lägger sin valsedel i en urna, vartefter alla valsedlar ska räknas.