Talmannen sågas: "Försvårar jobbet"

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Statsvetaren Olof Petersson.
Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Talman Per Westerberg försvårar regeringsbildningen med en ny konstitutionell praxis som han inte har något mandat för.

Det anser statsvetaren Olof Petersson, som skrivit böcker om regeringsbildningar i Sverige.

– Jag blev väldigt överraskad och förvånad när jag hörde talmannen. Såvitt jag vet har det aldrig förekommit att talmannen lyft fram ytterligare krav än att man ska klara en förtroendeomröstning. Därmed försvårar han regeringsbildningen, vilket han ju själv erkände, säger Petersson.

– Dessutom är det den nye talmannen som ska ha huvudansvaret för detta, säger han.

Per Westerberg sitter på ett gammalt mandat från förra mandatperioden.

Inom kort ska riksdagen välja en ny talman. I förarbetena till den nuvarande regeringsformen heter det att "det inte bör vara uteslutet att den gamla riksdagens talman för tids vinnande medverkar i ett inledande skede".

– Nu har ju talmannen bundit upp den nye på ett sätt som nog inte var avsikten, säger Olof Petersson.

"Säger det själv"

Han anser att Per Westerberg tar sig stora friheter i förhållande till grundlagen. Reglerna för regeringsbildningen är medvetet skrivna för att inte lägga fast hinder för regeringsbildningen. Men genom att lägga till kravet att en regering måste få igenom sin budget i höst, gör talmannen just det, enligt Petersson.

– Ja, det säger han ju själv när han konstaterar att det blir svårare att hitta en regeringsbildare som kan få igenom sin budget i december än en som kan klara en förtroendeomröstning. Jag tycker att det är anmärkningsvärt, säger Olof Petersson.

"Hör inte hemma"

Även professorn i statsvetenskap Olof Ruin reagerar på att talmannen fört in budgeten i regeringsbildningsprocessen.

– Detta är ett krav som inte finns i grundlagstexten och hör inte till talmannens uppdrag, säger han till tidningen Dagens Arena.

– Talmannen ska sondera vad partiledarna tycker och hitta förslag. I går kopplade han samman den statsminister han ska föreslå med huruvida han får igenom en budget eller ej. Det är två olika saker, talmannen kan absolut inte gå ut och säga att "mitt förslag baseras på hur jag ser möjligheterna att få igenom budget", säger Ruin.