SD växer och Fi rasar
i ny undersökning

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Rekordstöd. Jimmie Åkesson och SD går framåt i Demoskops senaste opinionsmätning och har nu 13,3 procent av väljarnas stöd.
Foto: Suvad Mrkonjic
Fi:s Gudrun Schyman.
Foto: Olle Sporrong

Sverigedemokraterna fortsätter uppåt.

I Expressens och Demoskops senaste mätning får partiet 13,3 procent - den högsta siffran hittills i opinionsinstitutets undersökningar.

- De tillväxtfaktorer som SD har ligger kvar. SD:s tillväxt är från ett missnöje med invandringspolitiken där de övriga sju partierna är överens, säger Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop.

I Expressens och Demoskops mätning för oktober syns en mindre uppgång för de rödgröna partierna - till 44,4 procent. Däremot backar regeringspartiet S med 0,7 procentenheter till 30,3 procent.

- Det faktum att vi inte ser några större förändringar är intressant. Det har ju varit en del politisk dramatik med regeringsbildningen med V. Än så länge kan man säga att de rödgröna väljarna ser ut att i stort acceptera det som sker. Det mesta har ju hänt ganska sent i den här mätperioden men än så länge vägrar väljarna att ändra sig trots all turbulens som varit, säger Santesson.

Gapet mellan blocken ökar

Moderaterna går framåt 0,8 procentenheter sedan valet. Folkpartiet ökar 0,1 procentenheter. Samtidigt går KD och C bakåt. Därmed ökar glappet mellan blocken till 5,1 procentenheter.

Sverigedemokraterna når sin högsta siffra någonsin i Expressens och Demoskops mätningar - 13,3. En uppgång med 0,4 procentenheter från valresultatet.

- Det befäster valresultatet och ger oss ett bra startläge när vi nu tar upp kampen med både M och S med siktet inställt på att i nästa val slåss om första- eller andraplatsen i svensk politik, skriver partisekreteraren Björn Söder, SD, i en kommentar.

Peter Santesson på Demoskop säger att opinionssiffrorna för Sverigedemokraterna är mer precisa nu än före valet eftersom man kalibrerat mot valresultatet.

- Det gäller alla partier men det var SD där opinionsinstituten träffade mest fel före valet. Många SD:are uppger inte vad man röstar på i mätningarna visade det sig, säger han.

Fi rasar till 2,1 procent

Undersökningen visar att Feministiskt initiativ har rasat. De går ner 1,0 procentenheter till 2,1 procent.

- Det kan jag tänka mig. Efter valet har det varit politiskt tyst runt oss för att vi inte kom in i riksdagen. Väljarna tänker inte att det ska bli ett nytt val på en gång, utan de koncentrerar sig på partierna som är inne i riksdagen. Jag ser siffrorna som naturliga, säger Fi:s Gudrun Schyman.

Hon menar att arbetet pågår för fullt på kommunal nivå. I nästa val tror Schyman att partiet även har tagit plats i riksdagen.

- Det är jag övertygad om. Vi har ett annat utgångsläge nu och kommer att växa ännu mer under den här tiden.

Ann-Cathrine Jungar – docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola

SD ökar efter valet - varför?

'' De har en väldigt stabil väljarkår. Det som nu händer med diskussioner efteråt, att de har fått den här andre vice talmansposten och de övriga partiernas agerande är inget nytt som har påverkat deras roll. Den här nya regeringen och Vänsterpartiet har på olika sätt sagt att de tänker fortsätta den här isoleringen.

Gynnas SD av att de isoleras från de andra partierna?

'' Man vet från andra partier som haft den här isoleringen som till exempel Vlaams Belang i Belgien har man kunnat utnyttja det för att visa att man är uteslutna och använda det i en antietablissemangsretorik. Historiskt har det varit så. I Belgien tog det ganska lång tid innan partiets stöd började minska.

Vad händer med SD i framtiden?

'' Det är stabilt. Deras position är deras möjlighet till inflytande och ser inte ut att bli annorlunda. Sen får vi se vad som händer i samband med budgetförhandlingen.

FAKTA

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten.

Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)

Undersökningsperiod: 30 september-8 oktober 2014.

Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.

Antal genomförda intervjuer: 1 250.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.

Statistisk säkerhet: Inga signifikanta skillnader i förhållande till föregående mätning.