Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Så mycket pengar lovar partierna dig

Oavsett vem som vinner valet den 14 september så kommer din ekonomi att påverkas.
Foto: Olle Sporrong

Oavsett vem som vinner valet den 14 september så kommer din ekonomi att påverkas.

Valmanifesten är fyllda av löften: Socialdemokraterna utlovar sänkt skatt för pensionärer och höjda barnbidrag, medan alliansen lockar med höjt studiemedel och ett opåverkat jobbskatteavdrag.

Beroende på utfallet i valet kan plånboken både växa och krympa med tusenlappar.

Så påverkar valmanifesten din ekonomi:


Löntagaren

Alliansen: Behåller jobbskatteavdraget som ger lägre skatt på cirka 700 kronor om man tjänar 6000 kronor/månad, och upp till cirka 2200 kronor/månad om man tjänar över 30 000 kronor/månad.

Socialdemokraterna: Behåller jobbskatteavdraget, men vill trappa ned det vid inkomster över 60 000 kronor. Vid en inkomst på 75 000 kronor motsvarar det höjd skatt på 500 kronor/månad. Lönegapet mellan män och kvinnor ska minska genom regelbundna lönekartläggningar.

Vänsterpartiet: Alla löntagare upp till medelinkomst får oförändrad skatt. Från 30 000 kronor/månad höjs skatten något. Särskilt höginkomsttagare ska betala mer skatt.

Miljöpartiet: Skriver att de i stället för nya skattesänkningar vill göra statliga investeringar i skolan och äldreomsorgen bland annat. Vill även införa möjlighet till friår där man ska få ersättning motsvarande del av a-kassa. Vill förkorta normalarbetsveckan till 35 timmar.

Sverigedemokraterna: Inga specifika skattelöften, men vill minska samhällskostnaderna genom att begränsa invandringen.


Pensionären:

Alliansen: Påpekar att genomsnittspensionären betalar 850 kronor mindre i månaden i skatt än 2006. Lovar inga fler skattesänkningar. Vill utreda om det går att förändra systemet så att den intjänade pensionen fördelas lika mellan makar om man inte begär något annat.

Socialdemokraterna: Vill sänka skatten för pensionärer och ta bort pensionärsskatten helt för pensioner upp till 12 000 kronor i månaden. (Är månadsinkomsten 12 000 per månad, så är pensionärsskatten på cirka 300 kronor.)

Vänsterpartiet: Vill sänka skatten för alla med pensioner på upp till 16 000 kronor/månad. I exemplen anges sänkningar på 170-300 kronor i månaden. Vill avskaffa premiepensionssystemet och föra över dessa avgifter till inkomstpensioner. Vill även avskaffa den så kallade bromsen i pensionssystemet.

Miljöpartiet: Vill att äldre ska få bättre (ekologisk) mat och ökade möjligheter att komma ut och ta del av kultur med mera.

Sverigedemokraterna: Vill slopa pensionärsskatten och kraftigt höja garantipenisonerna. Dessutom tänker man avskaffa patientavgiften för alla över 85 år, och ge ett förstärkt tandvårdsbidrag till alla pensionärer.


Barnfamiljen:

Alliansen: Vill ge den andra föräldern rätt till ersättning för att följa med till mödravården, och göra det möjligt att få föräldrapenning för hela inskolningen. Även ta bort plikten att anmäla VAB samma dag som barnet insjuknar. Vill stärka jämställdhetsbonusen för dem som delar jämnt på föräldraledigheten.

Socialdemokraterna: Vill höja barnbidraget och studiebidraget för gymnasister med 100 kronor per barn, och underhållsstödet för ensamstående med 50 kronor.

Vänsterpartiet: Vill höja underhållsstödet med 400 kronor för barn under 13 år och med 600 för dem som är 13–19 år. Vill även att grundnivån i föräldraförsäkringen höjs till 250 kronor per dag. Önskar dessutom en individualiserad föräldraförsäkring.

Miljöpartiet: Vill dela föräldraförsäkringen i tre lika delar, vilket i praktiken innebär två nya "pappamånader". Vill även ha höjt underhållsstöd och skatteavdrag för ensamstående föräldrar.

Sverigedemokraterna: Vill höja föräldrapenningen och låta familjerna själva bestämma hur man tar ut den. Vill även höja vårdnadsbidraget, samt underhållsstödet.


Arbetslös:

Alliansen: Utlovar inte mer pengar, men vill tillåta personer med a-kassa att delta i en kortare utbildning med bibehållen a-kassa.

Socialdemokraterna: Vill höja taket i a-kassan så att den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 80 procents ersättning, och ersättningsnivån ska vara 80 procent under hela ersättningsperioden.

Vänsterpartiet: Vill höja den lägsta dagpenningen till 410 kronor och den högsta till 960 kronor, och ersättningsnivån till 80 procent för hela perioden. Vill även ge fler rätt till a-kassa.

Miljöpartiet: Vill införa en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla. Vill även höja golvet och taket i a-kassan.

Sverigedemokraterna: A-kassan ska vara obligatorisk och avgiftsfri. Ersättningen bör vara som högst de första tre månaderna för att sedan successivt trappas ned.


Sjukskriven:

Alliansen: Utlovar inga förändringar av sjukpenningen, men vill ge företagen ett högkostnadsskydd för sjuklöner som ska minska risken med att anställa.

Socialdemokraterna: Vill höja taket i sjukpenningen till åtta prisbasbelopp i ett första steg och på sikt tio prisbasbelopp. Vill också att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukdomsperioden, och att tidsgränsen i sjukpenningen tas bort.

Vänsterpartiet: Vill höja ersättningsnivån i sjukförsäkringen till 80 procent av SGI, och taket från 7,5 till 9 prisbasbelopp, det vill säga från 333 000 till drygt 399 000 kronor (räknat på 2014 års belopp). Vill även ta bort sänkningen av sjukpenningen som inträffar efter 365 dagar och avskaffa den gräns som gör att man mister sin sjukpenning efter 550 dagar.

Miljöpartiet: Det ska bli lättare att arbeta deltid för den som är sjukskriven. Vill införa en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

Sverigedemokraterna: Inga specifika löften kring sjukpenning. Däremot vill man ha ett minskat sjuklöneansvar för alla företag. För de mindre ska det vara helt slopat.


Student:

Alliansen: Vill höja studielånet så att studenterna kan få låna 1000 kronor mer i månaden. Vill även höja åldersgränsen för studiemedel.

Socialdemokraterna: Vill göra det möjligt att efter avslutat gymnasium ta studielån för körkort. Sjuksköterskor och undersköterskor ska erbjudas studielön under specialistutbildning.

Vänsterpartiet: Vill höja studiemedlet med 1000 kronor i månaden, varav 650 kronor avser bidragsdelen.

Miljöpartiet: Vill höja studiebidraget. Studenter ska omfattas av socialförsäkringssystemet på samma villkor som arbetstagare

Sverigedemokraterna: Vill förenkla byggnormerna för studentbostäder. Annars inga specifika löften.


Källa: Partiernas valmanifest. När det gäller Vänsterpartiet är informationen från vad de på hemsidan publicerat under vinjetten "vår politik" eftersom deras manifest är mer kortfattat än de andra partiernas.