Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

"Reinfeldts tal är jackpot för SD"

Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Fredrik Reinfeldts uttalande om invandringens kostnader spelar Sverigedemokraterna i händerna, enligt statsvetare.

Därför fokuserar SD nu sin kampanj på denna fråga.

- SD ser nu chansen att få tydligare politisk konflikt när det gäller invandringen, säger Anders Sundell, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Flera statsvetare understryker att Fredrik Reinfeldts tal kan ge Sverigedemokraterna medvind i valrörelsen.

- SD hoppas att Reinfeldt ska fortsätta att tala mycket om invandring i valrörelsen. Och att andra partier också ska göra det. Det är en chans för SD och de har därför intresse av att fokusera sin kampanj på den frågan, säger Anders Sundell, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Tjänar på profilfrågan

Reinfeldt för med sitt tal in invandringen som en central fråga i politiken. Alla partier vill se sina profilfrågor i fokus för debatten - och invandringen är SD:s profilfråga.

- SD tjänar på om deras profilfråga blir en viktig fråga i valet. De hoppas att invandringen ska bli en viktig fråga efter Fredrik Reinfeldts tal. SD ser nu chansen att få tydligare politisk konflikt när det gäller invandringen, säger Anders Sundell.

- Invandringen är en fråga som är central för partiet och där de har hög trovärdighet. Undersökningar visar att många tycker att SD har bäst politik i invandringsfrågan. Ännu fler tycker säkert att de har sämst politik i denna fråga, men tillräckligt många sympatiserar med dem för att de ska tjäna på att invandringsfrågan lyfts upp, säger han.

Genuin och ärlig

När statsministern talar om miljardkostnader för han in de ekonomiska aspekterna av flyktingmottagningen, ett perspektiv som SD sedan länge vill få in i den politiska debatten.

Samtidigt menar Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet i Sundsvall, att talet är äkta och ärligt:

- Reinfeldts tal är jackpot för SD, jag förstår att de välkomnar hans utspel och ändrar sin strategi. Reinfeldt är genuin och ärlig i sitt tal, han har visat att han vill ha en generös invandringspolitik. Men frågan är om det är en missbedömning från Reinfeldts sida när han spelar SD i händerna på det här sättet, säger Niklas Bolin,

- Han lyfter fram den ekonomiska kostnaden. Det är precis den som SD skjuter in sig på. Det ekonomiska argumentet är mera rumsrent än invandrarfientlighet.

- När statsministern säger i princip samma som SD sak om kostnader får SD kvitto på vad de tidigare sagt. De ställer invandring mot välfärd. SD:s troliga strategi i valrörelsen blir nu att ta fasta på det här uttalandet, säger han.