Partiernas löften som de inte kan hålla

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Att svenska villkor ska gälla för alla i Sverige är en viktig del av Socialdemokraternas kampanj, men det sociala protokoll som låter kravet på svenska villkor gå före fri rörlighet, som partiet vill se, kräver förändringar i förordningen. Inget för parlamentet alltså.
Foto: Henrik Montgomery / Tt
Folkpartiet nämner kärnkraftsfrågan i sin valkampanj. EU bestämmer inte över den svenska kärnkraften.
Foto: Henrik Montgomery / Tt
SD vill "stoppa EU-tiggeriet" och betala mindre till EU. Tiggeri är inget som EU-parlamentet kan förbjuda.
Foto: Anders Wiklund / Tt
Kristdemokraterna har i sin kampanj budskapet att EU inte ska röra svensk äldreomsorg (inte på bilden). Svensk välfärd är dock inget som EU-parlamentet beslutar över.
Foto: Henrik Montgomery / Tt

Nej till EU-tiggeri, svenska villkor för alla och kärnkraft - det är några budskap på svenska partiers valaffischer inför EU-valet.

Men i vissa lägen handlar kampanjerna om sådant som EU-parlamentet inte beslutar om, eller har ett begränsat inflytande över.

– Det bidrar till en grumlighet av vad som står på spel i det här valet. Man kan tänka sig att partierna skulle göra det lite lättare för väljarna, säger han, säger statsvetaren Jonas Hinnfors.

Det var TT som först tittade närmare på partiernas affischer inför valet till EU-parlamentet på söndag. TT kunde då också konstatera att flera av de budskap som förs fram på affischer och i kampanjerna inte alls rör frågor som EU-parlamentet kan besluta över. Till exempel handlar det om Sverigedemokraterna, som kampanjar med budskap som "Det är dags att stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator" och "Mindre pengar till EU = mer pengar till svensk välfärd".

EU-parlamentet kan inte besluta om att tiggeriet förbjuds i Sverige. Sverigedemokraternas pressekreterare Linus Bylund säger att partiet anser att det som ska göras är att ställa hårdare krav på relativt nya medlemsländer som Rumänien och Bulgarien och begränsningar i hur EU-invånare kan röra sig inom unionen. Bland annat tillfälliga regler för visumtvång.

– Då har man koll på när människor kommer och när de åker. Det finns redan i dag regler om det som sträcker sig över tre månader, och det vill vi sänka till en månad. Där är parlamentet en viktig arena, säger Linus Bylund.

Är det en fråga för parlamentet?

– Opinionsbildning sker på olika arenor. Ju starkare EU-skepticismen blir i parlamentet, desto troligare blir det att kunna ändra detaljer i den fria rörligheten och sätta press på nya medlemsstater, säger Linus Bylund.

När det gäller den avgift som Sverige betalar till EU medger han att parlamentet inte har ett direkt inflytande över avgiften, men:

– Det man kan göra från parlamentshåll är att påverka budgeten och se till så att den inte sväller mer. Medlemsavgiften avgörs inte i parlamentet, men även där gäller att ju fler EU-skeptiska länder som kommer in i parlamentet, desto lättare blir det att omförhandla avtalet, säger Linus Bylund.

Med tanke på hur komplicerat EU är, kan det finnas en risk att man som väljare uppfattar att man får något annat än hur man röstat?

– Tvärtom skulle jag säga. Det är snarare viktigt att politikers visioner om vad man vill förändra kommer fram, snarare än detaljer.

Vill göra förändringar i fördraget

Socialdemokraterna trycker i sin kampanj hårt på budskapet att svenska löner och villkor ska gälla i Sverige. Partiet vill bland annat se ett socialt protokoll, en förändring i EU-förordningen som slår fast att den fria rörligheten inte ska före arbetsvillkoren i ett land. Men EU-parlamentet har inte det inflytandet över förordningen.

Även Miljöpartiet har, i sitt valmanifest, inskrivet att de vill göra förändringar i förordningen och ta bort formuleringar om att EU:s medlemsländer ska rusta militärt.

– Det är inte orimligt att det blir en diskussion om vad man vill med EU och hur man vill förändra det, och det blir en väldigt snäv debatt om man inte kan ta fram vilka fördragsändringar man vill göra också. Parlamentet diskuterar det också och kan påverka, säger Peter Eriksson, ett av Miljöpartiets toppnamn till EU-valet.

Experten: Bidrar till en grumlighet

Men att partierna kampanjar på det sätt som de gör kan bli ett problem för den enskilda väljaren, tror statsvetaren Jonas Hinnfors.

– Det bidrar till en grumlighet av vad som står på spel i det här valet. Man kan tänka sig att partierna skulle göra det lite lättare för väljarna, säger han.

Han tror inte heller att EU-frågorna får någon större betydelse i höstens riksdagsval, trots att flera av de frågor som nu lyfts fram av partierna egentligen hör hemma i det valet.

– Jag har oerhört svårt att se att EU-frågor blir en del av debatten inför valet. Och många av de här frågorna borde egentligen vara där, säger Jonas Hinnfors.

Partiernas budskap inför valet på söndag

Socialdemokraterna

Att svenska villkor ska gälla för alla i Sverige är en viktig del av partiets kampanj inför söndagens val. Men det sociala protokoll som låter kravet på svenska villkor gå före fri rörlighet, som partiet vill se, kräver förändringar i förordningen. Inget för parlamentet alltså. Men det finns frågor om arbetsmiljö som är mer aktuellt i parlamentet, låter partiet hälsa via sin pressjour

Kristdemokraterna

Vill att EU inte ska röra svensk äldreomsorg. Svensk välfärd är inget som EU-parlamentet direkt beslutar över, men KD:s pressekretarer Fredrik Hardt säger att det bland annat gäller regler för arbetstid.

Centerpartiet

"Rösta på Centerpartiet om du vill behålla svenska kronan som valuta", meddelar en av partiets affischer inför valet. Men Sverige har redan röstat nej till euron som valuta en gång. Det är inte heller i parlamentet som det beslutas om att Sverige ska gå med. Men Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl anser att parlamentets ageranden vad gäller räddningspaket och liknande har stor betydelse för Sverige och euron.

Vänsterpartiet

Trycker i EU-valet på att den svenska välfärden inte är till salu. Det baserar man främst på frihandelsavtalet med USA, som nu debatteras. Enligt partiet finns det paragrafer där i som gör att företag kan stämma länders regeringar om de gör förändringar i lagar, som är negativa för företagen.

Sverigedemokraterna

Vill "stoppa EU-tiggeriet" och betala mindre till EU. Tiggeri är inget som EU-parlamentet kan förbjuda, och parlamentet kan inte heller avgöra Sveriges medlemsavgift som beror på hur bra det går för landet. Linus Bylund, pressekreterare, menar att EU måste sätta press på nya medlemsländer för att stoppa tiggeri, och att parlamentet har inflytande över budgeten.

Miljöpartiet

Skriver i sitt valmanifest att de vill göra förändringar i EU-förordningen, för att inte tvinga länder att rusta upp. Men parlamentet har inte inflytande över EU-förordningen.

Folkpartiet

Säger "nej till rysk gas. behåll kärnkraften". Partiet hänvisar till den energiunion som diskuteras, och som bland annat ska stoppa rysk gas. Men EU bestämmer inte över den svenska kärnkraften.

Moderaterna

Bygger sin kampanj på att om bra saker händer i EU, blir det också bra här. Men ansvaret för en uppstyrd ekonomi, som partiet lyfter fram, ligger ofta på de enskilda länderna.

Piratpartiet

De viktigaste frågorna är dataskydd, integritet och upphovsrätt. På flera av punkterna som är viktiga för partiet har EU-parlamentet ett viktigt inflytande, bland annat när det gäller nya dataskyddslagar i unionen, och lagar för upphovsrätt. Men FRA-lagen, en viktig pusselbit, beslutas i Sverige.