Miljard-löftet från SD får kritik: "Oseriöst"

Jimmie Åkesson, SD.

Sverigedemokraterna presenterar i dag sitt valmanifest - med löften i mångmiljardklassen.

Finansieringen sköts i de flesta fall genom minskad invandring och mindre generöst stöd till invandrare.

Men siffrorna som läggs till grund för finansieringen har fått svidande kritik för att vara uppblåsta.

Totalt presenterades 105 olika förslag i SD:s valmanifest för 2015 till 2018.

Sverigedemokraterna lyfter själva fram fler vårdplatser, slopad "pensionärsskatt", sänkt arbetsgivaravgift för mindre företag, höjd a-kassa och utökad möjlighet till rätt till heltid i offentlig sektor i manifestet.

Huvuddelen av finansieringen för de flesta förslagen ska komma från besparingar på invandring.

Sverigedemokraterna har en förhoppning att asyl- och anhöriginvandringen ska minska med 90 procent på ett par års tid.

Men vad siffran bygger på kunde inte Jimmie Åkesson ge ett rakt svar på.

– Vi måste göra en bedömning på vad vår politik kommer att få för effekter och den bedömningen presenterar vi i det valmanifest som vi går till val på, sa Jimmie Åkesson till Expressen kort efter pressträffen.

Sågas av experter

Under nästa mandatperiod tror Sverigedemokraterna att man kan spara in 152 miljarder kronor på invandring och integration.

En siffra som tidigare fått svidande kritik av ekonomiexperter.

Störst kritik väcks mot partiets antagande om att en nyanländ invandrare kostar 1,5 gånger mer än en inrikes född i form av välfärdspengar inom skola, vård och arbetsmarknad.

– Detta är gripet ur luften och det är väldigt oseriöst att lägga en budget på antaganden. Det finns invandrare som är överrepresenterade inom vissa områden, men underrepresenterade på andra, har Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega, tidigare sagt till Expressen.

En av åtgärderna som enligt Sverigedemokraterna ska minska invandringen är bland annat att se till att Sverige striktare ska hålla sig till Dublinförordningen, det vill säga att asyl ska sökas i det EU-land migranten först kom till.

Vill att regeringen beslutar om stopp

Joakim Ruist, forskare på Handelshögskolan i Göteborg, säger att många som söker asyl tagit sig dolt till Sverige, medan andra kommit sedan andra EU-länder tittat bort och låtit dem resa vidare utan att registrera dem.

– I inget av fallen är det något som Sverige påverkar direkt utan det måste man ju i så fall få ta genom att få någon annan att kontrollera mer längs vägen, säger Ruist till TT.

Åkesson vill också att regeringen beslutar om ett stopp för flyktingmottagning från Syrien och Irak. I stället ger SD 8,5 miljarder kronor mer till FN:s flyktingorgan UNHCR till 2018.

Någon specificering av hur mycket minskad invandring var och en av de olika åtgärderna ska leda till har inte SD gjort. Partiet hänvisar till att Danmark kunnat minska sin invandring.

"Oerhört viktigt"

Representanter för UNHCR har vid flera tillfällen de senaste dagarna kritiserat SD för att använda dem som slagträ i sin argumentation. Organisationen har betonat att behovet av ökade anslag i närområden inte betyder att länderna bör svära sig fria från asylmottagande.s

- Där är Sverige för UNHCR globalt en oerhört viktig samarbetspartner i vårt påverkansarbete som syftar till att förmå och stödja alla medlemsländer i EU att tillämpa rättsäkra asylprocesser. Sverige har en stark trovärdig internationellt, det är ett land som strävar efter att efterleva sina internationella åtaganden på asylområdet och det är oerhört viktigt att det fortsätter, säger Karolina Lindholm-Billing, biträdande regionchef för norra Europa.