Fi breddar politiken i plattformen inför valet

Feministiskt initiativs talesperson Gudrun Schyman presenterar på lördagen partiets valplattform.
Foto: Lisa Mattisson Exp

Feministiskt initiativ presenterar i dag sin valplattform som ska ge valframgångar i höst. Jämställda löner, samtyckeslag vid sex, militär nedrustning och uppehållsstånd för papperslösa är några av de 26 punkterna i programmet.

– Parti efter parti hissar feministisk flagg och det är bra tycker jag, säger Gudrun Schyman.

Inne på Malmömässan på Nordisk forum passade Gudrun Schyman på att presentera partiets valplattform. I våras hade allmänheten möjlighet att rösta på vilka frågor de ansåg är viktigast för partiet att driva. Omröstningen bestod av 20 frågor och 10 000 människor röstade. Resultatet har sedan legat till grund för den valplattform som Fi:s styrelse kommit överens om.

Valplattformen är indelad i fyra områden. Bland de mest prioriterade frågorna hittas en arbetsmarknad fri från diskriminering, individualiserad föräldraförsäkring, ny sexualbrottslagstiftning, flyktingamnesti, skatt på växthusgaser och byggande av billiga hyresrätter.

– Vi är trötta på att kvinnor inte får tillräckligt lön. Enligt SCB dröjer det till år 2 138 innan vi har jämställda löner. Därför vill vi ge Medlingsinstitutet i uppdrag att arbeta för jämställda löner och vi vill också inrätta en jämställdhetsfond där vi höjer arbetsgivaravgiften med 0,5 procent och där enskilda företag ansöka om pengar för att komma åt problemet, säger Gudrun Schyman.

Fler medlemmar än flera riksdagspartier

Med drygt 16 700 medlemmar har Fi i dag fler medlemmar än flera riksdagspartier.

– Det känns fantastiskt tycker jag. Vi är fortfarande en volontärorganisation och vi arbetar väldigt hårt. Vi kommunicerar på sociala medier och försöker engagera. Det är otroligt roligt att så många vill vara med.

På fredagen påminde Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljarna om hur ense de är i jämställdhetsfrågor. Det är också dessa partier, samt Vänsterpartiet, som Gudrun Schyman helst samarbetar med i höst om Fi kommer in i riksdagen.

– Parti efter parti hissar feministisk flagg och det är bra tycker jag. Det har varit tyst alldeles för länge och det visar hur viktigt det är med feminism. Jag tror vi kommer att samarbeta med de partier som finns på den rödgröna sidan, av det enkla skälet att de ser mönstret av diskriminering i samhället, säger hon.

Fi:s valplattform

• Arbetsmarknad fri från diskriminering

• Individualiserad föräldraförsäkring

• Arbetstidsförkortning

• Slå ihop a-kassa, sjukförsäkring och socialtjänstens ekonomiska bistånd till en samlad social försäkring med garanterad lägstanivå.

• Höja garantipensionen och reformera pensionssystemet

• En starkare välfärd utan vinstuttag

• Normkritisk pedagogik i förskola och skola

• Göra skolan statlig och likvärdig.

• Lagstifta om rätt till heltid och barnomsorg på obekväm arbetstid.

• Stärka rätten till LSS och stoppa inskränkningar i stöd och service

• Avskaffa Rutavdraget då det är ett bidrag till bättre bemedlade på bekostnad av generella välfärdssatsningar

• Ny sexualbrottslagstiftning

• Öppna gränser och flyktingamnesti

• Inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter

• Göra FN:s barnkonvention till lag

• Ta bort undantagen i diskrimineringslagstiftningen

• Ge statligt grundstöd till kvinnojourer

• Instifta en ny samlevnadsbalk för alla slags familjer

• Avskaffa vapenexporten

• Kapa militärbudgeten och i stället göra stora investeringar i våldsförebyggande arbete

• Införa statliga subventioner till miljövänligt nybyggande av billiga hyresrätter

• Rotavdraget ska avskaffas och i stället ska miljonprogrammen renoveras

• Skatt på växthusgasutsläpp

• Satsa på tillgänglig kollektivtrafik och gratis kollektivtrafik i första hand i storstäderna

• Avskaffa momsen på tåg- och bussresor, ge SJ och Trafikverket mer resurser och nya direktiv så att biljettpriserna sänks

• Återinrätta Djurskyddsmyndigheten och höja ambitionerna inom djurrätt

• Driva en aktiv politik för att minska vårt beroende av fossila bränslen så att Sverige senast 2040 har ett helt förnyelsebart energisystem