Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Experterna om utspelen i debatten

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Helena Svaleryd är universitetslektor vid nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet.
Harry Flam är professor vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

Nationalekonomerna Harry Flam och Helena Svaleryd reder ut vad som egentligen var sant i debatten.

Andersson

Magdalena Andersson om att alliansen lånat till skattesänkningar:

"Vi har under flera år kritiserat regeringen för att man lånar till stora skattesänkningar och faktum är att svenska folket lånar 10 miljoner i timmen för att finansiera Anders Borgs skattesänkningar. Här var ju idén från Anders Borg att ökade klyftor och sänkta skatter skulle ge en massa jobb, men det har ju inte gett några jobb."

Nationalekonomernas analys:

Harry Flam: "Där tycker jag att Magdalena Andersson är ute och cyklar lite, för budgetunderskott innebär att man lånar till pengar. Det hon inte tycker är att det går till skattesänkningar och inte till olika åtgärder. Hon är inte emot principen att låna i lågkonjunktur. Men om man ser på vilken stimulans som det ger spelar det ingen roll om det är skattesänkningar eller utgiftsökningar."

Helena Svaleryd: "Magdalena Andersson säger hela tiden att man lånat till skattesänkningar men jag tror att både är överens om att både måste stimulera ekonomin i en sådan lågkonjunktur, det kan man göra både med skattesänkningar och på andra sätt. Alliansen valde skattesänkningar, och det enda som är besvärligt när man måste börja spara igen är att skattesänkningar är permanenta utan annat kan vara mer temporärt."


Borg

Anders Borg om flyktingkostnaderna och Konjunkturinstitutet som tycker att de ökade utgifterna för flyktingar är överdriven:

"Vi som har ansvar måste ta ansvar, nu måste vi ge kommuner besked om att det kommer pengar, Arbetsförmedlingen måste få besked om att det finns mycket mer pengar till handläggare och Migrationsverket måste ordna boenden till tusentals människor som de inte hade räknat med och då kostar det på kort sikt en 6-7 miljarder och på längre sikt 12-13 miljarder. Det här kan inte räknas av på biståndet annat än inledningsvis och då är det en väldigt stor förändring på budgetsläget mellan juni och augusti, kanske en av de största som jag upplevt och då måste jag redovisa det."

Harry Flam: 48 miljarder på fyra år är inte så mycket, det är en tredjedels procent av bnp, det är inga stora siffror. Magdalena Andersson har rätt att man måste titta på kostnadssidan, Borg försäkrar om att man även tittat på inkomstsidan. Det är högst oklart."

Helena Svaleryd: "Han har rätt i att det är en chock i ekonomin och det brukar han vara ute och prata om, det är inget annorlunda. 48 miljarder är en stor summa, men det är inte så mycket av bnp:n."


Andersson

Magdalena Andersson om flyktingkostnaderna

"Man ska inte förminska det faktum att människor flyr till Sverige, men inte eller heller förstora upp det vilket jag kanske tycker att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har gjort när man inte talar om skatteintäkter, de här människorna kommer också i arbete och då får man också skatteintäkter."

Harry Flam: Magdalena Andersson har rätt att man måste titta även på kostnadssidan, Borg försäkrar om att man även tittat på inkomstsidan. Det är högst oklart."

Helena Svaleryd: Jag vet inte hur uträkningarna som ser ut, men tjänstemännen som gjort uträkningarna borde vara korrekta. Det är högst oklart, men det borde vara helheten. Men det är svårt att säga om de är felaktigt."


Borg

Anders Borg om att skatteintäkter räknas med i prognosen för invandrare

"Det Magdalena Andersson säger förvränger sanningen och är grovt missvisande, vi har korrekta prognoser från finansdepartementets sida som är gjorda av opolitiska tjänstemän. Man kan inte räkna av de här kostnaderna på biståndet annat än initialt. Och det är så att vi måste betala ut de här pengarna, skälet till att Magdalena Andersson vill vilseleda och missleda väljarna är att hon inte vill tala om de förstärkningar vi måste göra så kommer hennes egna 30 miljarder skattehöjningar, Miljöpartiets bensinskatt och Vänsterpartiets fastighetsskatt. Då vill hon föra bort diskussionen från det som är kärnan i det hela."

Harry Flam: "Borg säger att 2017-2018 så behövs budgeten förstärkas med 25 miljarder. Magdalena säger upprepade gånger att man kanske måste göra det, men att man måste göra åtgärder nu. Hon säger egentligen inget om hur mycket som krävs. Men Borg hävdar att vi behöver 25 miljarder som vi räknat och sen ska vi ha 30 miljarder till från de löften som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill få igenom. Där har Borg rätt, men samtidigt säger Magdalena Andersson att hon ska upprätthålla överskottsmålet, det vill säga plus en procent över en konjunkturcykel och det är som Jesper Hansson på Konjunkturinstitutet sa, att det här går inte ihop. Vad de inte pratar om är att bidragssystemen har urholkats under den borgerliga regeringen, man höjer inte bidragsnivåerna och det är därför man har fått ett utrymme för skattesänkningar. Magdalena Andersson vill ogärna prata om hur mycket pengar som behövs för att både nå överskottsmålet och uppfylla de löften man sagt. Både mörkar det faktum att den offentliga sektorn har urholkats under många år vilket har gett utrymme till skattesänkningar."


Helena Svaleryd är universitetslektor vid nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet.

Harry Flam är professor vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.