Åkessons siffertrick
sågas av experterna

Jimmie Åkesson och SD kritiseras nu av experter för sina budgetsiffror.
Foto: Sven Lindwall
Foto: Oscar Sjöstedt
Foto: Oscar Sjöstedt
Foto: Oscar Sjöstedt
Foto: Oscar Sjöstedt

Sverigedemokraterna vill spara nästan 152 miljarder kronor på invandringen de kommande fyra åren.

Det presenterar partiet på en presskonferens i dag, kan Expressen berätta.

Men deras beräkningar sågas av ledande svenska nationalekonomer.

- Det är väldigt oseriöst, säger Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega.

Klockan 11 i dag, i riksdagen, presenterar Sverigedemokraterna finansieringen till partiets kommande valmanifest. En stor del av finansieringen sker genom minskad invandring.

Expressen har på förhand tagit del av dokument som kommer att presenteras på pressträffen. Dokumenten visar hur mycket SD säger sig kunna spara genom minskad asyl- och anhöriginvandring.

Åren 2015-2018 beräknar SD att det går att spara 151,8 miljarder kronor. Men då måste asyl- och anhöriginvandringen minska med 45 procent redan nästa år och kommande år med 90 procent.

Skarp kritik

Expressen har pratat med flera experter, som riktar skarp kritik mot SD:s beräkningar. Störst kritik väcks mot partiets antagande om att en nyanländ invandrare kostar 1,5 gånger mer än en inrikes född i form av välfärdspengar inom skola, vård och arbetsmarknad.

- Detta är gripet ur luften och det är väldigt oseriöst att lägga en budget på antaganden. Det finns invandrare som är överrepresenterade inom vissa områden, men underrepresenterade på andra, säger Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega.

Hon har tidigare granskat Sverigedemokraternas budgetar och menar att det alltid uppstår samma frågetecken. Så sent som i slutet av maj riktade hon svidande kritik mot partiet när det började skicka ut kampanjmaterial till svenska hushåll.

"Mycket beklagligt"

Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomisk-politiske talesperson, förstår inte varför deras siffror misstolkas.

- Det är mycket beklagligt att regeringen motsätter sig att ta fram detaljerad statistik inom alla områden av välfärdsnyttjande. En sammanställning från riksdagens utredningstjänst visar att där det finns tillförlitlig statistik ligger utrikesföddas överrepresentation markant över 1,5, säger han.

Men Li Jansson säger att hon själv tittat på beräkningarna från riksdagens utredningstjänst som gjordes i fjol. I dessa hittade hon inget stöd för att en invandrare kostar 1,5 gånger mer.

Experterna: Borde flytta fokus

Tino Sanandaji, nationalekonom och författare, pekar på ytterligare ett problem med Sverigedemokraternas beräkningar.

- Statsbudgeten inkluderar egentligen bara kostnaderna de första åren, när invandrare är i asylsystemet. Kostnader eller eventuella vinster längre fram budgeteras inte, säger han.

Också Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, menar att det behövs långsiktighet för att räkna på besparingar.

- De har inte räknat på att det skulle bli arbetskraftsbrist inom flera branscher och på många platser om invandringen upphörde, säger han.

Ekonomiexperterna som Expressen har talat med är alla överens om att fokus borde flyttas från kostnadsfrågan till integration.

- Om man utformar integrationspolitiken på ett effektivt sätt går det givetvis att spara pengar. Det finns inget egenvärde i att kostnaderna ska vara höga. Problemet är att många invandrare hamnar i utanförskap och det kostar pengar, säger Li Jansson.

Vill ha lika många flyktingar

Efter Fredrik Reinfeldts sommartal i lördags följde en diskussion om svenskt flyktingmottagande. En undersökning från opinionsinstitutet Novus, som Expressen presenterade i går, visar att en klar majoritet, två av tre, anser att Sverige bör ta emot lika många flyktingar som i dag eller fler.

Kolla, här är Siffrorna som Experterna Sågar

"EN EXTREM LINJE"

"Det grundläggande antagandet är att gruppen asyl- och anhöriginvandrare från utanför EES minskar med 45 procent 2015 och med 90 procent kommande år".

Tino Sanandaji: "Det är en extrem linje som alla vet inte kommer att genomföras. Man kan acceptera SD:s antagande med 90 procent reduktion som del i en hypotetisk budgetkalkyl oavsett om det är realistisk eller önskvärt."

Stefan Fölster: "Att skära ned på asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent är väldigt drastiskt. Det betyder också att en person som bor i Sverige inte har möjlighet att gifta sig med en person från utlandet eftersom den då blir anhöriginvandrare."

Li Jansson: "Inkomstbortfallet för staten blir betydligt större om invandringen minskar med 90 procent. Vad händer med tjänstesektorn, där många invandrare arbetar?"

Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomisk- politiske talesperson: "Om det är möjligt att minska invandringen till en nivå som ligger nära våra grannländer är givetvis uteslutande en fråga om politisk vilja, som i nuläget enbart tycks finnas hos Sverigedemokraterna. Det inkomstbortfall som uppstår har vi låtit riksdagens utredningstjänst räkna på och använt deras siffror rakt av, vilket vi också offentliggjorde i höstas."

-

"FÖRSTÅR INTE HUR DE HAR RÄKNAT"

"Övriga utgifter på statlig nivå"

Li Jansson: "Jag förstår inte hur de har räknat ut dessa utgifter. Det måste bara vara antaganden."

Stefan Fölster: "Det är en mycket relevant fråga var dessa siffror kommer ifrån. Hur har de räknat på detta?"

Jan Ekberg: "Tabellerna i dokumentet skulle visa besparingarna. Det är svårt att säga något om rimligheten i dessa belopp så länge det inte finns några uppgifter om hur det skulle ha sett ut utan nämnda minskning i asyl och anhöriginvandring. En besparing måste utgå från något."

Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomisk-politiske talesperson: "Det är riksdagens utredningstjänst som räknat fram dessa uppgifter. Och de offentliggjordes i höstas."

-

"MÅSTE BEVISAS"

"Sverigedemokraterna har valt att anta en generell faktor avseende överrepresentation om 1,5 trots att det verkar troligt att den ligger betydligt högre. En genomsnittlig individ kostar kommun och landsting 83 613 kronor per år."

Tino Sanandaji: "SD antar att invandrare använder offentliga välfärdstjänster 1,5 gånger mer än inrikes födda. Det har aldrig gjorts noggranna beräkningar av överrepresentation av välfärdstjänster. Budgetar borde inte baseras på gissningar, och borde dessutom utgå från försiktighetsprincipen."

Stefan Fölster: "Flyktingar är överrepresenterade i åldern 20-30 år. Det betyder att de inte utnyttjar välfärden vad gäller skola och vård lika mycket eftersom de lämnat skolåren bakom sig och inte är gamla och sjuka. Ser man därför kortsiktigt som SD gör, finns ingen som helst grund att anta att en asyl- eller anhörig invandrare kostar 1,5 gånger mer."

Li Jansson: "Siffran om 1,5 har de hittat på själva. Det finns inga som helst bevis för att detta stämmer och det är oseriöst att beräkna på det sättet. Det finns områden där invandrare är överrepresenterade, men det finns också områden där de är underrepresenterade."

Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomisk-politiske talesperson: "I detta fall har vi valt att gå efter försiktighetsprincipen. Det är mycket beklagligt att regeringen motsätter sig att ta fram detaljerad statistik inom alla områden av välfärdsnyttjande. En sammanställning från riksdagens utredningstjänst visar att där det finns tillförlitlig statistik ligger utrikes föddas överrepresentation markant över 1,5."

-

"REFORMER KAN SPARA PENGAR"

Tino Sanandaji: "SD ljuger inte när de säger att kostnaderna för migration och integration i statsbudgeten har ökat dramatiskt de senaste åren och beräknas öka ytterligare. Problemet är att det är omöjligt att veta hur mycket av i besparingarna som har räknats fram med gängse metoder och hur mycket som bygger på tveksamma antaganden."

Li Jansson: "I stället för att diskutera hur invandringen kan effektiviseras väljer man att minska invandringen för att göra besparingar. Om man gör reformer som påverkar integrationen kan man spara mycket pengar."

Stefan Fölster: "De flesta forskningsrapporter visar att det är neutralt eller något positivt för en ekonomi med invandring. Det går inte att räkna ut besparingar med ett kortsiktigt mål eftersom man måste ta hänsyn till vad en invandrare ger tillbaka till samhället under en livstid."

Jan Ekberg: "Beräkningarna avser en mandatperiod. Visst finns det kostnader under åren innan invandrare kommer in på arbetsmarknaden men frågan är vad som händer. Vad händer över ett livsförlopp? Då har man också att ta hänsyn till att vi inte har haft kostnader för de invandrare som kommer i vuxen ålder samt i vilken utsträckning invandrare efterhand integreras på arbetsmarknaden."

Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomisk- politiske talesperson: "Att dessa personer sätter frågetecken är naturligt då de inte tagit del av beräkningen i sin helhet. Li Jansson visar stor naivitet om hon inte förstår att integrationsprocessen försvåras med de kraftiga volymer vi ser inom asylmottagningen nu."