Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så svarar partier om assistans för barn

Partiledarna samlade under Expressens debatt. Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Statsminister Stefan Löfven. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har seglat upp som en av valets viktigaste frågor.

Nu förklarar företrädare för samtliga riksdagspartier hur de vill driva frågan.

Jan Björklund. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Jan Björklund, Liberalerna:

Var går gränsen för ett barn ska bli godkänt för assistans?

– Barn med funktionsnedsättningar ska kunna leva, inte bara överleva. Med regeringens nedskärningar inom LSS så tvingas barn nu flytta in på barnhem. Det var precis det vi skulle bort i från när Liberalerna drev igenom LSS-reformen. Löfven borde skämmas. 

Har ni svängt i assistansfrågan under denna mandatperiod, och i sådana fall hur?

– Nej, men det har tyvärr Stefan Löfven. Under hans tid vid makten har han genomdrivit nedskärningar och kraftiga försämringar har gjorts. Vi går till val på att återställa LSS-reformen till den frihetsreform den en gång var.  

Vad vill ni göra för barn i behov av assistans under kommande mandatperiod?

– På kort sikt vill vi rädda assistansen genom att återställa regeringens försämringar, satsa 1,5 miljard och förtydliga lagen. På lång sikt vill vi utveckla reformen. Bland annat vill vi att staten ska ha hela ansvaret för assistans.

Jonas Sjöstedt under onsdagens partiledardebatt i Sveriges Radio. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet:

Var går gränsen för ett barn ska bli godkänt för assistans?

– De barn som har behov av assistans för att leva ett liv som andra ska få assistans. Det går inte att slå fast en generell gräns för varje fall, men att barn blir nekade assistans för hjälp med andningen är helt orimligt. Det visar att besparingsivern på assistansen har gått alldeles för långt.

Har ni svängt i assistansfrågan under denna mandatperiod, och i sådana fall hur?

– Nej, vi har länge drivit på för att återupprätta assistansen och det fortsätter vi med. Både den socialdemokratiska och den borgerliga regeringen bär ett tungt ansvar för situationen. Vänsterpartiet har försökt få med oss andra partier i riksdagen, även över blockgränsen för att sätta press på regeringen.

Vad vill ni göra för barn i behov av assistans under kommande mandatperiod?

– Vi kommer att kämpa för de här viktiga rättigheterna så länge det behövs. Vi vill ändra lagen så att grundintentionen uppfylls och vi vill förstatliga den personliga assistansen. Det gör verkligen ont i mig när jag tänker på de förtvivlade föräldrar som inte får hjälpen de behöver för sitt barn.

Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet. Foto: Riksdagen / Riksdagen

 

Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson Miljöpartiet:

Var går gränsen för att ett barn ska bli godkänt för assistans?

– Barn ska få vara barn. LSS är en rättighetslag, vilket innebär att om en person har rätt till att få ett stöd ska den få det, det ska inte vara kostnaden som styr. Det ska vara en individuell prövning av behov som ligger till grund för assistansersättningen och har man rätt till stöd så ska man få det.

Har ni svängt i assistansfrågan under denna mandatperiod, och i sådana fall hur?

– Assistansen är en otroligt viktig frihetsreform som Miljöpartiet värnar. Vi har länge drivit på för att LSS-lagstiftningen ska förtydligas så att människor får det stöd de behöver och har rätt till, vilket var syftet med LSS från början. Vi ser att det finns svårigheter med det delade huvudmannaskap som finns i dag. Det finns för- och nackdelar med alla alternativ, det är därför viktigt att frågan nu utreds ordentligt. Vi har som parti inte tagit ställning till frågan om huvudmannaskap ännu, men vi lutar åt ett statligt huvudmannaskap.

Vad vill ni göra för barn i behov av assistans under kommande mandatperiod?

– Det viktigaste är att vi får en tydlig och förbättrad LSS-lagstiftning på plats, så att lagens intentioner säkras i praktiken. Vi vill återgå till den rättspraxis som gällde innan bland annat domen om egenvård från 2012 kom och att alla varianter av andningshjälp och sondmatning ses som grundläggande behov och därmed ger rätt till personlig assistans. Miljöpartiet vill skjuta till en miljard årligen så att alla personer ska få det stöd de har rätt till.

Annie Lööf. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

 

Annie Lööf, Centerpartiet:

Var går gränsen för att ett barn ska bli godkänt för assistans?

– Den som har behov av assistans för att klara sin vardag ska få det. Det är enskilda personers behov som ska avgöra vilket stöd som beviljas. Sedan dess har S och MP haft som uttalad strategi att minska kostnaderna för personlig assistans väl medvetna om att det drabbar barnen i behov av assistans. Vi kräver en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Denna förfärliga situation som drabbat många familjer ska inte kunna ske igen.

Har ni svängt i assistansfrågan under denna mandatperiod, och i sådana fall hur?

– Nej, LSS är en reform som hela tiden varit viktig för oss att värna.

Vad vill ni göra för barn i behov av assistans under kommande mandatperiod?

– Vi vill återupprätta LSS, och skärpa lagen. Det är väldigt viktigt att få till en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Centerpartiet satsar 700 miljoner årligen för att säkerställa att när lagändringen trätt i kraft ska dessa människor kunna få statlig assistans.

Ulf Kristersson. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ulf Kristersson, Moderaterna:

Var går gränsen för att ett barn ska bli godkänt för assistans?

 – Barn med omfattande och varaktig funktionsnedsättning ska ha rätt till personlig assistans. Det är politikens uppgift att få det att fungera. Till exempel är det förstås rimligt att barn med behov av sondmatning och andningsstöd ska få den assistans de behöver.

Har ni svängt i assistansfrågan under denna mandatperiod, och i sådana fall hur?

 – Nej, vi har hela tiden värnat reformen och människors rätt att leva självständiga liv. Det är bra att lagar och regler nu ses över så att vi kan säkerställa att barn i behov av assistans får den hjälp de behöver. Samtidigt måste vi komma åt de stora problemen med organiserad och bolagiserad brottslighet som missbrukar systemet. 

Vad vill ni göra för barn i behov av assistans under kommande mandatperiod?

 – Vi vill säkerställa att alla barn som har behov av assistans också får det och har möjlighet att bo kvar hos sina familjer.

Jimmie Åkesson. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna:

Var går gränsen för att ett barn ska bli godkänt för assistans?

– Vi anser att det inte ska finnas någon gräns utan det är lagen som ska efterföljas. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver i form av personlig assistans. Vi kräver dock en verklig översyn av de grundläggande behoven och ett tydliggörande i lagen. Sondmatning, andning och andra egenvårdsåtgärder ska självklart räknas som grundläggande behov.

Har ni svängt i assistansfrågan under denna mandatperiod, och i sådana fall hur?

– Vi har inte svängt i frågan men däremot har frågan fått större betydelse för oss då vi sett med stor oro på hur LSS-lagens ursprungliga intentioner förefaller urgröpts genom regeringens regleringsbrev och begränsande domar. Det har gjort att vi bland annat har fått budgetera om. 

Vad vill ni göra för barn i behov av assistans under kommande mandatperiod?

– Föräldrar till barn och ungdomar är de som ofta tvingas ta ett övermäktigt anhörigansvar när assistansen dras in. Det bästa anhörigstödet man kan ge föräldrar som är anhörigvårdare är att inte låta föräldraansvaret bli alltför långtgående vilket det ofta blir då man drar ned assistansen för barnen och ungdomarna. Vi kräver också en omprövning för de som de senaste åren fått avslag eller neddragning av personlig assistans.

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Socialdemokraterna. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Socialdemokraterna:

 Var går gränsen för att ett barn ska bli godkänt för assistans? 

 – Alla barn med behov ska kunna få stöd. Idag fungerar inte det, och många barn med behov av andning och sondmatning får inte rätt stöd. Vi vill ändra det, så att barn med behov får det stöd de behöver och vi kommer att lägga de pengar som behövs på det. Andning och sondmatning ska vara grundläggande behov.

Har ni svängt i assistansfrågan under denna mandatperiod, och i sådana fall hur?

 – Ja, vi har omprövat vår egen politik, eftersom att verkligheten för personer med assistans förändrats och vår politik inte varit tillräcklig. Färre får idag assistans för att domstolsbeslut och Försäkringskassans handläggning förändrats Det gör också att vi fått fatta flera nya beslut under mandatperioden. Vi har slopat tvåårsomprövningarna och återinfört rätt till assistans för väntetid och beredskap. Men vi behöver göra ännu mer. Lagen måste fungera bättre.

Vad vill ni göra för barn i behov av assistans under kommande mandatperiod?

– Vi vill se till att alla barn i behov får samhällets stöd och vi är beredda på att ta den kostnaden. Den som behöver hjälp med sondmatning eller andning ska få den stödet. Flera partier har lagt flera olika förslag om LSS och vi tycker förslagen är bra och vi ser samma problem och vill lösa det tillsammans. LSS är en lag som gett människor frihet, men den måste fungera bättre än i dag.

Ebba Busch Thor. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD / IBL BILDBYRÅ

Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna:

Var går gränsen för att ett barn ska bli godkänt för assistans?

– När assistans är det bästa stödet för att barnet ska kunna leva ett liv som andra. Att andas, äta men självklart också leka och vara en del i sin familjs vanliga vardag. Det handlar om att leva och inte bara överleva. 

Har ni svängt i assistansfrågan under denna mandatperiod, och i sådana fall hur?

– Vi har hela mandatperioden kämpat för att försöka sätta stopp för regeringens nedmontering. Flera gånger har vi sett till att frågan kommit upp till debatt i riksdagen och genomfört offentliga utfrågningar i Socialutskottet. Vi har till och med lagt konkreta ändringsförslag som regeringen röstat ner.

Vad vill ni göra för barn i behov av assistans under kommande mandatperiod?

– Hela LSS måste återupprättas. En snabbutredning måste tillsättas för att återupprätta det som gör att både barn och vuxna i dag nekas ersättning. Under mandatperioden vill vi dessutom fortsätta utveckla LSS så att föräldraskap och att ha arbete räknas som grundläggande behov.