Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Väljarnas förtroende för politikerna rasar

Höstens utdragna regeringsförhandlingar tär på väljarnas förtroende för politikerna. Sämst betyg får Centerpartiet.
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES FREDRIK WENNERLUND
Även Jan Björklund straffas av väljarna.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN
”Bland dem som menar att processen har försvagat deras förtroende för ledande politiker är C-kritiken än mer påtaglig”, säger Peter Santesson på Demoskop.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Av de 75 procent vars förtroende för politikerna har minskat, anser 85 procent att C har skött sig dåligt under regeringsförhandlingarna.

Höstens utdragna regeringsförhandlingar tär på väljarnas förtroende för politikerna.

Sämst betyg får Centerpartiet.

– Bland dem som menar att processen har försvagat deras förtroende för ledande politiker är C-kritiken än mer påtaglig. I den gruppen är det hela 85 procent som anser att Centerpartiet har skött sig dåligt under processen, säger Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.

Den nya undersökningen, som tagits fram av Demoskop på uppdrag av Expressen, undersöker hur väljarnas förtroende för politikerna har påverkats av höstens regeringsförhandlingar samt vilka partier man anser har skött sig illa.

75 procent av väljarna uppger att deras förtroende för de ledande politikerna har minskat.

Undersökningens resultat är särskilt dystert för Centerpartiet:

– Kritiken mot i synnerhet Centerpartiet är påfallande utbredd, säger Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.

– Bland dem som menar att processen har försvagat deras förtroende för ledande politiker är C-kritiken än mer påtaglig. I den gruppen är det hela 85 procent som anser att Centerpartiet har skött sig dåligt under processen.

Väljarnas dom mot partierna

75 procent av väljarna uppger att deras förtroende för ledande politiker har minskat efter höstens regeringsförhandlingar.


Ur denna grupp anser följande andel att följande partier har skött sig dåligt:


Centerpartiet: 85 procent

Liberalerna: 74 procent

Moderaterna: 54 procent

Socialdemokraterna: 51 procent

Miljöpartiet: 50 procent

Kristdemokraterna: 42 procent

Vänsterpartiet: 33 procent

Sverigedemokraterna: 26 procent


Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten.

Undersökningsperiod: 4-5 januari 2019

Metod och urval: Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.

Antal genomförda intervjuer: 1 003 intervjuer.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder och parti i senaste val.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.


Även Liberalernas väljare straffar sitt parti:

– Visserligen är de egna väljarna inte lika kritiska, men även deras egna väljare är klart mer kritiska än de andra partiernas väljare är mot sina respektive partier. Regeringsbildningen har knappast stärkt Centerns och Liberalernas ställning hos väljarna i stort, säger Peter Santesson.

”Utbredd kritik mot Centerpartiet”

Det är inte bara Sverigedemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas väljare som är kritiska mot Centerpartiet och Liberalerna – utan även det rödgröna blockets sympatisörer.

– Det är en utbredd kritik mot Centerpartiet. Det är bara L- och C-väljare som låter dem komma undan någorlunda, säger Santesson.

22 procent av de två partiernas väljare är kritiska mot Centerpartiets agerande, och 20 procent mot Liberalernas.

Tror du att Annie Lööf lugnas av att väljarna i de egna leden inte är så kritiska som andra?

– På kort sikt är det klart att man tröstas av att man har de egna väljarna med sig, säger Peter Santesson.

Han menar dock att tillväxten av väljare kan skadas av ilskan från allmänheten.

– Man ska komma ihåg att Centerpartiet, och i synnerhet Liberalerna, är partier som omsätter rätt många väljare i valen. Det är väljare som kommer och går. De här partierna kan inte slå sig till ro med att ställningen försvagas utanför det egna partiet. Att andra väljare har blivit så pass irriterade är klart problematiskt för dem.

Starkt stöd för talmannen

Missnöjet med ledande politiker är utbrett i alla politiska läger, visar undersökningen. Av de väljare vars förtroende har minskat anser 54 procent att Moderaterna har skött sig dåligt, och för Socialdemokraterna ligger samma siffra på 51 procent.

Den enda som enligt Peter Santesson får ”ett klart godkänt betyg” är talmannen Andreas Norlén. Hela 64 procent av väljarna anser att han har skött sig bra under regeringsförhandlingarna.

64 procent av väljarna anser att talmannen Andreas Norlén har skött sig bra under regeringsförhandlingarna.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Uppenbarligen uppfattar man att han inte bär skulden till den utdragna processen och har hanterat den på ett rimligt sätt utifrån sin roll och sina befogenheter. Framför allt är det ett gott betyg att talmannen får jämförelsevis goda resultat i alla politiska läger, säger han.

Förtroendet för politikerna

Nedan listas de olika väljargruppernas förtroende för landets ledande politiker.


Fråga: ”Hur har ditt förtroende för de ledande politikerna påverkats av höstens regeringsförhandlingar?”


Samtliga väljargrupper


Ökat påtagligt: 0 procent

Ökat något: 3 procent

Ingen förändring: 21 procent

Minskat något: 27 procent

Minskat påtagligt: 48 procent


M, KD


Ökat påtagligt: 0 procent

Ökat något: 1 procent

Ingen förändring: 21 procent

Minskat något: 29 procent

Minskat påtagligt: 48 procent


L, C


Ökat påtagligt: 1 procent

Ökat något: 17 procent

Ingen förändring: 30 procent

Minskat något: 36 procent

Minskat påtagligt: 16 procent


S


Ökat påtagligt: 0 procent

Ökat något: 5 procent

Ingen förändring: 33 procent

Minskat något: 30 procent

Minskat påtagligt: 32 procent


V, MP


Ökat påtagligt: 0 procent

Ökat något: 2 procent

Ingen förändring: 26 procent

Minskat något: 48 procent

Minskat påtagligt: 24 procent


SD


Ökat påtagligt: 0 procent

Ökat något: 1 procent

Ingen förändring: 6 procent

Minskat något: 8 procent

Minskat påtagligt: 85 procent


M, L, KD, C


Ökat påtagligt: 1 procent

Ökat något: 6 procent

Ingen förändring: 24 procent

Minskat något: 31 procent

Minskat påtagligt: 39 procent


S, V, MP


Ökat påtagligt: 0 procent

Ökat något: 4 procent

Ingen förändring: 30 procent

Minskat något: 36 procent

Minskat påtagligt: 29 procent


Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten.

Undersökningsperiod: 4-5 januari 2019

Metod och urval: Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.

Antal genomförda intervjuer: 1 003 intervjuer.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder och parti i senaste val.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.

S: ”Återspeglar väljarnas förväntan”

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad kommenterar undersökningen:

”Undersökningens resultat återspeglar väljarnas förväntan att politikerna ska hitta en lösning på regeringsfrågan. Det är nu viktigt att alla partier anstränger sig för att Sverige så snart som möjligt ska få en handlingskraftig regering”, skriver hon i ett sms till Expressen.

Expressen har sökt samtliga riksdagspartier för kommentarer.