Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Val 2018: Detta är valfusk och så rapporterar du fusket

Vad gäller för val i Sverige? Här är svaren.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vad gäller för val i Sverige? 

■ Vilka valsedlar ska finnas i vallokalerna?

■ Hur går valet till?

■ Hur räknas rösterna?

Expressen reder ut om det är valfusk eller inte.

Är det valfusk att riva ner valaffischer?

Nej, men att riva ner eller förstöra partiers valaffischer är åtalbart, enligt brottsbalken 12 kapitel om skadegörelse.  

"Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år." Är brottet ringa, döms för den tilltalade för ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

Efter förra valet dömdes en person i tingsrätten till dagsböter för skadegörelse efter att rivit ner valaffischer från Sverigedemokraterna. 

Vad betyder allmänna och hemliga val?

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Allmän rösträtt. Rösträtten beror enbart på krav folk i allmänhet kan leva upp till: Ålder, medborgarskap och bostadsort (för kommun- och landstingsval).

Lika rösträtt. Alla väljare har en röst var. Alternativet som tillämpades i Sverige var att ju mer du tjänade, desto fler röster hade du.

Fria val. Bara du får bestämma vilket parti du ska rösta på. Eller om du inte vill rösta.

Hemliga val. Du kan inte tvingas att berätta hur du röstat.

Direkta val. Väljarna utser direkt vem som ska sitta i riksdagen, eller kommunfullmäktige. Statsministern utses däremot genom indirekta val, av riksdagen.


LÄS MER: Expressens ledare: "Rensa ut fusket så att ingen kan så tvivel om valet" 


Vad ska finnas i vallokalen?

I vallokalen ska du hitta valsedlar från de stora partierna. Som stora menas de som under de två senaste riksdagsvalen fått minst 1 procent av rösterna vid ett tillfälle. Staten bekostar tryckning och distribution av deras valsedlar och det ska finnas tre gånger så många röstsedlar för varje parti i den vallokal du röstar i, som det finns antal väljare. Valsedlarna ska helt enkelt inte ta slut. Detta styrs av Vallagen (2005:837).

Det finns två typer av valsedlar, de med namn, de utan. 

Vad gör jag om inte alla partiers valsedlar finns i vallokalen?

Saknar du valsedlar ska du säga till de som är ansvariga för valet i vallokalen. 

Men det är partierna själva som ansvarar för att lägga ut sina namnvalsedlar och fylla på om valsedlarna tar slut. Det är alltså inte valfusk om ett visst parti saknar valsedlar med kandidaternas namn på. 

Partierna ansvarar för att valsedlar med kandidater finns på plats i vallokalerna. Valförrättarna ansvarar för att de sedlar utan namn finns på plats.
Foto: Aarkivbilder

Vilka valsedlar finns det?

Det finns tre sorters valsedlar, skriver vallagen:

1. Valsedlar med parti- och valbeteckning. Valförrättarna ansvarar för dessa.

2. Valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater. Partierna ansvarar för dessa. 

3. Valsedlar med enbart valbeteckning. Valförrättarna ansvarar för dessa.

De kandidater som finns på listan ska ha själva godkänt sin medverkan i förväg. Det går inte att skriva dit sitt eget namn på valdagen och hoppas på det bästa.

De partier som fått minst 1 procent av rösterna i hela landet vid ett av de två senaste riksdagsvalen får sina partivalsedlar utlagda för alla tre valen om partiet begärt det.


De här partiernas valsedlar ska finnas i samtliga vallokaler i Sverige

■ Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

■ Centerpartiet

■ Feministiskt initiativ

■ Kristdemokraterna

■ Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

■ Miljöpartiet de gröna

■ Moderaterna

■ Sverigedemokraterna

■ Vänsterpartiet

Källa: val.se

Skärmarna gör att ingen ska se vad du röstar på.
Foto: SANNA DOLCK / KVP

Så gör du i vallokalen

När du kommer in i vallokalen möts du av bord eller ställ med röstsedlar. För att behålla din valhemlighet bör du ta samtliga partiers röstsedlar och till samtliga val.

När du sedan visar röstkortet får du ett kuvert till varje val du får rösta i. Max tre, alltså.

Sedan väntar du på din tur och går du bakom en skärm, väljer de röstsedlar du ska använda, kryssar för den kandidat du vill rösta på och lägger ner röstsedlarna i var sitt kuvert och klistrar igen. Från utsidan syns att du inte fuskar och lägger i två valsedlar. Skulle de gå igenom kommer din röst i slutändan att vara ogiltig och inte räknas om kuvertet innehåller valsedlar från olika partier. Ligger det två eller flera valsedlar från samma parti i ett kuvert ska en valsedel räknas som giltig.

I sista steget visar du ditt röstkort och din legitimation, så att du prickas av från röstlängden. Sedan lämnar du över dina kuvert som placeras i var sin låda. En kontrollant ser så att det går rätt till och att rösterna inte läggs fel. Exakt hur valet går till och hur många platser det finns i riksdagen finns här.

I en vallokal ska det alltid vara minst tre röstmottagare samtidigt. En ska vara ordförande eller vice ordförande. Alla röstmottare ska ha genomgått en obligatorisk utbildning, arbetet kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt och ställer höga krav på noggrannhet. 

Om röstningen inte gått rätt till

Om du tycker att röstningen inte går rätt till så kontakta i första hand röstmottagarna i vallokalen. Mindre fel kan rättas till på plats. I andra hand ska du vända dig till kommunens valnämnd. 

Du ska polisanmäla om någon

■ Ger eller tar emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls

■ Tar reda på hur någon har röstat 

■ Försöker hindra valet eller förvanska resultatet.

Källa: valmyndigheten


LÄS MER: Observatörer ska övervaka det svenska valet 


Jan Björklund delar ut valsedlar 2014. Det är inte tillåtet att ge valpropaganda inne i vallokalerna.
Foto: BERTIL ERICSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Vad gör de i vallokalen efter klockan 20?

Att vallokalerna stänger klockan 20 söndagen den 9 september på valkvällen betyder inte att de låser dörrarna. 

Vad som händer är att röstmottagarna öppnar valurnorna och börjar räkna rösterna. 

I vallagen står det: "Rösträkningen är offentlig och skall genomföras utan avbrott. Resultatet av rösträkningen är preliminärt."

Rösträkningen sker i följande ordning:

■ Riksdagsval

■ Kommunval

■ Landstingsval

När alla vallokaler har rapporterat in resultaten gör valmyndigheten de preliminära mandatfördelningarna.

Onsdagen den 12 september ska valnämnden sammanträda för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Det är bland annat de röster som lämnats in i en annan vallokal. Sammanträdet är offentligt.

Därefter ska rösterna överlämnas till länsstyrelserna där de räknas en andra gång. Även detta är offentligt och Länsstyrelsen ska offentliggöra när och var det sker senast dagen före den slutliga rösträkningen. Då redovisas även personrösterna för alla kandidater. Det slutliga resultatet för riksdagsvalet beräknas vara klart torsdagen den 13 september.

Samtliga valresultat beräknas vara klara och publicerade cirka tio dagar efter valet, runt den 19 september.

Vad gör en valsedel ogiltig?

Vallagen säger att valsedlar är ogiltiga (och räknas inte om):

■ De saknar partibeteckning (som en blank röst).

■ De har mer än en partibeteckning.

■ De har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet.

■ De har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt (du får inte skriva ditt namn under valsedeln).

Hur svårt är det att påverka ett svenskt val?

Det svenska valsystemet räknas som mycket stabilt. Anledningen är konstruktionen med en valmyndighet som delegerar ansvaret till varje kommun att genomföra valen och till länsstyrelsen att göra den slutliga rösträkningen.

Att valet sker manuellt med valsedlar och inte digitalt betyder att alla angivna röstsedlar sparas och kan komma att räknas om vid behov. Att "hacka" ett val digitalt anses omöjligt eftersom valsedlarna finns sparade. 


LÄS MER: Följ Expressens nyhetsrapportering kring valet 2018  


Statschefen, kung Carl Gustaf, håller tal när riksmötet öppnar.
Foto: OLLE SPORRONG

Vad är skillnaden mellan extra val och omval?

Ett extra val kan hållas mellan två ordinarie val. Exempelvis om riksdagen inte kan utse en ny statsminister.

Ett omval sker om det skett något fel med valet. Det krävs att valresultatet överklagas hos Valprövningsnämnden som utses av riksdagen och där ordförande är eller har varit domare och inte sitter i riksdagen. Beslut av valprövningsnämnden kan inte överklagas.

Klicka här om du vill överklaga ett val. Alla överklagande kan läsas på nämndens webbplats. Även utslagen publiceras där.

Valprövningsnämnden kan fatta två beslut om något gjorts fel. Besluten hänger på om  felet skulle ha påverkat valutgången:

■ Ogiltigförklara ett val och besluta om omval i ett visst val och i en viss valkrets. Det gäller om det som förekommit kan antas ha inverkat på valutgången.

■ Ge i uppdrag till myndigheten som fattade det felaktiga beslutet att rätta till felet. Det gäller om felet kan rättas till genom en ny rösträkning eller en annan mindre ingripande åtgärd.


VALKOMPASSEN: Osäker inför valet? Gör Expressens Valkompass